GRU specnazo parengties čia būtų nepakakę


Andrejus Soldatovas – apie Boriso Nemcovo žudikų profesionalumą ir opozicijos vykdytą sekimą

Rusų opozicijos lyderio Boriso Nemcovo nužudymas buvo ypač įžūlus: jį nušovė pačiame Maskvos centre, šalia Kremliaus, ant Didžiojo Moskvorecko tilto.

Daugelis nelaukdami oficialaus tyrimo rezultatų stengiasi patys išnarplioti aplinkybes ir suprasti, kas galėjo įvykdyti nusikaltimą.

Opozicijos politikas Vladimiras Milovas mano, kad pirmieji įtariamieji – tai Rusijos specialiosios tarnybos.

Štai kokie jo argumentai trumpai:

– Tai atsitiko rajone, kuris visiškai kontroliuojamas FSO (Federalinės apsaugos tarnybos), atidžiai pasiklausomas, perregimas.

– Prieš visas stambias opozicines akcijas opozicijos lyderiai susiduria su labai intensyviu ir dažnai įžūliu, demonstratyviu išoriniu stebėjimu. Ir staiga jie būtent tą vakarą atšaukia išorinį Nemcovo stebėjimą. Jeigu jie nefilmuoja, tai tada jau klausimo nebėra, o yra atsakymas…

– Kas gi tie žmonės, kurie nužudė Nemcovą? Jie aiškūs profesionalai. Ir tie žmonės, žinoma, gerai viską žinojo apie Nemcovo gyvenimą. Ar jie nenumatė, kad prieš žygį jie bus sekami iš išorės, ir jie gali įkliūti FSB sekliams? Čia galima tik viena išvada: jie žinojo, kad jiems viskas gerai baigsis, jiems niekas nieko nepadarys… Jeigu jie norėjo paprasčiausiai privačiai jį nužudyti, galėjo patykoti kur nors laiptinėj, nelįsti į FSB nesekamą erdvę, lukterėti porą trejetą dienų, kol baigsis eitynės, ir taip toliau.

Vėliau televizijos kanalas TVC paviešino, kaip spėjama, Nemcovo nužudymo vasario 27-osios vakarą vaizdo įrašą iš stebėjimo kameros Ant Didžiojo Moskvorecko tilto šalia Kremliaus. Įrašo kokybė prasta, bet, pasak komentatoriaus, matyti, kaip nežinomasis, šovęs į politiką, sėda į privažiavusį automobilį ir nuvažiuoja. Paties šūvio momento nematyti, nes žmones ant tilto kamerai uždengė sniego valymo mašina. Reportaže pažymima, kad greičiausiai žudikas slėpėsi ant laiptų, vedančių į patiltę.

Anksčiau buvo pranešta, kad į Nemcovą šauta iš pravažiuojančios mašinos.

Socialiniuose tinkluose aptarinėjama, ar juosta tikra. Vienas iš Didžiosios Britanijos tinklaraštininkų pažymi, kad nuo to momento, kai Borisą Nemcovą uždengė nuo kameros tiltu važiuojanti sniego valymo mašina, iki to momento, kai iš už mašinos iššoko kažkoks žmogus, prabėgo dvi sekundės. Per tą laiką, kaip tvirtinama TVC juostoje, žudikas spėjo paleisti šešis šūvius, iš kurių keturi pataikė į tikslą. Visą seriją tokių klausimų vaizdo įrašui iškėlė Andrejus Illarionovas.

Leidinio Agentūra.ru redaktorius, kelių knygų apie Rusijos specialiąsias tarnybas autorius Andrejus Soldatovas mano, kad teisinga yra Milovo tezė, jog opoziciniai veikėjai akcijų išvakarėse yra sekami.

Andrejus Soldatovas apie Boriso Nemcovo nužudymą

– Manau, čia yra labai daug tiesos, nes kai tyrinėjome opozicijos lyderių sekimo 2012-2013 metais problemą, išaiškėjo, kad telefonai buvo ištisai kontroliuojami, skambučiai visada nuskaitomi, vykdomas fizinis išorinis stebėjimas, kartais demonstratyvus, kartais slaptas. Todėl ši tezė labai rimta.

Ar tiesa, kad vieta, kur buvo įvykdyta žmogžudystė, yra visą laiką stebima? Viena vertus, lyg ir šalia Kremlius, bet, kita vertus, tai paprasta pravažiuojamoji gatvė, kaip toji vieta matoma?

– Čia labai daug iškraipymų, žmonės smarkiai susikoncentravo į vaizdo kamerų problemą. Tiesą sakant, aš nelabai į tai susitelkiau dėl to, kad tos vaizdo kameros paprastai neatpažįsta veidų, įrengtos ne tame aukštyje, pernelyg aukštai, jos visai nepadeda susekti nusikaltėlių, ir tai rodo daugybė tyrimų, įskaitant ir garsiuosius.

Antai, Anos Politkovskajos žūtis buvo nufilmuota kameros, ir tai nelabai padėjo tyrimui, iki šiol nėra garantuota, kad žmogus, kuris buvo nuteistas kaip žudikas, tiesą sakant, toks ir buvo.

