Džentelmenas


Džentelmeno sąvoka atsirado viduramžiais. Iš pradžių taip buvo vadinami žmonės, gimę, kaip sakoma, „geroje šeimoje“.

Beje, žodis „gentelmen“ /gentle – kilmingas, man – žmogus/ anglų kalba kaip tik ir reiškia kilmingąjį. Kiek vėliau šis žodis taikytas ir aristokratams, tad džentelmenu laikytas kiekvienas, kuris turėjo giminės herbą ir galėjo įrodyti, kad yra kilęs iš garsios, senos didikų šeimos.

Bet prie kilmės netrukus buvo pridurti gero ir dorovingo elgesio reikalavimai. Džentelmenas turėjo būti ypatingai išauklėtas ir  išsiskirti iš kitų ypatingu gyvenimo būdu, kad jo žodžiu galima tikėti.

XIX ir XX amžių sandūroje džentelmenu laikytas mokantis deramai elgtis, gerų manierų, turintis nepriekaištingą skonį žmogus, paprastai jis būdavo turtingas ir savarankiškas, be to, deramai apsirengęs pasirodydavo deramu laiku deramoje vietoje. Beje, džentelmenas nieku gyvu neturėjo dirbti.

Romantizmo laikotarpiu, ir netgi dar ankščiau, XVIII a. antroje pusėje, susiformavo tautinis džentelmeno tipas. Šit kaip aprašomi prancūzų ir anglų džentelmeno skirtumai. Prancūzų džentelmenai pasižymėjo elegantiškumu, delikatumu, taktu, nepriekaištingu mandagumu, taurumu, riterišku elgesiu, nepaprastu dosnumu.

Anglai džentelmenu laikė tik turtinga, savarankišką žmogų, gyvenantį jo padėtį rodančiuose namuose. Anglų džentelmenas turėjo būti kultūringesnis ir labiau išsilavinęs už kitus žmones /dažniausiai – baigęs humanitarinės pakraipos aukštąją mokyklą/, pasižymėti puikiomis manieromis, turėti apie pasaulį žinių, sukauptų keliaujant. Anglai vertino santūrumą, šaltakraujiškumą, ištvermingumą. Jie nelinkę karščiuotis, girtis, didžiuotis. Anglas – tikras savo vyriausybės pagalbininkas ir rėmėjas, o prancūzų džentelmenas geriausiu atveju savo vyriausybę tik pakęsdavo. Metams bėgant džentelmenas anglas lengvai įsijautė į savo naują vaidmenį, kurį jam skyrė pasikeitusi visuomenė, o prancūzų džentelmenas virto tik puošnia atgyvena.

Džentelmenas, kitaip – riterio įvaizdis romantizmo laikais paplito ir kituose kraštuose. Geriausiai žinome savo kaimynų, lenkų, aprašytus džentelmenus. A.Čartoryskio knygoje „Riterio katekizmas“ rašoma, kad „šlėkta“ turi būti doras, narsus, drausmingas karys, dievobaimingas, užsigrūdinęs kūnu ir siela, patriotas, galįs paaukoti turtą ir gyvybę vardan tėvynės. Tų pačių savybių reikalauta ir iš lietuvių šlėktų.

Ryškus džentelmeno požymis – apranga. Ji kito pagal madą, nors didikai visada stengėsi pabrėžti savo nepraktiškumą ir troško atrodyti keistokai. Iš pradžių, XVII-XIX a. žavėtasi margais rūbais. Pavyzdžiui, per puotą Drezdene Kristina Radvilaitė įsimylėjo „keistą kaip svajonė jaunuolį, kurio pliumažai ir apvadai, geltonomis ir violetinėmis astromis išsiuvinėti atlapai žibėjo visais vaivorykštės atspalviais ir visomis povo uodegos spalvomis“. Kiek vėliau atsisakyta įvairiaspalvių drabužių ir imta dėvėti prislopintų, kuklių spalvų frakus ir dvieilius švarkus. Tik puošeivos pasidabindavo baltomis arba labai ryškiomis gėlėmis išmargintomis liemenėmis, lakuotais bateliais, atlaso skarelėmis…

Vėliau atsirado smokingai ir kostiumai. Jų spalva ir pasiuvimas atitiko poreikius ir situaciją, nors viską lėmė etiketas ir mada. Damų ir džentelmenų pasaulyje mada tapo svarbesnė už papročius ir elgesio taisykles. Vargu ar kas būtų nešiojęs cilindrą, korsetą ir lazdelę, jeigu šito nebūtų kategoriškai reikalavęs „džentelmeno kodeksas“.

