Eglei Kusaitei Strasbūre advokataus Mindaugas Dūda?


Liepos 3 d. Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras Mindaugas Dūda pranešė, kad yra parašęs pareiškimą trauktis iš pareigų nuo liepos 26 dienos, kad pasitraukęs iš Generalinės prokuratūros, galbūt, užsiims advokato praktika.

Nevalstybiniai advokatai gyvena iš klientų honorarų.

O honoraras garantuotai laimėtoje Strasbūre Eglės Kusaitės byloje, spėju, būtų nemažas. Nes labai jau daug ką E. Kusaitei reikėtų kompensuoti. Advokatui M. Dūdai apginti E. Kusaitę Europos Žmogaus teisių teisme būtų labai lengva, turint omeny tai, kad prokuroro M. Dūdos pateiktų kaltinimų E. Kusaitei pagrįstumas, jos žmogaus teisių pažeidimo klausimai jam turėtų būti labai gerai žinomi.

Apeliaciniai skundai pateikti

Apeliacinis E. Kusaitės skundas „terorizmo“ byloje pateiktas. Skundą nagrinės Lietuvos apeliacinis teismas. Jame privalės dalyvauti kaltintojas (prokuroras) ir gynėjas (advokatas).

Priminsiu, kad E. Kusaitė kreipėsi į Apeliacinį teismą, prašydama ją „terorizmo“ byloje visiškai išteisinti, o kaltintojas prokuroras M. Dūda apskundė Vilniaus apygardos teismo nuosprendį nuteisti E. Kusaitę kalėti 10 mėnesių, prašydamas skirti jai truputį didesnę bausmę – 10 metų kalėjimo.

M. Dūda pageidauja trauktis iš pareigų nuo liepos 26 d. Tad galima spėti, kad Apeliacinio teismo posėdis įvyks jau jam pasitraukus iš tarnybos prokuratūroje. Dabar vidurvasaris, atostogų metas. Net E. Kusaitės advokatas tokiu metu turi teisę atostogauti.

Linksmi klausimai generalinėje prokuratūroje

Matyt, generalinio prokuroro Dariaus Valio vadovaujamam Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento (ONKTD) vyriausiajam prokurorui Irmantui Mikelioniui (arba kokio nors kito departamento vadovui) teks greitai priimti sprendimą pakeisti E. Kusaitės kaltintoją Apeliaciniame teisme M. Dūdą kokiu nors kitu prokuroru.

Kiek bus prašoma Apeliacinio teismo laiko naujajam kaltintojui susipažinti su Eglės Kusaitės byla, su M. Dūdos ir advokato Kęstučio Stungio argumentais Vilniaus apygardos teisme, teismo nuosprendžiu, apeliaciniais skundais, o svarbiausia, kas iš prokurorų bus paskirtas naujuoju kaltintoju, iš atsakymų į šiuos linksmus klausimus visuomenė galės daug apie ką spręsti.

Kaip E. Kusaitė susijusi su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija

Tiesą sakant, net Vilniaus Apygardos teismas kaltinimą E. Kusaitei teroristinės grupės organizavimu ir dalyvavimu joje atmetė, kaip anekdotišką, ir taip patvirtino žiniasklaidoje jau seniai mojuojamą tiesą, jog E. Kusaitės byla nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios niekaip nesusijusi nei su organizuotu nusikalstamumu, nei su korupcija, taigi niekaip nesusijusi ir su Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamentu.

Matyt, tiesiog kažkam kažkodėl labai prireikė, kad bylą tirtų jam ypač patikimi šio departamento berniukai. Matyt, jau taip nepasitikėta prokurorais Klaipėdoje, kad šiurkščiai pažeidžiant Lietuvos Respublikos procesinius įstatymus ir žmogaus teises ikiteisminis tyrimas vyko, o teismas tebevyksta, ne Klaipėdoje, kurioje gyvena E. Kusaitė, o Vilniuje.

Štai tą kažką, galbūt iki šiol tūnantį Valstybės saugumo departamente ar Generalinėje prokuratūroje, ir turėtų bandyti atskleisti Generalinė prokuratūra. Užuot murkdžiusi Lietuvos saugumui jokios grėsmės nekėlusią merginą, Lietuvos Respublikos pilietę,  VSD ir J. Lauciaus sukurtoje, o vėliau M. Dūdos perimtoje „terorizmo“ baloje.

Jeigu E. Kusaitės byloje būtų paskirtas nešališkas prokuroras

Šiaip jau, kalbant apie ONKTD, natūraliausiai atrodytų, jei kaltintoju Apeliaciniame teisme būtų paskirtas to departamento prokuroras J. Laucius, tą „terorizmo“ balą su VSD ir sukūręs.

Tik bėda ta, kad prokurorą J. Laucių E. Kusaitė yra mirtinai išgąsdinusi SMS žinute (taip viešai tvirtina jis pats ir tai patvirtinta oficialiai), ir todėl esant tokiam emociniam ryšiui su kaltinamąja paskirtasis kaltintojas prokuroras J. Laucius turėtų būti tuoj pat nušalintas. Nebent pateiktų gydytojo pažymą, kad išgąstis jau praėjo, nors tai sunku įsivaizduoti, kol E. Kusaitė gyva, juolab dar ne už grotų.

