Galėjo žlugti Ronaldo Reigano ir Michailo Gorbačiovo susitikimas


Genadijus F. Zacharovas – Sovietų Sąjungos misijos prie Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) bendradarbis, kurio areštas apkaltinus šnipinėjimu 1986 metais iššaukė atsakomąjį žingsnį – Maskvoje buvo areštuotas amerikiečių žurnalistas. O tai, savo ruožtu, sukėlė pavojų, kad gali žlugti numatytas viršūnių – Prezidento Ronaldo Reigano ir sovietų lyderio Michailo Gorbačiovo – susitikimas.

Sovietų žvalgybos bendradarbis Genadijus F.Zacharovas išvyko iš Maskvos į Niujorką dirbti kaip patarėjas mokslo klausimais Mokslo ir technologijų plėtros centre, kuris įėjo į JTO sekretoriato sudėtį.

Bet tai buvo jo „stogas“. Iš tikrųjų jam buvo iškeltas uždavinys verbuoti agentūrą. Paprastai verbuoti agentūrą ir dirbti su ja pavedama tiems KGB ir GRU darbuotojams, kurie turi diplomatinį imunitetą, kaip, pavyzdžiui, sovietų atstovybės prie JTO štabo būstinės bendradarbiams. Tai labai patogu. Jeigu toks žmogus bus sugautas su įkalčiais ir apkaltintas šnipinėjimu, jį tebus galima išsiųsti iš JAV. Diplomatinės neliečiamybės statusas neleidžia jo nei areštuoti, nei teisti.

FTB stebėjimo tarnyba atkreipė dėmesį į tai, kad G.F.Zacahrovas domisi studentų miesteliais Niujorko rajone. Keletas studentų, į kuriuos jis kreipėsi, pranešė apie tai FTB, bet dėl įvairių priežasčių nė vieno iš jų nepavyko padaryti agentais, kad galima būtų pakišti sovietų žvalgams. Pagaliau, 1983 metų balandį FTB perverbavo vieną iš G.F.Zacharovo žmonių, 25-rių metų Lichą N. Božą, kilusį iš Gajanos. FTB jam priskyrė slapyvardį „Vandentiekininkas“ (KGB – „Birg“).

L.N.Božui, kuris mokėsi programuotojo specialybės, G.F.Zacharovas prisistatė JTO moksliniu ekspertu ir paprašė padėti rinkti informaciją apie tiksliąją elektroniką, dirbtinį intelektą ir kompiuterines technologijas. 1984 metų pabaigoje, kai L.N.Božas netrukus jau turėjo gauti diplomą, G.F.Zacharovas patarė jam paieškoti darbo kaip tik toje pramonės srityje. FTB padėjo L.N.Božui įsidarbinti dirbtuvėje, gaminusioje radarų ir jėgos įrenginių detales kariniams lėktuvams. Dirbtuvės šeimininkas buvo vieno iš FTB bendradarbių tėvas.

1986 metų gegužę G.F.Zacharovas privertė L.N.Božą pasirašyti „susitarimą“ (sutvirtindamas sandėrį tam tikra grynųjų pinigų suma), pagal kurį tas įsipareigojo dirbti sovietų žvalgybai „nuo septynerių iki dešimties metų, o po to kontraktas gali būti pratęstas arba nutrauktas“.

Apmokėjimas tiesiogiai priklausė nuo pateikiamos informacijos kokybės. Į susitikimus su G.F.Zacharovu ponas L.N.Božas eidavo su mikrofonu, kuris transliuodavo pokalbius su rusu į netoliese stovinčią FTB mašiną.

Žinodama, kad Valstybės departamentas priešinsis G.F.Zacharovo areštui, FTB vadovybė nusprendė arešto sankcijos prašyti Baltųjų rūmų. Būtinybė sulaikyti buvo motyvuojama tuo, kad (nors Zacharovas ir nėra stambus ir pavojingas šnipas), tai suteiks Jungtinėms Amerikos Valstijoms galimybę atvirai pademonstruoti savo nepasitenkinimą tuo, kad sovietų specialiosios tarnybos išnaudoja Jungtinių Tautų Organizaciją šnipinėjimams prieš Ameriką. Momentą FTB vadovybė pasirinko sėkmingą: prezidento R.Reigano administracijos atstovai dar gerai prisiminė Šnipo metus (1985), kai buvo demaskuoti keli sovietų agentai amerikiečiai. Ir leidimas suimti G.F.Zacharovą buvo gautas.

Rugpjūčio 23-ąją du FTB bendradarbiai (vyras ir moteris, kurie rytą neva tai išėjo pabėgioti), suėmė G.F.Zacharovą, kai tas kalbėjo su L.N.Božu Niujorko požeminio traukinio platformoje Kvinse.

G.F.Zacharovas buvo apkaltintas tuo, kad jis kaip KGB bendradarbis sumokėjo L.N.Božui 1000 dolerių už tris įslaptintus JAV KOP lėktuvo reaktyvinio variklio brėžinius. Per kratą G.F.Zacharovo bute buvo rastas vienkartinis šifro bloknotas, cheminės medžiagos slaptaraščiui ir sveikinimo atvirukai su mikroskopiniais taškais (sunkiai įžiūrimais juodais taškučiais, į kuriuos sudėta šimtus kartų sumažinta užšifruota tekstinė informacija).

Lygiai po savaitės KGB bendradarbiai suėmė Nikolasą S. Daniloffą, laikraščio "US News &World Report" Maskvos korespondentą ir apkaltino jį šnipinėjimu. Amerikos federaciniame teisme G.F.Zacharovas pareiškė, kad neprieštarauja jam iškeltiems kaltinimams, po to buvo paleistas ir išvyko iš JAV. Tuo pačiu metu Maskvoje išėjo į laisvę Nikolas S.Daniloffas.

R.Reigano administracijos atstovai atsisakė vertinti tą operaciją kaip apsikeitimą šnipais, nes N.S.Daniloffas toks nebuvo.

Nuotraukoje: JAV prezidentas Ronaldas Reiganas ir sovietų lyderis Michailas Gorbačiovas aukščiausio lygio susitikimo metu.

2013.05.24

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.