Europos Sąjungos Išorės sienos apsauga – bendras iššūkis


Daugpilyje (Latvija) vyko Šengeno sausumos išorės sieną turinčių valstybių forumo susitikimas, kurio metu aptarta situacija prie ES rytų sausumos sienų, ieškant bendrų sprendimų sienų valdymo ir kovos su neteisėta migracija srityse.

„Privalome ieškoti bendrų sprendimų, nes pavienės šalių pastangos sukuria netolygumus. Jei išorės sieną sustiprina viena šalis, kontrabandos ir migracijos mastai staiga šokteli kitoje vietoje, o tai sukuria papildomus iššūkius“, – aiškina vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas. 

Forumo šalių narių – Suomijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Slovakijos, Vengrijos Rumunijos ir Norvegijos – ministrai ir kiti aukšto lygio atstovai aptaria migracijos tendencijas ir dalinasi patirtimi apie vykdomas bei planuojamas nacionalines migracijos valdymo ir sienų kontrolės priemones.

Susitikimo metu taip pat dalintasi nuomonėmis apie iššūkius ir spręstinus klausimus su kuriais susiduria kiekviena šalis, vykdydama visų asmenų, kertančių ES išorės sieną, sisteminius patikrinimus. ES mastu sisteminiai patikrinimai pradėti taikyti nuo š. m. balandžio 7 d. ir jais siekiama padidinti Šengeno erdvės saugumą terorizmo grėsmės akivaizdoje, ypač – siekiant kontroliuoti į užsienį išvykstančių ir grįžtančių, radikalizuotų užsienio kovotojų judėjimą.

Forumo susitikimo dalyviai taip pat diskutavo apie sustiprintų „Frontex“ agentūros įgaliojimų įgyvendinimą bei naujųjų informacinių technologijų panaudojimą sienų valdymo srityje.

2018 metais tokio formato susitikimas vyks Lietuvoje.

Informacijos šaltiis – Lietuvos vidaus reikalų ministerija (VRM).

2017.05.13; 05:05

print