Kitas džentelmeno požymis – manieros. Išmokti gerų manierų buvo nelengva. Manieros ir geras auklėjimas rodė ne tik kilmę, jos atspindėjo, anot senosios literatūros, dvasios grožį ir didingumą. Mandagumas, reveransų menas, puikiai valdoma veido mimika lemdavo džentelmeno vietą draugijos hierarchijoje. Džentelmenai turėjo žinoti daug dalykų, kurių nevertino kiti žmonės: jie privalėjo mokėti daug negyvų kalbų /senovės graikų ir lotynų/, muzikuoti, dainuoti, sportuoti, auginti niekam netinkamų dekoratyvinių veislių šunis ir arklius, kolekcionuoti keistus daiktus, keliauti, užsiimti labdara. Geros manieros reikalavo, kad džentelmenas ir kilmingoji dama daugiausiai laiko skirtų susitikimams su draugais, kelionėms, pokalbiams klubuose ir t.t.

Be gero elgesio, praeities džentelmeno „kodekse“ buvo įrašyta iki šiol svarbi sąvoka – garbė. Garbingas džentelmenas galėjo neturėti jokių nuopelnų, užteko tik vadintis garbingu. Garbė tarsi vertė žmogų išlaikyti taurumą ir abipusę pagarbą bendraujant.

Specialiuose kodeksuose buvo surašyti garbingi poelgiai, kuriais turėjo garsėti džentelmenas: jie reguliavo didiko elgesį įvairiuose situacijose, apibūdindavo ir suskirstydavo tokias situacijas į tam tikras grupes.

Džentelmeniškumą sentimentaliai dievino prancūzų rašytojai H.de Balzakas /1799-1850/ ir M.Prūstas /1871-1922/. Jie mėgo  senas aristokratiškas pavardes ir įmantrų didikų pasaulį kaip kiti mėgsta senus paveikslus.

Mūsų laikais net konferansjė salėje kreipiasi į visus susirinkusius „Ledi ir džentelmenai“. Taigi šiuo garbingu vardu jis vadina kiekvieną vyrą. Vieni jų ir šiandien bent šiek tiek laikosi „Džentelmeno kodekso“ reikalavimų, kiti nusispjauna į viską. Bet, matyt, vertėtų prisiminti bene paskutiniojo didžiojo anglų džentelmeno , filosofo, matematiko ir visuomenės veikėjo Bertrano Raselo /1872-1970/ žodžius: „Džentelmenas – tai žmogus, bendraudamas su kuriuo, pats jautiesi džentelmenu“.

Įvairenybės

Anglų poetas, lordas Džordžas Baironas/1788-1824/, paklaustas, koks turi būti džentelmeno garderobas, atsakė: „Jame turi būti ne mažiau kaip 10 kostiumų, 20 porų batų, 50 marškinių, 100 kaklaraiščių ir 100-150 nosinių“.

DAMOS  IR  DŽENTELMENAI

Apie ką galvoja džentelmenas, eidamas į restoraną?

Su kuo iš ten išeiti.

xxx

Apie ką galvoja džentelmenas, įteikdamas moteriai gėlių?

Tai tik gėlytės. Tikiuosi, uogelių bus vėliau.

xxx

Ar gali dama iškviesti veterinarą?

Gali, jei džentelmenas prisigėrė kaip kiaulė.

xxx

Ar gali dama pilti pamazgas į džentelmeno kriauklę?

Gali, jei kriauklė ausies.

xxx

Ar gali džentelmenas apginti damą?

Gali, jei ją reikia apginti nuo savęs.

xxx

Ar gali džentelmenas apiberti damą gėlėmis?

Gali, jei gėlės vazonėliuose.

xxx

Ar gali džentelmenas apvaginėti patį save?

Ne, jis turi pradėti nuo damos.

xxx

Ar gali džentelmenas atiduoti damai savo atlyginimą?

Gali, jei dama gauna trigubai daugiau.

xxx

Ar gali džentelmenas belsti kaimynams į sieną?

Gali, jei jam nesigirdi, apie ką jie kalba.

Xxx

Ar gali džentelmenas bučiuoti damai ranką?

Gali, jei ant stalo nėra servetėlių.

Gali, jei jos rankoje lagaminas.

xxx

Ar gali džentelmenas damą vadinti švelniais žodeliais?

Gali, jei jis pamiršo damos vardą.

xxx

Ar gali džentelmenas damai atidaryti duris?

