Dėl Krasnogorsko miesto Maskvos srities teismo nuosprendžio baudžiamojoje byloje Nr. 2-33/11


Visuomenės aktualijų portalas Slaptai.lt skelbia terorizmu kaltinamos Eglės Kusaitės kasacinį skundą, adresuotą Rusijos Federacijos Aukščiausiajam Teismui. Kasacinis skundas – labai įdomus. Ir – unikalus.

Lietuvos teisminėje praktikoje toks atvejis, berods, – vienintelis. Šiame skunde smulkiai ir detaliai išdėstomi E.Kusaitės argumentai, kodėl ji nesanti nei teroristė, nei mirtininkė, nei nusikaltėlė.

RUSIJOS  FEDERACIJOS  AUKŠČIAUSIAJAM  TEISMUI

Dėl Krasnogorsko miesto Maskvos srities teismo 2011-12-26 nuosprendžio baudžiamojoje byloje Nr. 2-33/11

KASACINIS SKUNDAS

2012 m. sausio 10 d.

Skundas paduodamas vadovaujantis Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos Konvencijos /toliau tekste Konvencija/ septintojo protokolo 2 str., Konvencijos13, 6, 7 str. pagrindais.

Pagal teismo nuosprendį aš, Apti ir Aiša Magmadovai pripažinti įvykdę nusikaltimą, numatytą Rusijos Federacijos Baudžiamojo kodekso 205.1 str. 1 d.

Teismo nuosprendį skundžiu dėl to, kad pagal jį esu faktiškai pripažinta nusikaltėle – teroriste. Tai sąlygoja mano neigiamą padėtį visuomenėje su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis.  Baudžiamojo proceso požiūriu, įsigaliojus apkaltinamajam  nuosprendžiui, aš netenku aktyvaus proceso dalyvio statuso, tampu tik tyrimo objektu skiriant bausmę.

Krasnogorsko miesto teismo nuosprendis yra prejudicinis pagrindas tolimesniam mano baudžiamajam persekiojimui.

Apkaltinamasis nuosprendis turės įtakos Lietuvos teismų, nagrinėjančių bylą, kurioje esu kaltinama pagal Lietuvos Respublikos BK 250(5) str. – organizuotos grupės kūrimu teroro aktui įvykdyti ir dalyvavimu grupės veikloje,  21(1), 250(4) str. – rengimusi padaryti teroro aktą, sprendimams.

Teismo nuosprendis neteisingas.

Konvencijos 6 str. – nekaltumo prezumpcijos pažeidimai.

1.1 Mano kaltė nuosprendyje konstatuota nesilaikant Konvencijos 6 (2) str. įtvirtinto  nekaltumo prezumpcijos imperatyvo.

Teismas faktiškai pripažino mane teroriste neinformavęs  manęs  dėl man reiškiamų kaltinimų ir jų pagrindų. Bylą išnagrinėjo man  nedalyvaujant, uždarame teismo posėdyje, nesuteikė man jokių gynybos galimybių.

1.2 Esu apkaltinta pažeidžiant Lietuvos ir Rusijos Baudžiamojo Proceso ir materialinių įstatymų galiojimo teritorinę jurisdikciją. Nuosprendis  grindžiamas duomenimis, surinktais pagal  Lietuvos ir Rusijos Baudžiamojo  Proceso įstatymus, apkaltinta pagal RF BK, kurie nėra identiški. Lietuvos Proceso įstatymas orientuotas į Europos Sąjungos teisinės jurisdikcijos sistemą, o Rusijos Federacijos Proceso įstatymas ir BK į savitą baudžiamosios jurisdikcijos sistemą.

1.3 Nuosprendyje esanti nuoroda, kad: „visi E. Kusaitės parodymai įforminti atitinkamai Rusijos ir Lietuvos procesinių  įstatymų reikalavimams, užtikrinant visas E. Kusaitės teises pagal jos procesinę padėtį, protokolus pasirašė visi dalyvavę jos apklausose, todėl teismas visus ištirtus parodymus vertina kaip leistinus įrodinėjimo procese“ yra tik žodžiai, nepašalinantys suverenių valstybių teisinio imuniteto, nacionalinių jurisdikcijos ypatumų.

