Iš žvalgybos enciklopedijos: operacija „Alsos“


“Alsos” – bendras pavadinimas serijos žvalgybinių duomenų rinkimo operacijų, kurias surengė Amerikos kariškiai antrojo pasaulinio karo pabaigoje okupuotose Europos šalyse, ieškodami tose teritorijose kokių nors požymių, kad vokiečiai ir italai būtų kūrę atominį ginklą.

„Alsos“ buvo bendras Manheteno misijos, vadovaujamos generolo majoro Leslio Grouvso (Leslie Groves), Mokslinių tyrimų valdybos, armijos žvalgybos (G-2) ir KJP projektas. Vėliau KLP pasitraukė iš „Alsos“, sukūrusios savarankišką žvalgybos programą Europoje.

Atsakingu už „Alsos“ buvo paskirtas papulkininkis, JAV armijos žvalgybos karininkas Borisas T. Pašas (Boris T. Pash). Operacijų vykdymo štabą jis sukomplektavo ir iš kariškių, ir iš civilių specialistų mokslininkų. 1943 metais B.T.Pašas ir jo grupė išvyko į Italiją inspektuoti institutų ir universitetų laboratorijų. 1944–1945 metais analogiškos kelionės buvo surengtos į Prancūziją, Belgiją ir Vokietiją.

Italijoje rezultatų praktiškai negauta jokių, bet užtat Vokietijoje pavyko rasti naudingos informacijos apie bandymus kurti ten atominį ginklą ir pasičiupti keletą vokiečių branduolinio atomo specialistų, kurie vėliau dirbo Vakaruose.

Sovietų kariuomenė nuodugniai iššlavė Berlyno kaizerio Vilhelmo institutą, pagrindinį atominį mokslinio tyrimo centrą Vokietijoje, dar prieš įžengiant į Berlyną amerikiečiams. Vėliau išaiškėjo, kad kažkoks JAV armijos žvalgybinis padalinys atidavė instituto patalpas savo štabui ir išmetė po rusų nedaug belikusių įrenginių bei medžiagų kieme į šiukšlyną. Kariškiai nė neįtarė, kokie vertingi tie daiktai.

Kodinį pavadinimą operacijai davė pats generolas L.Grouvsas, nusprendęs pažaisti su savo pavarde. Graikiškai „alsos“ reiškia „giraitė“. “Groves” skamba panašiai kaip angliškas žodis groves – „giraitė”.

2012.11.16

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *