Drausmės byla – Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjai


Print

Teisėjų etikos ir drausmės komisija nusprendė iškelti drausmės bylą Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjai.

Teisėjų etikos ir drausmės komisija svarstė Seimo narės Aurelijos Stancikienės kreipimąsi, kuriuo prašoma įvertinti, ar Šiaulių miesto apylinkės, Šiaulių apygardos ir Vyriausiojo administracinio teismų pirmininkai nepažemino teisėjo vardo ir tinkamai taikė vidinio ir išorinio administravimo priemones. Pareiškėją domino, kodėl laiku nebuvo pastebėtas netinkamas Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjos Vilijos Pilitauskienės darbas. Primintina, kad šį birželį teisėja buvo atleista iš pareigų dėl daugybės administracinės teisės pažeidimų bylų vilkinimo.

Posėdyje buvo išklausytas komisijos nario pranešimas bei pateiktas Seimo narės patikslinimas, jog drausminės atsakomybės klausimas turėtų būti taikomas ne Vyriausiojo administracinio, bet Apeliacinio teismo pirmininkui, taip pat pristatyti Teisėjų tarybos pavedimu atliktų tarnybinių patikrinimų rezultatai, išklausyti Šiaulių miesto apylinkės teismo pirmininkės Gemos Janušienės argumentai dėl darbo organizavimo ir administracinių teisės pažeidimų kontrolės jos vadovaujamame teisme. Kiti teismų pirmininkai posėdyje nedalyvavo.

Po dviejų valandų diskusijų Komisija nusprendė iškelti drausmės bylą Šiaulių miesto apylinkės teismo pirmininkei, nurodydama, jog teismo vadovės darbe esti netinkamo jo atlikimo požymių, dėl ko teisme taikyta bylų kontrolė buvusi nesistemiška ir neefektyvi. Dėl Šiaulių apygardos teismo pirmininko Komisija nusprendė kreiptis į Teisėjų tarybą dėl sutikimo iškelti drausmės bylą teisėjui, kuris yra Teisėjų tarybos narys. Teisėjų etikos ir drausmės komisija sprendimo motyvus turi surašyti per 14 dienų.

Primintina, kad Teisėjų etikos ir drausmės komisija yra teismų savivaldos institucija, kurios paskirtis – spręsti drausmės bylų teisėjams iškėlimo klausimus. Komisijos tikslas – įgyvendinant teismų savireguliacijos ir savivaldos principą užtikrinti teisėjų atsakomybės realizavimą. Komisija nagrinėja teikimus dėl drausmės bylų iškėlimo teisėjams, kai yra drausminės atsakomybės pagrindo požymiai, priima sprendimą kelti drausmės bylas. Komisija taip pat turi pareigą Teisėjų garbės teismo pavedimu organizuoti teisėjo darbo veiklos patikrinimą, surinkti papildomus įrodymus apie drausmės bylai reikšmingas faktines aplinkybes.

Aurelija Juodytė yra Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė (NACIONALINĖ TEISMŲ ADMINISTRACIJA).

2010.09.11 


Prisijunkite prie diskusijos