Pažymėtina, kad duomenys, surinkti Rusijos FSB ir Lietuvos VSD, negali būti naudojami pagal Rusijos ir Lietuvos 1995 m. teisinės pagalbos sutartį, nes tai nėra teisingumo įstaigos, teikiančios, pagal sutartį, teisinę pagalbą.

1.4 Nuosprendis grindžiamas pokalbių, sms žinučių ir faktinių aplinkybių, tendencingai surinktų, sukurtų ir pateiktų teismui mane kaltinančia prasme, šališku vertinimu. Apklausti liudytojus, pasinaudoti ekspertinėmis ir kitomis procesinėmis  galimybėmis, tikslu parodyti duomenų melagingumą, neturėjau procesinių galimybių.

Konvencijos 7str. pažeidimas – Nullum crimen sine lege.

2.1 Teismo išvados nuosprendyje apie mano ir Magmadovų kaltumą ruošiant su karine formuote „Emirat Kavkaz“ 2009 m.  teroro aktą – mano susisprogdinimą karinių pajėgų bazėje, prieštarauja Europos Sąjungos, Jungtinių Tautų apibrėžtoms  teroristinio akto sampratoms. Tų sampratų pagrindu nei mano, nei Magmadovų veikloje nėra RF BK 205.1 str. numatytų draudžiamų veiksmų.

2.2 Karinės formuotės „Emirat Kavkaz“ Europos Sąjunga ir Jungtinės Tautos neįtraukė į teroristinių organizacijų sąrašus. Tokiu būdu ryšiai, jei jie ir būtų 2009 m., su šia organizacija nėra nusikalstami. Jungtinių Tautų patvirtintas teroristinių organizacijų sąrašas privalomas visoms Jungtinių Tautų valstybėms narėms.

Pažymėtina, kad Rusijos Federacijos Aukščiausiasis Teismas karinę formuotę „Emirat Kavkaz“ paskelbė teroristine organizacija tik 2010 m. vasario 8 d., po mano suėmimo.

2.3 Noras susisprogdinti karinėje bazėje, jei toks ir būtų, reikštu, kad aš siekiu įsijungti į ginkluotą Rusijos – Čečėnijos  konfliktą. Tokiu atveju pagal tarptautinę teisę aš turėčiau būti vertinama ne kaip teroristė, o kaip kovotoja, pasipriešinimo kovų dalyvė –  kombatantė.

 2.4 Kategoriškai tvirtinu, kad nei kombatantės, nei teroristės statuso nesiekiau ir tuo tikslu neįvykdžiau jokių nusikalstamų veiksmų. Ši byla dirbtinai sukurta Lietuvos VSD ir jos analogo Rusijos FSB darbuotojų, siekiančių sureikšminti savo veiklą, kitų neprocesinių tikslų.

Tokių pat neprocesinių tikslų siekia ir Lietuvos Generalinė prokuratūra, dirbtinai inicijavusi mano ir Magmadovų baudžiamąjį persekiojimą dėl teroristinės veiklos, palaikanti kaltinimą Vilniaus apygardos teisme, esą aš: „kūriau organizuotą grupę teroro aktui įvykdyti, dalyvavau organizuotos grupės teroro aktui vykdyti veikloje bei rengiausi įvykdyti teroro aktą susisprogdinant save strateginės reikšmės objekte…“

Pateikti Kasacinį skundą 10 d. laikotarpyje objektyviai  neturėjau galimybių. Teismas man nuosprendžio nesiuntė. Nuosprendį  gavau  2012-01-05.

Esant šioms aplinkybėms prašau priimti ir išžiūrėti mano skundą – suteikti galimybę pasinaudoti Konvencijos 13 str. ir septintojo protokolo 2 str. suteikiama teise apskųsti teismo nuosprendį aukštesniam teismui.

Pateiktų skunde teisinių argumentų pagrindu prašau:

Nuosprendį dalyje, kurioje aš, Aiša ir Apti Magmadovai pripažinti kaltais pagal RF BK 205. 1str. 1d., pripažinti neteisėtu ir nepagrįstu. Tais pagrindais panaikinti jį ir bylą šioje dalyje nutraukti.

Nuotraukoje: Eglė Kusaitė, šio skundo autorė.

2012.01.17

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *