ECOFIN posėdyje – kovos su mokesčių vengimu priemonės


Briuselis/Vilnius. Ekonomikos ir finansų ministrų taryba (ECOFIN) sutarė dėl priemonių, kuriomis bus kovojama su mokesčių vengimo praktikomis, kylančiomis dėl šalių mokestinės tvarkos neatitikimų. Taip pat buvo patvirtintos 2018 m. Europos Sąjungos biudžeto gairės.

„Šiandien sutardama dėl svarbaus teisės akto, Europos Sąjunga žengė dar vieną žingsnį į priekį globalioje kovoje su mokesčių vengimu, kuris atima iš biudžeto pajamas, trukdo ekonomikos augimui. Tai sukurs tolesnes priemones, kurios mažins piktnaudžiavimų galimybę“, – sakė finansų ministras Vilius Šapoka.

Ekonomikos ir finansų ministrai pritarė kompromisiniam pasiūlymui keisti Direktyvą, skirtą kovai su mokesčių vengimu, užkertant kelią piktnaudžiavimams pasinaudojant šalių mokestinės tvarkos neatitikimais. Numatoma, kad Direktyvos nuostatos turėtų būti perkeltos į ES valstybių nacionalinę teisę iki 2019 m. pabaigos ir pradėtos taikyti nuo 2020 m. sausio 1 d. Ministrams taip pat buvo pristatyta esama padėtis dėl ES nebendradarbiaujančių šalių sąrašo  mokesčių srityje sudarymo. Pažymėti ateities darbai, siekiant iki šių metų pabaigos sudaryti minėtą sąrašą: pirmiausiai svarbu pradėti šalių vertinimą ir diskusijas dėl atsakomųjų priemonių.

Ministrai pritarė 2018 m. ES biudžeto gairėms, kuriose išdėstyti biudžeto formavimo prioritetai, pateiktos bendro pobūdžio pastabos ir rekomendacijos, koks turėtų būti kitų metų ES biudžetas ir kaip jis turėtų būti administruojamas. Tarp biudžeto tikslų – skatinti ekonomikos augimą ir užimtumą, sanglaudą ir didinti konkurencingumą. ES taryba pažymi, kad būtina reaguoti ne tik į ES vidaus, bet ir išorinius humanitarinius, saugumo iššūkius. Taip pat gairėse akcentuojama įmokų į ES biudžetą planavimo ir biudžeto įgyvendinimo drausmės svarbą.

ECOFIN taryba taip pat aptarė pasirengimą G20 šalių finansų ministrų ir centrinių bankų valdytojų susitikimui Baden-Baden (Vokietija), kuriame bus aptariamos pasaulio ekonomikos augimo perspektyvos, tarptautinė finansų architektūra, finansų sektoriaus plėtra ir priežiūra, kova su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu bei kiti klausimai.

Informacijos šaltinis – Finansų ministerijos Viešųjų ryšių skyrius.

2017.03.14; 05:03

print