Iš žvalgybos enciklopedijos: prieš JAV komunistus nukreipta operacija „Solo“


“Solo” – ilgai trukusios kontržvalgybinės operacijos, kurią vykdė FTB prieš JAV komunistų partiją, kodinis pavadinimas.

Nuo šeštojo dešimtmečio vidurio iki maždaug 1977 metų brolių Džeko ir Moriso Čaildsų (Jack Childs, Morris Childs) reputacija partijoje buvo „patikrintų draugų“. Jie dalyvavo perduodant iš Maskvos į Jungtines Amerikos Valstijas grynuosius pinigus, skirtus partijos veiklai finansuoti, yra susitikę su sovietų lyderiais Nikita Chruščiovu ir Leonidu Brežnevu, vykdė jų politiką JAV atžvilgiu. Tuo pačiu metu jie buvo ir FTB informatoriai.

Kilęs iš Ukrainos Morisas Čaildsas įstojo į komunistų partiją 1921 metais ir buvo pasiųstas mokytis į specialią mokyklą Maskvoje, kur buvo rengiami kadrai šnipinėjimo pogrindžiui, veikusiam Jungtinėse Amerikos Valstijose, vadovaujant sovietų žvalgybai. 1932 metais Moriso jaunesnysis brolis Džekas, tvarkęs Komunistinio jaunimo lygos finansinius reikalus, irgi buvo pasiųstas mokytis į Maskvą. Vėliau Morisas tapo JAV komunistų partijos leidžiamo laikraščio „Daily Worker“ korespondentu Maskvoje.

Penktajame dešimtmetyje broliai kažkaip nuslinko į šešėlį, o 1954 metais Morisas Čaildsas vėl pasirodė partijos pogrindyje. Pagal pareigas jam priklausė pristatinėti pinigus iš Maskvos Amerikos komunistams. Maždaug nuo to laiko Morisas ir Džekas pradėjo dirbti FTB vadovybei.

Būtent broliai perdavė informaciją, kad Stenlis Levinsonas (Stanley Levinson), artimiausias kovotojo už piliečių teises daktaro Martyno Liuterio Kingo-jaun. patarėjas, yra komunistas. Apsiginklavęs šiais duomenimis, FTB direktorius Dž. Edgaras Huveris (John Edgar Hoover) surengė Kingo diskreditavimo kampaniją ir slapta pranešė Amerikos valdžiai, kad Kingas susijęs su komunistais.

Pirmą kartą operacija „Solo“ buvo paminėta knygoje „FTB ir Martynas Liuteris Kingas: iš „Solo“ į Memfisą“ („The FBI and Martin Luther King Jr.: From „Solo“ to Memhis“, 1981), parašytoje istoriko Devido Dž. Garrou. (David Garrow).

Smulkiau apie tai papasakojo rašytojas Džonas Baronas (John Barron), glaudžiai susijęs su informacijos šaltiniu iš FTB. Savo knygoje „Operacija „Solo“ („Operation Solo“, 1996). Dž.Baronas rašo, kad Morisas Čaildsas palaikė draugiškus santykius su Jurijum Andropovu, kai pastarasis dar buvo KGB pirmininkas. Baronas taip pat tvirtina, kad brolius taip pat siuntė į Kubą pas Fidelį Kastro ir į Kiniją pas Mao Czeduną.

Morisas Čaildsas yra pareiškęs, kad „iš vidaus“ stebėjo procesą, kaip blogėjo Sovietų Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos santykiai. Vadinasi, turėdama tokį informatorių, Amerikos valdžia buvo informuota apie sovietų ir kinų nesutarimus žymiai giliau, negu anksčiau manė istorikai.

2012.10.21

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *