Iš Lietuvai pagražinti draugijos renginių


Apie Lietuvai pagražinti draugijos renginius esu ne kartą rašęs. Nors tie rašiniai buvo iliustruoti kai kuriomis nuotraukomis, jų turiu žymiai daugiau: iš Veliuonos, Svėdasų, Utenos, Perlojos… Gražius žmones, gerus darbus norisi parodyti kuo plačiau, todėl pažeriu dar pluoštelį akimirkų, kurios primins praėjusią vasarą ir auksinį rudenį. Pradėkime nuo Vaižganto, kuris, „kaip tas evangelinis žibintas, visą gyvenimą degęs ir savo tautą į šviesą ir tiesą kvietęs. Kaip jis mokėjo mylėti visus žmones! Kitas moka mylėti tiktai savo parapiją, savo kaimą, savo šeimą. O jis mylėjo visą tautą ir įvairiausių pasaulėžiūrų asmenyse jis matė deimančiukų. Ar kas gražiai parašė, ar kas gražiai pasielgė, ar kas pasakė – Vaižgantas su didžiausiu entuziazmu viskuo domėjosi, viską girdėjo, viską matė, visiems grožį rodė“ (Stasys Šalkauskis).

Vytauto Visocko nuotr.

Svėdasų bažnyčios viduje
Svečiai ir Kunigiškių gyventojai muziejaus šventeje
Scenoje vyresniųjų klasių moksleivės
Scenoje Kriūkų mokyklos moksleiviai
Savanorio iš Kriūkų Kazio Germano 110-ųjų gimimo metinių proga kalba istorikas A. Vaičiūnas
Renginio organizatoriai po kultūros istorijos pamokos
Pasakoja muziejaus direktorius Vytautas Bagdonas
Mokyklos salė buvo pilnutėlė
LPD aktyvistai dalyvavo Tumo-Vaižganto muziejaus 20-metyje
Lietuviškai kalba K. Germano vaikaitis Vidas
Lietuva gražiausia pasaulyje, sakė iš Suginčių kilęs V. Bražėnas
Kur gražios merginos (šokėjos iš Panevėžio), ten ir fotografas Vytautas Ylevičius
Kalba LDP Utenos skyriaus pirmininkė D. Incirauskienė
Kalba LDP pirmininkas Juozas Dingelis
Jovarinės šventeje prie Vestuvių kalno
Jis dalyvavo J. Tumo-Vaižganto laidotuvėse
J. Tumo-Vaižganto gimtojo Malaišių kaimo gatvė
J. Tumo-Vaižganto gimimo vieta
Gėlės mokytojai
Giedamas himnas
Germanų giminė
Garbusis Vytautas Bražėnas klaseje, kur mokėsi Tumas-Vaižgantas
Dainuoja solistas Gediminas Pamakštys
Dainuoja ansamblis Sudeikių gaida
Dailininkas Klemensas Kupriūnas
Aktorius T. Vaisieta sulaukė plojimų
Aktorius T. Vaisieta
A. Vidžiūnas džiaugiasi, kad Vidas Germanas apie senelį pasakoja lietuviškai
Svėdasų bažnyčios viduje Svečiai ir Kunigiškių gyventojai muziejaus šventeje Scenoje vyresniųjų klasių moksleivės Scenoje Kriūkų mokyklos moksleiviai Savanorio iš Kriūkų Kazio Germano 110-ųjų gimimo metinių proga kalba istorikas A. Vaičiūnas Renginio organizatoriai po kultūros istorijos pamokos Pasakoja muziejaus direktorius Vytautas Bagdonas Mokyklos salė buvo pilnutėlė LPD aktyvistai dalyvavo Tumo-Vaižganto muziejaus 20-metyje Lietuviškai kalba K. Germano vaikaitis Vidas Lietuva gražiausia pasaulyje, sakė iš Suginčių kilęs V. Bražėnas Kur gražios merginos (šokėjos iš Panevėžio), ten ir fotografas Vytautas Ylevičius Kalba LDP Utenos skyriaus pirmininkė D. Incirauskienė Kalba LDP pirmininkas Juozas Dingelis Jovarinės šventeje prie Vestuvių kalno Jis dalyvavo J. Tumo-Vaižganto laidotuvėse J. Tumo-Vaižganto gimtojo Malaišių kaimo gatvė J. Tumo-Vaižganto gimimo vieta Gėlės mokytojai Giedamas himnas Germanų giminė Garbusis Vytautas Bražėnas klaseje, kur mokėsi Tumas-Vaižgantas Dainuoja solistas Gediminas Pamakštys Dainuoja ansamblis Sudeikių gaida Dailininkas Klemensas Kupriūnas Aktorius T. Vaisieta sulaukė plojimų Aktorius T. Vaisieta A. Vidžiūnas džiaugiasi, kad Vidas Germanas apie senelį pasakoja lietuviškai
Svėdasų bažnyčios viduje
print