Ekskursija į praeitį. Soldinas. M. Kopernikas. “Vilko guolis”


Visiems gerai žinomi Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vardai bei jų žygdarbis. Nugalėję Atlantą, jie žuvo nepasiekę Tėvynės 1933 m. liepos 17 d. Šįmet sukako 75-eri metai nuo jų žūties. “Paskutinį kartą “Lituaniką” matė virš Kudamo (Kuhdamm) kaimo, netoli Soldino (dab. Lenkija, Pšelniko kaimas, netoli Mislibožo)… Čia, Pomeranijoje, ant nedidelio kalnelio, pušynėlyje, sparnu užkliuviusi už pušų viršūnių, nuskridusi 6411 km. (o iš viso, aplenkdama audras – 7058 km.), ore išbuvusi 37 val. 11 mim., kai iki Kauno tebuvo likę 650 km., prasidedant liepos 17-ajai, 0 val. 36 min. Berlyno laiku “Lituanika” patyrė tragišką lemtį”, – rašo Nijolė Dariūtė-Maštarienė savo knygoje “Darius ir Girėnas”. [Toliau skaityti po nuotr.]

Vytauto Visocko nuotr.

Vilko guolis, kur buvo Hitlerio bunkeris3
Vilko guolis, kur buvo Hitlerio bunkeris2
Vilko guolis, kur buvo Hitlerio bunkeris1
Vilko guolis, kur buvo Hitlerio bunkeris. Prie maketo
Vilko guolis, kur buvo Hitlerio bunkeris
Soldinas2
Soldinas1
Soldinas. Prezidentas V. Adamkus su iškilmių dalyviais
Soldinas. Prezidentas V. Adamkus su dalyviais
Soldinas. Muziejaus viduje
Soldinas. Lituanikos nuolauža
Soldinas. Koncertas
Soldinas. Klėtelė-muziejus
Soldinas
Saulės laikrodis
Saulėlydis Gdansko įlankoje
Paminklas S. Dariui ir S. Girėnui
Kalba Prezidentas Valdas Adamkus
Fromborkas2
Fromborkas1
Fromborkas. Paminklas M. Kopernikui
Fromborkas
Fromborkas, kur gyveno ir dirbo M. Kopernikas
Fromborkas, Elblongo vaivadija
Vilko guolis, kur buvo Hitlerio bunkeris3 Vilko guolis, kur buvo Hitlerio bunkeris2 Vilko guolis, kur buvo Hitlerio bunkeris1 Vilko guolis, kur buvo Hitlerio bunkeris. Prie maketo Vilko guolis, kur buvo Hitlerio bunkeris Soldinas2 Soldinas1 Soldinas. Prezidentas V. Adamkus su iškilmių dalyviais Soldinas. Prezidentas V. Adamkus su dalyviais Soldinas. Muziejaus viduje Soldinas. Lituanikos nuolauža Soldinas. Koncertas Soldinas. Klėtelė-muziejus Soldinas Saulės laikrodis Saulėlydis Gdansko įlankoje Paminklas S. Dariui ir S. Girėnui Kalba Prezidentas Valdas Adamkus Fromborkas2 Fromborkas1 Fromborkas. Paminklas M. Kopernikui Fromborkas Fromborkas, kur gyveno ir dirbo M. Kopernikas Fromborkas, Elblongo vaivadija
Vilko guolis, kur buvo Hitlerio bunkeris3

Fromborkas (Elbliongo vaivadija). Čia gyveno, dirbo ir 1543 m. gegužės 24 d. mirė lenkų astronomas, matematikas, Heliocentrinės sistemos kūrėjas Mikalojus Kopernikas. Fromborke jis gyveno nuo 1512 m. ir ėjo įvairias kapitulos skiriamas pareigas (kapitulos kanauninkas, kapitulos valdų administratorius).

***
Jau gan plačiai žinoma, kas tas “Vilko guolis”, kur jis buvo, kuo viskas baigėsi.
Per ll pasaulinį karą visa fašistinės Vokietijos karinė ir politinė grietinėlė tūnojo “Vilko guolyje” – miške įrengtose slėptuvėse, kurių lubų ir sienų storis siekė 8 metrus. Iš ten ir vadovavo karo veiksmams. 1944 m. liepos 20 d. čia buvo pasikėsinta į Hitlerį, deja, nesėkmingai. Fiurerį išgelbėjo atsitiktinumas ir storas ąžuolinis stalas. Karui artėjant į pabaigą, fašistai patys susprogdino “Vilko guolį”. Hitlerio bunkeriui prireikė 10 tonų sprogmenų. Mes matėme didžiulius luitus, sprogimo bangos išbarstytus po mišką.

2008-07-18

print