Gali, jei durys blaivyklos.

xxx

Ar gali džentelmenas damai dovanoti gėlių?

Gali, jei jis gavo iš žmonos pinigų bulvėms.

xxx

Ar gali džentelmenas damai pasiūlyti ranką ir širdį?

Gali, jei jis neturi jai pasiūlyti nieko kito.

xxx

Ar gali džentelmenas dovanoti žmonai moteriškas kojines?

Gali, jei ji rado jas jo kišenėje.

xxx

Ar gali džentelmenas gultis ant tuščio pilvo?

Gali, jei tai damos pilvas.

xxx

Ar gali džentelmenas imti pinigus?

Gali, jei jų jam neduoda.

xxx

Ar gali džentelmenas įsitaisyti naują sūnų?

Gali, jei senasis sūnus jo neklauso.

xxx

Ar gali džentelmenas , išeidamas iš restorano, užsimauti pirštines?

Gali, jei jis išeina keturiomis.

xxx

Ar gali džentelmenas išeiti iš restorano nesusimokėjęs.

Gali, jei prie staliuko palieka sėdėti savo damą.

xxx

Ar gali džentelmenas išeiti iš savęs?

Gali, jei jis negali rasti kito išėjimo.

xxx

Ar gali džentelmenas kreiptis į veterinarą?

Gali, jei jis susirgo kiaulyte.

xxx

Ar gali džentelmenas kviesti damą į restoraną?

Gali, bet tik paruošęs pamokas.

xxx

Ar gali džentelmenas laikyti save vienišu?

Gali, jei jis turi tik vieną damą.

xxx

Ar gali džentelmenas laižyti mėgstamą kremą?

Gali, jei tas kremas ant damos veido.

xxx

Ar gali džentelmenas laukti vaiko?

Gali, jei dama jo taip pat laukiasi.

xxx

Ar gali džentelmenas lydėti damą iš svečių?

Gali, jei bijo eiti vienas.

Gali, jei be jos jis iki namų negalės pareiti.

xxx

Ar gali džentelmenas mokėti už damą autobuse?

Gali, jeigu dama už jį sumokėjo restorane.

xxx

Ar gali džentelmenas mušti damą?

Gali, jei turi kozirių tūzą.

xxx

Ar gali džentelmenas nešti damos rankinę?

Gali, jei jos rankinė sunkesnė už džentelmeną.

xxx

Ar gali džentelmenas nusiimti kepurę?

Gali, jei kepurė yra ant kito džentelmeno galvos.

xxx

Ar gali džentelmenas nusileisti damai?

Gali, jei dama stipresnė už džentelmeną.

Gali, išskyrus klausimus, liečiančius vedybas.

xxx

Ar gali džentelmenas pakelti bokalą už damą?

Gali, jei dama jau negali pakelti bokalo pati.

xxx

Ar gali džentelmenas pakilti nuo kelių?

Gali, jei tai damos keliai.

xxx

Ar gali džentelmenas paklausti damos, kiek jai metų?

Geriau paklausti, kuriais metais ji baigė mokyklą.

xxx

Ar gali džentelmenas pakviesti damą šokti?

Gali, jei muzika girdisi iš kaimyninio namo.

xxx

Ar gali džentelmenas parduotuvėje pasakyti damai, ar tinka jai skrybėlaitė?

Gali,  tik sužinojęs jos kainą.

xxx

Ar gali džentelmenas pasakoti, kaip jis arė zonoje?

Gali, jei ta zona aerogeninė.

xxx

Ar gali džentelmenas paskirti damai pasimatymą po laikrodžiu?

Gali, jei laikrodis kabo virš jo lovos.

xxx

Ar gali džentelmenas pažadėti damai, kad visada po darbo jos lauks mašina?

Gali, jei mašina skalbimo.

xxx

Ar gali džentelmenas pažadėti damai papuošalus?

Gali, jei jis nusprendė jai juos gražinti.

xxx

Ar gali džentelmenas prašyti damos rankos?

Gali, jei jo nelaiko kojos.

xxx

Ar gali džentelmenas prašyti dukrelės pagroti svečiams smuikeliu?

Gali, jei svečiai  nesiruošia išeiti.

xxx

Ar gali džentelmenas rauti plaukus nuo galvos?

Gali, jei ta galva damos.

xxx

Ar gali džentelmenas siūlyti damai savo širdį?

Gali, jei širdis po infarkto.

xxx

Ar gali džentelmenas skverbtis palto be eilės?

