Iškilmingos ceremonijos metu Valdemaras Rupšys perims Lietuvos kariuomenės vado pareigas


Valdemaras Rupšys. Vyr. eil. Michailo Lysenko nuotr.
Vilniaus Katedros aikštėje ketvirtadienį iškilmingos karių rikiuotės metu Lietuvos kariuomenės vado kadenciją baigęs generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas perduos pareigas naujai paskirtam vadui – generolui majorui Valdemarui Rupšiui.
 
Kariuomenės vado valdžios regalijas naujajam vadui įteiks vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas prezidentas Gitanas Nausėda.
 
Ceremonijos metu, sakoma Krašto apsaugos ministerijos pranešime, Katedros aikštėje išsirikiuos visų Lietuvos kariuomenės pajėgų ir joms priklausančių brigadų būriai su kovinėmis vėliavomis, taip pat Garbės sargybos kuopos kariai su šiuolaikinėmis ir XIV a. kario uniformomis bei ginklais, gros Lietuvos kariuomenės orkestras. Ceremonijoje dalyvaus aukščiausia krašto apsaugos sistemos ir Lietuvos kariuomenės vadovybė, nevyriausybinių organizacijų atstovai, visuomenė.
 
Liepos 18-ąją Seimas pritarė, kad kariuomenės vadu būtų skiriamas generolas majoras V. Rupšys, šiuo metu vadovaujantis Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgoms. 1990 metais tarnybą pradėjęs gen. mjr. V. Rupšys yra vadovavęs skirtingiems kariuomenės daliniams, dirbęs Krašto apsaugos ministerijos Personalo departamento direktoriumi.
 
Sausumos pajėgų vadu jis paskirtas 2016 m., po dvejų metų jam suteiktas generolo majoro laipsnis. V. Rupšys yra baigęs Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją, Baltijos gynybos koledžą Estijoje, JAV sausumos karo koledžą.
 
Kadenciją baigiantis generolas leitenantas J. V. Žukas vadovauti Lietuvos kariuomenei pradėjo 2014 m. liepą, pakeitęs nuo 2009 m. kariuomenei vadovavusį generolą leitenantą Arvydą Pocių.
 
Kariuomenės vadą šalies Konstitucijos nustatyta tvarka skiria Respublikos prezidentas. Paskirtas kariuomenės vadas pareigas eina ne ilgiau kaip 5 metus. Svarbiausias kariuomenės vado uždavinys taikos metu – parengti kariuomenę ginkluotai valstybės gynybai.
 
Informacijos šaltinis – ELTA
 
2019.07.25; 06:37
print