Edvardas Čiuldė. Prabalsavau…


Edvardas Čiuldė, šio teksto autorius

Dienraštyje slaptai.lt  perskaičiau informacinių agentūrų teikiamą pranešimą „Vytautas Landsbergis eilėmis ragina balsuoti už Ingridą Šimonytę“  https://slaptai.lt/vytautas-landsbergis-eilemis-ragina-balsuoti-uz-ingrida-simonyte.

Niekam nėra didelė paslaptis, kad profesorius yra didelis mėgėjas paeiliuoti, kartas nuo karto su savo sueiliuotais  kalambūrais išlendantis į viešąją erdvę, tačiau šis  informacinis pranešimas man, lėtos mąstysenos žmogui, užminė didelę  mįslę, palieka nuo išgirstos žinios  ilgam nesugebantį atsitokėti, slidinėjantį ant ledo, tiksliai nesupratusį to – ar čia V.Landsbergis eilėmis pasveikino I. Šimonytę, surinkusią reikalinguosius 20 tūkstančių rinkėjų  parašų, būtinų kandidatui dalyvauti prezidento rinkimuose, ar, visiškai priešingai, konservatorių patriarchu vadinamas garsusis politikas paragino rinkėjus už I. Šimonytę prabalsuoti eilėmis, tarkime, anas jau kviečia kiekvieną sąmoningą Lietuvos pilietį parašyti kandidato nuo konservatorių partijos garbei bent po vieną eilėraštį?

Prof. Vytautas Landsbergis. Vytauto Visocko (Slaptai.lt) nuotr.

Iš tiesų, jeigu yra toks dalykas kaip elektroninis parašas, kodėl negalėtų būti eilėraščio formos parašo, paremiančio I.Šimonytės kandidatūrą (ar pastaruoju atveju reikėtų bendromis pastangomis parašyti mažiausiai 20 tūkstančių eilėraščių, be visa ko kito, literatūrologiškai pagrindžiančių elegantiškosios konservatorių kandidatės teisę dalyvauti rinkimuose, to tiksliai nežinau)?

V.Landsbergis dažnai pasako taip, kad skirtingi žmonės jo minties esmę supranta skirtingai ar net diametraliai priešinga kryptimi. Taip atsitinka ne todėl, jog profesorius kalbėtų neaiškiai, pūstų mums miglas į akis, o greičiau dėl to, kad jo neretai aforistinį pavidalą įgyjantis pasisakymas būna daugiasluoksnės struktūros, mintis visados pasilieka truputėlį užšifruota, apsaugota nuo kvailių. To taip pat nesupraskite pernelyg tiesmukai, kad neva mums V.Landsbergį teisingai perskaityti ar išgirsti gali padėti tik įgudę, išmanantys visas egzegezės subtilybės Šventojo Rašto komentatoriai, tačiau, šiaip ar taip, viešai aptaręs profesoriaus kalbėsenos ypatybes, nusitiesiau kažką panašaus į kelią savo savivališkumo V.Landsbergio raginimą balsuoti eilėmis suprantant dviem skirtingais rakursais didesnei legitimacijai.

Ingrida Šimonytė. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Kad ir kaip žiūrėtume, pirmoji pasakytų žodžių interpretacijos versija yra tarsi ir logiškesnė, tačiau antroji – labiau intriguojanti. Dėl antrosios versijos įteisinimo ir reikalingumo daug ką sako tas faktas, kad žinoma ir mėgstanti intriguoti delfi.lt apžvalgininkė Nida Vasiliauskaitė yra garsiai pareiškusi savo nuomonę https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/nida-vasiliauskaite-prezidentines-eiles.d?id=79139403 , jog  I.Šimonytė neturi nė mažiausios teisės dalyvauti prezidentinėse lenktynėse, nes neturi prezidentui reikalingų įgūdžių parašyti bent pakenčiamą eilėraštį (sic!). Taigi rinkdamiesi antrąjį V.Landsbergio raginimo supratimo variantą, mes, rinkėjai, kaip gynybinė mūro siena stojame už I.Šimonytę, savo parašytais eilėraščiai bandydami  pridengti didžiausią jos nuodėmę, t. y., kaip galima suprasti iš delfi.lt apžvalgininkės žodžių, jos nesugebėjimą parašyti kažką panašaus į Dantės (Dante Alighieri) „Dieviškąją komediją“.

Kaip atrodo, būsiu pirmasis, pateikiantis tokio balsavimo pavyzdį.

2019.02.27; 06:20

                                                         Prezidentų lenktynės

                                                                 erozijos

                                                                 sapnai

                                                                 dienos entropija

                                                                  nykoka

                                                                  išvyka

                                                                  prie jūros

                                                                  milžiniškų

                                                                  sraigių

                                                                  langelių

                                                                  pėdsakais

                                                                  nuo

                                                                  šachmatų

                                                                  lentos

                                                                  įsibėgėjusioj

                                                                  šaly

                                                                  kur

                                                                  mus

                                                                  dar lydi

                                                                  pentinuotas

                                                                  laikas

print