Tos vietos problema kita. Esmė ne kamera ar regimumas, o tai, kad visoje šitoje zonoje labai sudėtinga likti nepastebėtam, ar važiuojant automobiliu, ar einant pėsčiomis. Toji vieta reikalauja labai rimto logistinio parengimo ir koordinacijos tų žmonių, kurie užsiėmė ta operacija. Aš giliai įsitikinęs, kad dalyvavo keletas žmonių, gal net keletas komandų.

Vieni žmonės ėjo fiziškai paskui jį, aiškindamiesi, kaip jis eina, kur jis eina, kokiu greičiu. Jie turėjo koordinuoti savo veiksmus su žmonėmis, kurie važiavo mašina. Ir kaip tik čia yra opiausia vieta, nes ant tilto neįmanoma sustoti, po tiltu irgi sustoti negalima, negalima stovėti krantinėse, gatvėse šalia tilto, tai padaryti gana sudėtinga. Net jeigu jūs tai padarysite, tai nuvažiuoti iki tilto prireiks kažkiek laiko.

Todėl turėjo dirbti labai profesionali komanda, kuri visa tai koordinuotų, kad sučiuptų Nemcovą ten, kur jis ėjo, kad nesučiuptų anksčiau, nesučiuptų jo vėliau, o būtent ten, kur tai nutiko.

– Ar tai reiškia, kad tie, kas įvykdė tą nusikaltimą, pasirinko tą vietą, nepaisydami sunkumų?

– Technologiškai tai buvo labai sudėtinga, galima buvo rasti žymiai paprastesnę vietą. Tai – ne tik dėl vietos, tai dar ir dėl nusikaltimo įrankio ir būdo pasirinkimo. Tai galima buvo padaryti paprasčiau, nenaudojant tiek žmonių. Pavyzdžiui galima buvo jo patykoti laiptinėje. Galima buvo pasirinkti  daugybę variantų, bet čia buvo pasirinktas technologiškai labai sudėtingas būdas, reikalaujantis, kad jame dalyvautų daug labai aukštos parengties žmonių. Aš noriu pabrėžti tą momentą, nes jis labai svarbus: paprastos įprastinės parengties GRU specnazo čia nepakaktų – tai turi būti iš tikrųjų labai profesionali komanda.

Ar tai reiškia, kad vieta buvo pasirinkta būtent demonstratyviai?

– Visiškai teisingai.

Kitokio tikslo negali būti – tai parodomoji žmogžudystė?

– Manau, laikas irgi. Manau, Milovas teisus, sakydamas, kad išorinio stebėjimo šansas prieš akciją žymiai didesnis, negu savaitę po akcijos. Mes visi žinome, kad opozicinis judėjimas yra šiokiame tokiame nuosmukyje, tos akcijos nevyksta kas savaitę, tai ne 2011 metai. Suprantamas dalykas, kad praėjus savaitei po eisenos situacija tokiai operacijai būtų žymiai paprastesnė. Bet kažkodėl buvo nuspręsta ją įvykdyti būtent tuo metu. Žodžiu, čia buvo tam tikra simbolinė reikšmė.

Pasirodė vaizdo stebėjimo kameros įrašas, bet iš tiesų toje kameroje nieko nematyti.

– Visiškai sutinku. Ji labai drumzlina, mašina užstoja viską, kas vyksta. Iš esmės, apie tai, kas vyksta, mes daugiau sužinome iš vedančiojo žodžių, o ne iš paties įrašo. 

Faktiškai visos išvados, kurias mes darome, – tai komentavimo rezultatas. Tačiau jei mes laikome, kad toji kamera užfiksavo nužudymo momentą ir migloti siluetai tolumoje – tarkime, Nemcovas su mergina, spėjamas žmogžudys, tai įrašo vaizdas priešingas tam, kaip piešė nužudymą tyrimo organai?

– Aš nematau prieštaravimų dėl to, kad tyrimas kol kas dar neturi bendros teorijos. Skiriasi kulkų kiekis, skiriasi gilzių kiekis, skiriasi aprašymas. Man neatrodo, kad vaizdas atkurtas. Aš nelabai akcentuočiau sunkvežimį, mašiną, aš labai abejoju, ar ji susijusi su įvykiais. Todėl dabar sakyti, kad tai smarkiai prieštarauja tyrimo duomenims, gana sudėtinga.

Bet iki tol iš pranešimų atrodė, kad žudikai važiavo mašina pro šalį, šaudė vos ne pro langą ir nuvažiavo. O čia mašina paėmė kažkokį žmogų, kuris ėjo nuo tilto, iš kur jis atsirado – nesuprantama.