Ne, jis privalo į rūbinę ateiti pirmas.

xxx

Ar gali džentelmenas spjaudyti arbūzo sėklas?

Gali, jei damos veidas pridengtas vualiu.

xxx

Ar gali džentelmenas šaukti “kartu”!

Gali, jei jis sėdi vestuvėse, o ne visuomeninėje valgykloje.

xxx

Ar gali džentelmenas turėti dvi žmonas?

Gali. Bet viena iš jų turi būti žmona kito džentelmeno.

xxx

Ar gali džentelmenas užkelti koją ant kojos?

Gali, jeigu viena koja ne jo.

xxx

Ar gali džentelmenas užleisti damai kelią?

Gali, jei jie abu netelpa ant šaligatvio.

xxx

Ar gali džentelmenas užleisti vietą vyresniam?

Negali, jeigu jis guli lovoje su dama.

xxx

Ar gali džentelmenas vadinti daiktus savais vardais?

Gali, jei daiktai svetimi.

xxx

Ar gali džentelmenas valytis rankas į staltiesę?

Gali, jei staltiesė purvinesnė  nei rankos.

xxx

Ar gali džentelmenas vartoti odekoloną?

Gali, jei jam nepakanka pinigų degtinei.

xxx

Ar gali džentelmenas vytis damą, jei ji pabėgo su kitu džentelmenu?

Gali, jei tas džentelmenas jam dar nesumokėjo už damą.

xxx

Ar gali džentelmenas žavėtis vakarine damos suknele?

Gali, jei jau rytas.

xxx

Ar padoru džentelmenui krapštyti nosį?

Padoru, jei ta nosis – damos.

Ar privalo džentelmenas atsikelti nuo damos kelių?

Taip, jei dama pavargo jį laikyti.

xxx

Ar privalo džentelmenas dėvėti kaklaraištį?

Taip, jei kaklaraištis trumpesnis už barzdą.

xxx

Ar privalo džentelmenas nutrinti kainą nuo dovanos?

Taip, jei dovanoja pinigus.

xxx

Ar privalo džentelmenas nuvilkti damai paltą?

Privalo, jei jis jam patinka.

xxx

Ar privalo džentelmenas padėti damai išlipti iš mašinos?

Privalo, jei mašina skalbimo.

xxx

Ar privalo džentelmenas pakviesti damą vakarienei?

Privalo, jei vakarienę paruošė pati dama.

xxx

Ar privalo džentelmenas palydėti damą iš svečių?

Privalo, jei jis svečiuose pas damą.

xxx

Ar privalo džentelmenas, pamatęs damą, nusiimti kepurę?

Taip, jei kepurė yra ant kito džentelmeno galvos.

xxx

Ar privalo džentelmenas praleisti damą į priekį?

Taip, jei priekyje pavojus.

Taip, jei durys uždarytos.

xxx

Ar privalo džentelmenas užleisti vietą vyresniam?

Ne, jei jis guli lovoje su dama.

xxx

Ar privalo džentelmenas valytis kojas?

Privalo, jei prie durų guli kitas džentelmenas.

xxx

Ar privalo džentelmenas žinoti, kas patinka jo damai?

Privalo, kad neatsidurtų ten, kur tai galima nupirkti.

xxx

Ar turi džentelmenas sakyti damai, kad ji atrodo jaunesnė dešimčia metų?

Turi, jei damai ne daugiau dvidešimties.

xxx

Ar visada džentelmenas nuvelka paltą damai?

Tik dviem atvejais: kai jam patinka dama ir kai jam patinka paltas.

xxx

Ar visada džentelmenas palydi damą iki namų?

Visada, jei tas namas džentelmeno.

xxx

Ar visada džentelmenas praleidžia damą pirmą?

Taip, jei jos suknelės iškirptė užpakalyje.

xxx

Ar visada džentelmenas privalo damą praleisti pro duris?

Ne – kartais pro ausis, kartais pro pirštus, kartais pro gerklę.

xxx

Ar visada džentelmenas privalo užleisti savo vietą damai?

Visada, jei jis gali užimti geresnę.

Taip, jei ji užimta kitos damos.

Taip, jei jis guli lovoje su kitu džentelmenu.

Taip, jei jis guli ant operacinio stalo.

Taip, jei ta vieta teisiamųjų suole.

Taip, jei dama ją jau užėmė pirma.

Taip, jei jis jos vairuotojas.

Taip, jei ją užėmė jo žmona.

xxx

Iš kokios damos pusės turi eiti džentelmenas?

