Iš žvalgybos enciklopedijos: Olego Gordijevskio pabėgimas


Olegas Gordijevskis – itin vertingas Didžiosios Britanijos agentas sovietiniame KGB.

Olegas Gordijevskis dirbo anglams 11 metų, bet 1985 metais buvo išduotas sovietinio agento iš Amerikos CŽV pusės. Paskutiniu momentu jam pavyko laimingai pabėgti iš Sovietų Sąjungos į Didžiąją Britaniją.

O.Gordijevskis mokėsi Maskvos tarptautinių santykių institute, kurį baigęs 1962 metais atėjo dirbti į KGB. Praėjęs metų parengties kursą 1963 metais O.Gordijevskis gavo KGB centriniame aparate Maskvoje pirmąją užduotį: analizuoti informaciją, gaunamą iš Vakaruose veikusių nelegalų.

1966 metais jis išvyko į Kopenhagą vadovauti KGB agentūrai Danijoje. Toje šalyje dirbo iki 1970 metų, o paskui dar 1973–1978 metais. 1977 metais, atostogaudamas Maskvoje, apsilankė pirmojoje paskaitoje, kurią skaitė Valstybės saugumo komitete (KGB) Haroldas (Kim) Filbis.

Pagal turimą informaciją padėti Vakarams O.Gordijevskis nusprendė po to, kai 1968 metais SSSR užpuolė Čekoslovakiją. Vis dar būdamas Kopenhagoje, jis nuo 1974 metų pradėjo dirbti Didžiosios Britanijos tarnybai Secret Intelligence Service (MI 6).

1978 metais O.Goridjevskis grįžo į Maskvą, kur buvo iki 1982 metų, o paskui jį paskyrė į Sovietų ambasadą Londone. 1985 metų pradžioje jis tapo KGB rezidentu Anglijos sostinėje Londone.

1985 metų gegužę O.Gordijevskis buvo atšauktas į Maskvą neva tai konsultacijoms, bet kai jis atvažiavo, jam buvo surengtas tardymas, kuriame jis buvo apkaltintas tėvynės išdavyste. Jis kategoriškai viską neigė.

Nepaisant to, kad jis buvo sekamas, jam vis dėlto pavyko susisiekti su Didžiosios Britanijos žvalgybos atstovais. O.Gordijevskis kasdien bėgiodavo aplink savo namą. Liepos 19 dieną jis išėjo apsirengęs treniruotės drabužiais įprastam pabėgiojimui, po kurio nebegrįžo. Anglai padėjo jam dingti iš Sovietų Sąjungos, bet O.Gordijevskis negalėjo pasiimti su savimi nei žmonos Leilos, nei abiejų dukterų.

Po to, kai 1985 metų rugsėjį O.Gordijevskis „išniro“ Londone, Britanijos valdžia išvarė iš šalies 25 sovietų diplomatus ir žurnalistus, kuriuos perbėgėlis nurodė kaip asmenis, susijusius su sovietų žvalgyba.

1990 metais KGB pirmininkas Vladimiras Kriučkovas sakė, kad O.Gordijevskis būtų galėjęs susijungti su savo žmona metais anksčiau, jeigu komunistai nebūtų praradę valdžios Čekoslovakijoje. V.Kriučkovas pareiškė, kad šeimos susijungimas buvo jų sąžiningas pasiūlymas, bet O.Gordijevskis pavadino jį „dar vienu triuku“.

„KGB, matyt, tikėjosi, kad kai aš pasimatysiu su žmona ir dukromis, mane bus galima įkalbėti grįžti į Maskvą“.

Netrukus po O.Gordijevskio pabėgimo į Vakarus žmona su juo išsiskyrė. Priešingu atveju ji galėjo netekti darbo, o jo dukterims būtų užkirstas kelias į gerą išsilavinimą.

1991 metais O.Gordijevskio žmonai ir dukroms buvo leista išvykti iš Sovietų Sąjungos. Nei jos, nei O.Gordijevskis atgal negrįžo.

Kartu su bendraautoriumi Kristoferiu Endriu (Christopher Andrew) O.Gordijevskis parašė nuodugnią knygą „KGB: žvilgsnis iš vidaus“ („The Inside Story“, 1990).

Reuters nuotraukoje: į Vakarus pabėgęs KGB karininkas Olegas Gordijevskis.

2012.07.29

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.