– Iš tikrųjų, ten iškart buvo dvi versijos, pagal vieną – šaudyta iš mašinos, pagal antrą – kad žmogus staigiai įšoko į mašiną ir nuvažiavo. Bet, deja, tai nekeičia tezės, kad tas procesas koordinuotas. Nes ten buvo neįmanoma, pavyzdžiui, palikti mašiną priparkuotą, žudikas padarė savo darbą, paskui sėdo į savo mašiną ir nuvažiavo. Asmeniškai mane stulbina profesionalumas tų žmonių, kurie tai koordinavo, faktiškai jis įšoko į mašiną, kuri važiavo pro šalį. Jeigu taip, tai visa tai patvirtina aukštą tos komandos profesionalumą.

– Kokia Jūsų nuojauta, ar tokius nusikaltimus įmanoma atskleisti? Viskas tiesioginiame Kremliaus regėjimo akiratyje, centre, kur gausu policijos bendradarbių, daug kamerų. Kaip Jūs manote, ar tas nusikaltimas gali būti atskleistas?

– Aš labai skeptiškai žiūriu į tai, kad tą nusikaltimą galima atskleisti. Pirmoji priežastis: aš jau seniai neatmenu įvykdytos tokio aukšto lygio operacijos, jeigu galima sakyti, likvidacijos. Antra: net užsakyti nusikaltimai ir žmogžudystės, kurios buvo įvykdytos iki tol ir siauresniame lygmenyje, ir tie nebuvo atskleisti.

Pirmas dalykas, kuris ateina į galvą, – tai Anos Politkovskajos byla, kur, kaip mes žinome, oficiali valstybės pozicija tokia, kad byla ištirta, nes vykdytojas sugautas, bet čia neatsakyta į klausimus, koks motyvas ir kas užsakovai. Čia, man atrodo, nebus rasta net vykdytojų.

Aplink šitą reikalą vien politiniai sūkuriai, kur visi ima pasakoti įvairiausias versijas nuo egzotiškų iki akivaizdžių. Kaip Jums atrodo, ar tyrimo institucijos gali vesti bylą, nesidairydamos į tuos sūkurius?

– Bijau, kad iš tikrųjų visuomenės spaudimas per mažas, sprendžiant iš to, su kokiais rezultatais mes supažindinami. Atkreipkite dėmesį, viena istorija, kai vykdomas tiesioginis tyrimas pagal mašiną, vaizdo kamerą, visiškai kita istorija, kuri neviešinama, bet turi būti paviešinta – istorija, kai teisėsaugos institucijos sekė Nemcovą. Mes įsitikinę, kad Nemcovas buvo sekamas, mes nežinome, kas tuo užsiėmė – Centras „E“ (RF VRM Vyriausioji kovos su ekstremizmu valdyba, – red.), FSB, kokie padaliniai.

Tos medžiagos besąlygiškai turi būti prieinamos tyrimui, ir tyrimas turi tomis medžiagomis atsiskaityti visuomenei, nes tai didžiulis informacijos masyvas, kuris gali padėti. Bet, prisimenant, kaip buvo tiriama Anos Politkovskajos byla, kur, kaip mes žinome, buvo sekimo istorija, sekė federalinės struktūros, nelabai noriai tos struktūros dalijosi informacija su tyrimu, kaip mažai apie tai buvo žinoma.

Aš, tiesą sakant, manau, kad visuomenė turi sustiprinti spaudimą tyrimo institucijoms ir neleisti joms dangstytis tyrimo paslaptimi, labai patogiu argumentu, kuris iš tiesų naudojamas viskam, kad nereikėtų atsakinėti į visuomenės klausimus apie tokią rezonansinę bylą.

Jūs sakote, jog būtina, kad būtų atskleisti duomenys apie Nemcovo sekimą, bet, tikriausiai, niekas neprisipažins, kad valstybė sekė Nemcovą.

– Nemcovo advokatas Vadimas Prochorovas prieš keletą metų teikdavo užklausas teisėsaugos institucijoms apie Nemcovo pokalbių rezultatus, kurie patekdavo į  įvairiausius prokremliškus portalus. Žodžiu, faktas, kad Nemcovas buvo sekamas, nustatytas, dabar klausimas, kas tą sekimą vykdė. Tai dalis Nemcovo nužudymo istorijos, nes tie žmonės galėjo susitikti, tai dalis bendro vaizdo. Jeigu visuomenės spaudimu nepavyks pastūmėti tardymo institucijų ir specialiųjų tarnybų į bendradarbiavimą, kai jie viešins kokius nors duomenis, tai nieko neišeis.

Jeigu teisėsaugos institucijos užsiiminėjo tuo, kad sekė jo elektroninį paštą, ten buvo kažkokių grasinimų, – tai irgi klausimas, kur visa tai patekdavo, kaip tai buvo analizuojama, iš kokių adresų tie laiškai ateidavo. Kaip mes žinome, paskutinius grasinimus jis gavo prieš keletą mėnesių.

Aš anaiptol nemanau, kad žmonės, kurie rašo grasinimus socialiniuose tinkluose, gali suorganizuoti tokią profesionalią žmogžudystę, bet, vis dėlto, tyrimo informacija būtina, ji turi būti atskleista.

Informacijos šaltinis – svoboda.org

Nuotraukoje: Andrėjus Soldatovas, portalo Agentura.ru redaktorius.

2015.03.03; 03:55

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.