Iš tos, kuri ranka laisva ir neneša lagamino.

xxx

Ką daryti, jeigu džentelmenas jaučia damai tokį jausmą, kurio jis negali perduoti žodžiais.

Tada geriau juos perduoti pinigais.

xxx

Ką daro džentelmenas, radęs pinigų kelnių kišenėje?

Džentelmenai – garbingi žmonės. Paprastai jie grąžina kelnes savininkui.

xxx

Ką džentelmenas sako ponių draugijoje, užsigeidęs į tualetą?

Atsiprašau mielosios ponios, aš turiu minutėlei pasišalinti, kad apkabinčiau savo seną draugą, su kuriuo, tikiuosi, netrukus jus

supažindinsiu.

xxx

Ką reiškia džentelmeniškas susitarimas?

Tai susitarimas, su kuriuo niekada nesutiks nė  vienas džentelmenas.

xxx

Ką reiškia, jei džentelmenas padovanojo žmonai gėles?

Tai reiškia, kad, kad jo dama neatėjo į pasimatymą.

xxx

Ką reiškia jei džentelmenas pavadino damą „brangioji“?

Vadinasi, jam reikalinga pigesnė dama.

xxx

Ką reiškia jei džentelmenas dama vadina švelniais žodžiais?

Reiškia, jis pamiršo jos vardą.

xxx

Ką rytais daro džentelmenas?

Nusiprausia, apsirengia ir eina namo.

xxx

Ką sako džentelmenas, išliejęs vyną ant damos suknelės?

Nesijaudinkite, aš turiu dar vieną butelį.

xxx

Kada džentelmenas jaučiasi vienišu?

Kai jis turi tik vieną damą.

xxx

Kaip tapti džentelmenu? 

Norint tapti džentelmenu, reikia baigti tris universitetus: vieną jūs, antrą – jūsų tėvas, o trečią – jūsų senelis.

xxx

Kas atsitiks, jeigu džentelmenui skelsi į kairįjį skruostą?

Jis nukris ant dešiniojo šono.

xxx

Kas bendro tarp džentelmeno ir saulės įdegimo?

Abu jie greitai prilimpa prie moters, o  ir greitai nusiplauna.

xxx

Kas bendro tarp mūsų ir anglo džentelmeno?

Jie abu linkę gyventi Anglijoje.

xxx

Kas yra džentelmenas?

Džentelmenas, atėjęs pas damą, pasibeldžia du kartus: prieš atidarydamas spintą ir prieš išeidamas iš jos.

Džentelmenas bet kokį anekdotą visada girdi pirmą kartą.

Džentelmenas, bučiuodamas damai ranką, visada išsiima iš burnos degančią cigaretę.

Džentelmenas į pasimatymą ateina pirmas, o užmiega paskutinis.

Džentelmenas neknarkia garsiau nei jo dama.

Džentelmenas, kokiu skurdžiumi jis bebūtų, niekada nenusižemins iki kokio nors naudingo darbo.

Džentelmenas nekalba apie pinigus – džentelmenas jų turi.

Džentelmenas nemuša moters kuo papuola.

Džentelmenas niekada atsitiktinai neįžeis kito žmogaus.

Džentelmenas niekada neatims iš moters teisės suklysti.

Džentelmenas niekada neieško žodžio svetimoje kišenėje.

Džentelmenas niekada neklausia damos, kiek jai metų, o paklaus, kiek metų jos vaikams.

Džentelmenas niekada nenusispjaus žmogui į veidą, jeigu jis gali jam prispjauti į dūšią.

Džentelmenas niekada nepastatys moterį į sau nepatogią vietą.

Džentelmenas niekada nesmūgiuos moteriai nenusiėmęs skrybėlės.

Džentelmenas niekada nesuduos savo žmonai, dalyvaujant kitai moteriai.

Džentelmenas niekada neužgaus moterį be priežasties.

Džentelmenas, pasikvietęs pas save moterį, kad parodytų jai savo pašto ženklų kolekciją, parodys jai pašto ženklų kolekciją.

Džentelmenas prašo damos rankos, jeigu mato joje rankinuką.

Džentelmenas rytą damai sako tą patį, ką jis jai sakė vakare.

Džentelmenas – tai nusilpęs donžuanas.

Džentelmenas – tai tas pat, kaip ir ledi, tiktai vyras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Džentelmenas – tai žmogus, kuris su jumis mandagus ir malonus, dargi jeigu jis jums nieko neparduoda.

