Grėsmės lietuvių kalbai – realios


Seimo narys Gintaras Songaila vasario 21-os – Tarptautinės gimtosios kalbos dienos proga išplatino Lietuvių kalbos gynėjų sąjungos (LKGS) pareiškimą  „Dėl atnaujintos lietuvių kalbos vidurinio ugdymo bendrosios programos projekto“.

Pareiškimas įteiktas Švietimo ir mokslo ministerijai.  Anot pareiškimą pasirašiusių LKGS atstovų, šis projektas neatitinka Švietimo ir mokslo ministerijos 2010 m. gruodžio 30 d. patvirtintos Lietuvių kalbos ugdymo bendrojo lavinimo mokyklose 2010-2014 metų strategijos pagrindinių nuostatų, nes jis „iš esmės nesprendžia Strategijoje įvardytos problemos, kad „kiekvienais metais prastėja lietuvių kalbos pasiekimų rezultatai.” 

G.Songaila taip pat pateikė viešą paklausimą Lietuvių kalbos institutui dėl pastaruoju metu viešojoje erdvėje atsirandančių priešiškų nuostatų dėl valstybinės kalbos politikos, o taip pat dėl kitų tendencijų, keliančių grėsmę kalbai kaip vertybei. G.Songailos nuomone, šias nerimą sėjančias tendencijas galima įžvelgti interneto portale lrytas.lt š.m. sausio 26 d. skelbtame interviu su Lietuvių kalbos instituto kalbos kultūros skyriaus vedėja dr. Loreta Vaicekauskiene, kuri kalbos politikos srityje siūlo orientuotis į Didžiosios Britanijos patirtį. 

G.Songaila išplatino dviejų visuomeninių organizacijų – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos valstybinės kalbos reikalų visuomeninės komisijos ir Lietuvių kalbos gynėjų sąjungos – bendrą viešą paklausimą Lietuvių kalbos institutui dėl minėto interviu: „Mes manipuliuojame visuomene, kai nuolat kalbame apie grėsmes lietuvių kalbai“. Seimo narys G.Songaila, kaip ir minėtos organizacijos, nepritaria L.Vaicekauskienės nuomonei, kad visos kalbininkų pateikiamos normos turėtų būti tik rekomendacinio pobūdžio. 

Paklausime Lietuvių kalbos instituto teiraujamasi, ar L.Vaicekauskienės nuomonė dėl lietuvių kalbos norminimo kaip „diktato“ atspindi šio instituto nuostatas dėl bendrinės lietuvių kalbos puoselėjimo ir dėl valstybinės kalbos statuso. 

„Didžiosios Britanijos modelis netinka Lietuvai, nes lietuvių ir anglų kalbų padėtis pasaulyje yra labai skirtinga, tačiau gal Instituto mokslininkai mano kitaip?“, – klausia G. Songaila. 

Šis viešas paklausimas įteiktas Lietuvių kalbos institutui. 

www.alkas.lt

2011.02.22

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.