Druskininkuose aptarta kitų metų trišalės Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos brigados veikla


„Trišalei Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos brigadai LITPOLUKRBRIG 2016 metai buvo labai svarbūs, kadangi šių metų pradžioje buvo pasiekti pirminiai operaciniai pajėgumai: parengta dokumentacija ir sukomplektuotas personalas, o per neseniai vykusias brigados vertinimo pratybas „Common Challenge“, pasiektas visas operacinis pajėgumas. Tai reiškia, jog vienetas pasirengęs atlikti karines operacijas,“ – sakė Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų štabo viršininkas pulkininkas Dalius Polekauskas, trišalės brigados LITPOLUKRBRIG koordinacinės grupės susitikime, kuris vyko gruodžio 20-21 d. Druskininkuose.

Pasak plk. D. Polekausko, susitikime aptarta trišalės brigados LITPOLUKRBRIG 2016 m. veikla, karinis rengimas, identifikuotos pamokos. Taip pat patvirtintas 2017 metų karinio rengimo kalendorius, biudžetas, tolesnis brigados vystymas. Susitikime taip pat nuspręsta, kad 2017 m. ir toliau bus vykdomas vienas pagrindinių LITPOLUKRBRIG projektų – pratybos „Maple Arch“. Jas planuoja ir organizuoja Kanados karinės pajėgos kartu su Lietuva, Lenkija ir Ukraina. 2017 m. šios pratybos vyks Lenkijoje.

Taip pat svarstyta galimybė kartu su štabo treniruote vykdyti ir lauko taktines pratybas su brigados ir jai priskirtais padaliniais. Susitikimo dalyviai sutarė, kad bus ir toliau dalyvaujama JAV pajėgų Europoje organizuojamose pratybose „Saber Guardian“ ir „Rapid Trident“.

2016 m. LITPOLUKRBRIG sudėtyje esantys kariai dalyvavo daugelyje pratybų, pradedant vienomis didžiausių šiais metais – „Anaconda 2016“, vykusių Lenkijoje. Brigados kariai taip pat treniravosi JAV pajėgų Europoje vadavietės organizuojamose pratybose „Saber Guardian“ ir „Rapid Trident“ bei kartu su Kanados karinėmis pajėgomis organizuotose ir vykdytose pagrindinėse šios brigados pratybose „Maple Arch“.

Susitikime Druskininkuose buvo aptartos ir šių metų gruodį Lenkijoje vykusios brigados LITPOLUKRBRIG štabo vertinamosios pratybos „Common Challenge 2016“. Jose buvo įvertinta, jog trišalis LITPOLUKRBRIG štabas visapusiškai atitinka brigados štabui pagal NATO standartus keliamus reikalavimus ir yra pasirengęs vykdyti taikos palaikymo misijas.

Susitikime taip pat nutarta siūlyti brigadai suteikti Lietuvos didžiojo etmono Konstantino Ostrogiškio vardą. Šiam siūlymui dar turės pritarti visų trijų šalių gynybos ministrai.

Tokiuose brigados LITPOLUKRBRIG koordinacinės grupės susitikimuose dalyvauja brigados vadovybė ir Lenkijos, Lietuvos bei Ukrainos valstybių atstovai. Nuo šių metų rugsėjo Lietuva perėmė pirmininkavimą šiems grupės susitikimams, kurie per metus vyksta tris ar keturis kartus.

Apie trišalę brigadą LITPOLUKRBRIG

Lietuva, Lenkija ir Ukraina yra įsteigusi bendrą karinį vienetą – brigadą LITPOLUKRBRIG, kuri buvo įsteigta šalių gynybos ministrams 2014 metų rugsėjo 19 d. Varšuvoje pasirašius brigados steigimo sutartį. Brigadą sudaro tarptautinis štabas, trys batalionai ir specializuoti padaliniai.

2015 m. sausio 25 d. oficialiai atidarius Liubline įsikūrusios brigados LITPOLUKRBRIG štabą buvo pažymėti štabo pasiekti pirminiai operaciniai pajėgumai. Taip kariškais terminais vadinama vieneto parengties stadija, kai yra sukomplektuota 90 proc. jo personalo, parengti štabo veiklai būtini dokumentai, patvirtintas biudžetas, užtikrinta karių ir jų šeimų narių gerovė ir kitos sąlygos vienetui veikti.

Štabui pasiekus visus operacinius pajėgumus jame tarnaus apie 100 karių ir civilių, o visoje brigadoje apie 3,5-4 tūkst. karių.

Brigada formuojama pagal Europos Sąjungos daugianacionalinių kovai su krizėmis skirtų kovinių grupių pavyzdį. Brigadą sudaro tarptautinis štabas, trys batalionai ir specializuoti padaliniai. Kariai dislokuoti savo šalyse, tačiau pajėgos suburiamos tarptautinių operacijų ir pratybų metu.

Lietuva, Lenkija ir Ukraina brigadai skiria po pėstininkų batalioną, personalą specializuotiems junginiams ir brigados štabui formuoti. Lietuvos brigadai skiriamas batalionas suformuotas iš Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono karių.

Brigadai priskirti kariai dalyvauja bendrose pratybose ir mokymuose. Prireikus, brigada ar atskiri jos elementai galės būti siunčiami į tarptautines operacijas, kurioms suteiktas Jungtinių Tautų Organizacijos Saugumo Tarybos mandatas. Sprendimą dėl brigados panaudojimo tarptautinėse operacijose turėtų priimti brigadoje dalyvaujančios šalys bendru sutarimu.

Brigados batalionai dislokuojami juos priskyrusių šalių teritorijose, o priėmus sprendimą aktyvuoti brigadą arba jos dalį – į užduoties vietą vyks junginio sudėtyje.

Brigadai nuo 2016 m. rugsėjo 21 d. vadovauja pulkininkas Zenonas Brzuszko (Zenon Brzuszko). Bendru šalių sutarimu brigados vadą skiria kiekviena valstybė rotacijos principu.

Brigados štabui vadovauja Lietuvos karininkas pulkininkas leitenantas Eligijus Senulis.

LITPOLUKRBRIG – vienas ambicingiausių ir didžiausių karinio bendradarbiavimo projektų.

Informacijos šaltinis – Krašto apsaugos ministerija.

2016.12.23; 04:17

print