Irena Degutienė: “Parlamentas neturi teisės dirbti kaip UABas”


Seimo Pirmininkė Irena Degutienė pareiškė, kad Seime inicijuojami ir svarstomi įstatymų projektai privalo būti plačiai aptariami su visuomene, nes parlamentas neturi teisės dirbti kaip savitikslis UAB’as.

Tokią poziciją Seimo Pirmininkė išsakė kalbėdama konferencijos „Įstatymų leidybos problemos“ dalyviams.

„Kaip vieną iš įstatymų leidybos problemų galėčiau įvardinti įstatymų leidėjo savotišką uždarumą, atsiribojimą nuo aplinkinio pasaulio. Iš mane pasiekiančių skundų, kreipimųsi ir kitokių raštų apibendrintai galima konstatuoti, kad Seime inicijuojami ir svarstomi projektai per mažai aptariami su suinteresuotomis grupėmis arba jų nuomonė ignoruojama net neįvertinus jos. Mano vertinimu, Įstatymų leidėjas to negali sau leisti, mes neturime teisės atsiriboti nuo aplinkinio pasaulio ir dirbti kaip savitikslis UAB’as“, – sakė I. Degutienė.

Kita Seimo Pirmininkės matoma aktuali teisėkūros problema – Seimo darbo prioritetų trūkumas ir neįgyvendintų projektų gausa. Į praėjusios Seimo rudens sesijos darbų programą buvo įtraukta apie 700 teisės aktų projektų (be lydimųjų), o Sesijos metu buvo priimti 278 teisės aktai (196 įstatymai, 72 nutarimai ir 10 kitų teisės aktų (7 rezoliucijos, 1 kreipimąsis ir 2 pareiškimai). „Didesnė dalis projektų taip ir liko projektais, o įdomiausia tai, kad praėjus kuriam laikui dešimtys projektų, komitetams ir iniciatoriams pasiūlius, atmetami kaip nebeaktualūs. Panašios tendencijos bus ir šioje Seimo sesijoje. Esu įsitikinusi, kad Įstatymų leidėjas privalo dėti daugiau pastangų planuodamas įstatymų leidybos procesą“, – sakė I. Degutienė.

Seimo Pirmininkė įvardino ir dar dvi problemas, kurioms iki šios Seimo sesijos buvo skiriama mažai dėmesio: Konstitucinio Teismo nutarimų, sprendimų ir išvadų savalaikis įgyvendinimas ir mažas įstatymų leidybos iniciatyvos teisę turinčių subjektų aktyvumas.

„Turiu omenyje iš Lietuvos Respublikos piliečių kylančias įstatymų leidybos iniciatyvas. Negaliu įvardinti priežasčių, kodėl šis subjektas yra pakankamai pasyvus, bet galiu pasvarstyti, kad tai gali būti susiję su per dideliais kaštais, nes 50 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę, parašų surinkti nei paprasta, nei pigu. Kita priežastis galėtų būti nepakankamas savo teisių žinojimas ir per menkas visuomenės teisinis išprusimas“, – sakė I. Degutienė.

Seimo Pirmininkė taip pat pažymėjo, kad vienas iš praėjusios Seimo sesijos prioritetų buvo teisės aktų kokybė ir priimtų teisės aktų įgyvendinimo kontrolė, siekiant užsitikrinti grįžtamąjį ryšį iš Įstatymų leidėjo produkcijos vartotojų, rašoma Seimo viešųjų ryšių skyriaus išplatintame pranešime.

„Prasidedant sesijai paprašiau Seimo komitetų, komisijų pirmininkų ir frakcijų vadovų, kad ir patys laikytųsi, ir reikalautų iš kitų įstatymų leidybos iniciatyvos teisę turinčių subjektų griežtai laikytis teisės aktų projektų rengimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Taip pat griežtai laikytis Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio reikalavimų, kad tam tikrus visuomeninius santykius reglamentuosiantys teisės aktų projektai visada būtų įvertinami antikorupciniu aspektu. Be to, jau kuris laikas reikalaujame teisės aktų projektų rengėjų asmeninės atsakomybės už nekokybiškai parengtus projektus. Kaip teisė negali būti nevieša, taip ir teisės akto projektas negali būti anoniminis. Šių reikalavimų apsisprendėme laikytis ir prasidedant Seimo pavasario sesijai“, – I. Degutienė.

Nuotraukoje: Seimo pirmininkė Irena Degutienė.

2011.04.11

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.