Džentelmenas – tas, kuris lieka džentelmenu, dargi bendraudamas su ne džentelmenu.

Džentelmenas turi žinoti, kas patinka jo damai, kad nepatektų su ja ten, kur tai galima nupirkti.

Džentelmenas vertina damą tiek aukštai, kiek gali pasiekti.

Džentelmenas visada atidaro duris moteriai su nešuliais.

Džentelmenas visada katę pavadins kate, nors jis per ją ir suklupo.

Džentelmenas visada moterį praleidžia pirmą, jeigu jos sijonėlio iškirpa užpakalyje.

Džentelmenas visada moterį praleidžia pirmą, kad ji jam atidarytų sunkias duris.

Džentelmenas visada nusileis damai, jeigu ji už jį stipresnė.

Džentelmenas visada nusivalo kojas prieš pasibelsdamas jomis į duris

Džentelmenas visada nusileidžia damai, jeigu klausimas neliečia vedybų.

Džentelmenas visada nusiplauna rankas prieš valgį ir kelnes po valgio.

Džentelmenas visada padės damai užsiropšti į viršų, jeigu traukinio kupe damai teko viršutinė vieta, o jam apatinė.

Džentelmenas visada palydės damą į namus, jeigu tie namai džentelmeno.

Džentelmenas visada pakelia moters nukritusią nosinaitę, dargi tada. kada moteris ir negraži.

Džentelmenas visada užleidžia ne tik vietą damai, bet damą kitam džentelmenui

Džentelmenas visada žmoną palydi iki traukinio vagono, tuo įsitikinantis, kad ji tikrai išvažiavo.

Džentelmenas, žiūrėdamas į damos kojas, prašo tik rankų.

Tai vyras, kuris pakvietęs merginą pas save į namus pažiūrėti pašto markučių, rodo jai pašto markutes.

Tai vyras, kuris gina moterį tol, kol lieka su ja vienas.

Tai vyras, kuris gerbia kitus, nors gerai žino, kad iš jų jis negaus jokios naudos.

Tas, kuris užsinorėjęs į tualetą išlipa iš vonios.

xxx

Kas yra virš džentelmeniškumo?

Kai maršrutinio taksi vairuotojas užleidžia vietą nėščiai moteriai.

xxx

Kas sugalvojo žodį “ačiū” ir “didelis ačiū”?

Jį sugalvojo džentelmenai, o “didelis ačiū” – neturtingi džentelmenai.

xxx

Kodėl džentelmenai nevažiuoja taksi?

Todėl, kad jiems sukasi galva kai  žiūri į skaitliuką.

xxx

Kuo džentelmenas skiriasi nuo donžuano?

Džentelmenas visada praleidžia damą, donžuanas nepraleidžia nė vienos damos.

Džentelmenas kvepia vyriškais kvepalais, o donžuanas – moteriškais.

Dėl damos džentelmenas numes pirštinę, o donžuanas – nusimeta visą kitą..

Donžuanas – žodžio žmogus, donžuanas – veiksmo.

Džentelmenas traukia damas savo pranašumais, donžuanas – savo ydomis.

Damai pavirtus džentelmenas visada padės jai atsistoti, o donžuanas atsiguls šalia.

Džentelmenas skutasi kiekvieną rytą, o donžuanas – kiekvieną vakarą.

Džentelmenas – tai nusilpęs donžuanas.

Džentelmenas rengiasi skoningai, donžuanas – greitai.

Džentelmenas vakare lydi merginą iki jos namų, o donžuanas – iki savo.

xxx

Kuo džentelmenas XIX a. skiriasi nuo XXI a. džentelmeno?

Pirmasis būdavo truputi išgėręs ir iki mėlynumo nusiskutęs. Antrasis – truputį apsiskutęs ir išgėręs iki mėlynumo.

xxx

Kuo džentelmenas skiriasi nuo damos?

Dama myli, kai pripranta, o džentelmenas myli, kol nepriprato

xxx

Kuo džentelmenas skiriasi nuo kavalieriaus?

Dėl damos kavalierius palieka pinigus, donžuanas – kitą damą.

xxx

Kuo džentelmenas skiriasi nuo moters?

Ant džentelmeno kaklo – kaklaraištis, o ant moters kaklo – karoliai, vaikai, butas ir džentelmenas su kaklaraiščiu.

xxx

Kuo džentelmenas skiriasi nuo vyro?

Džentelmenas moteriai paduoda paltą, vyras tik jį nuperka.

2013.01.24

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.