O jeigu bus paskirtas sąžiningas nešališkas prokuroras iš kokio nors kito departamento, jis gali imti ir pasielgti nešališkai ir sąžiningai. Išnagrinėjęs pirmtakų J. Lauciaus ir M. Dūdos kaltinimų E. Kusaitei pagrįstumą sąžiningas kaltintojas nesunkiai gali padaryti išvadą, kad jo pirmtakų surašyti kaltinimai E. Kusaitei neišlaiko jokios kritikos ir, pažeidžiant žmogaus teises, yra sufabrikuoti. Ir reikia kelti ne E. Kusaitės išteisinimo klausimą, o tyrėjų, tarp jų ir Valstybės saugumo departamento tuometinių pareigūnų, atsakomybės už bylos sufabrikavimą keršto motyvu klausimą, nelaukiant, kol su šiuo klausimu susidurs teismas Strasbūre.  

Ar bus principingas generalinis prokuroras?

Naujojo prokuroro paskyrimas E. Kusaitės byloje būtų tas lakmuso popierėlis, kuris bent iš dalies parodytų „kas yra kas“ Generalinėje prokuratūroje šią dieną, ar bent kas nors keičiasi teisėsaugoje į gerą pusę. Juk ne Naujojoje Akmenėje sėdėjusio prokuroro priežiūroje buvo sukurta E. Kusaitės byla pasitelkiant į pagalbą Rusijos Federacijos specialiąsias tarnybas, taip gražiai J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės paminėtas 2013 m. metiniame pranešime Seime. Tad jos paskirtas dabartinis generalinis prokuroras Darius Valys šios bylos atžvilgiu galėtų būti ir nešališkas, ir neabejingas.

Deja, kai ką nemalonaus galima įžvelgti dar neištraukus lakmuso popierėlio iš tirpalo.

Apie savo principinį nesikišimą į prokuroro M. Dūdos darbą, taigi ir jo „darbą“ E. Kusaitės byloje, D. Valys pareiškė interviu „Žinių radijo“  „Aktualioje laidoje“  liepos 5 d.:

„Jis pats (M. Dūda) patvirtino, kad buvo savarankiškas ir niekas jam nedarė įtakos, taip kad apie jokį prokuroro savarankiškumą ir galimą galbūt spaudimą jam tikrai nėra pagrindo kalbėt. Jisai tikrai buvo savarankiškas, principingas, kompetentingas prokuroras. Gal jis turėjo omeny Panevėžio teisėsaugos pareigūnų savarankiškumą?“

Čia pat generalinis prokuroras prisipažino, kad kilus įtarimams dėl Panevėžio tyrėjų darbo kokybės Generalinė prokuratūra pasinaudojo įstatymų teikiamomis galimybėmis kontroliuoti prokurorų darbą:

„Tai vėlgi, minėta byla, kurioje yra įtariama sutuoktinė (M. Dūdos), buvo išreikalauta į Generalinę prokuratūrą, patikrinta kito departamento prokurorų, mano nuomone, nešališkai ir grąžinta nenustačius esminių procesinių pažeidimų tyrimui tęsti į Panevėžį“.   

Iš tiesų, Prokuratūros įstatyme nurodyta, kad generalinis prokuroras visiems prokurorams yra aukštesnysis prokuroras. Ir nors jis negali nurodyti žemesniam prokurorui, kokį proceso nutarimą priimti, gavęs skundą ar pranešimą dėl proceso įstatymo pažeidimo, gali jį nagrinėti pats arba perduoti nagrinėti kitam aukštesniajam prokurorui. Ir, savaime suprantama, padaryti išvadas bei atitinkamus sprendimus.

Tačiau E. Kusaitės atveju negirdėjome, kad generalinis prokuroras D. Valys kur nors būtų pareiškęs, kad „minėta byla buvo išreikalauta į Generalinę prokuratūrą, patikrinta kito departamento prokurorų, mano nuomone, nešališkai, ir grąžinta nenustačius esminių procesinių pažeidimų tyrimui tęsti.“

Ir tai – byla, apie esminius procesinius pažeidimus kurioje jau kelis metus iš eilės rašė ir rašo beveik visi Lietuvos laikraščiai ir internetiniai portalai, kalba, rodo radijas ir televizija, pasaulio žiniasklaida, ir kurioje daug kartų buvo keliami įtarimai, kad byla yra prokuratūros sufabrikuota Valstybės saugumo departamento tuometinių pareigūnų iniciatyva keršto motyvu, kad ikiteisminio tyrimo metu, o ir po jo, šiurkščiai buvo pažeidžiamos E. Kusaitės  žmogaus teisės procesiniuose tyrėjų veiksmuose (vėliau tuos įtarimus teisme savo baigiamoje kalboje Vilniaus Apygardos teisme įtikinamai pagrindė advokatas Kęstutis Stungys).

Štai būtų E. Kusaitė M. Dūdos sutuoktinė, būtų visai kitas reikalas. O kas ta žiniasklaida, kas tas advokatas…? Ir kas, pagaliau, ta E. Kusaitė?

Nuotraukoje: straipsnio autorius Kastytis Stalioraitis, buvęs ilgametis užsienio informacijos analitikas Seime.

2013.07.12

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *