Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė mini veiklos 70-metį


 
Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė (JKLB) šiemet švenčiančia savo veiklos 70-metį. Šia proga JKLB Londone penktadienį pasveikino Lietuvos užsienio reikalų viceministras Neris Germanas.
Ar tikrai norime išlikt lietuviais? Vytauto Visocko (Slaptai.lt) nuotr.
 
„Jau 70 metų bendrai veiklai sujungiate įvairių pomėgių ir skirtingo amžiaus Jungtinės Karalystės lietuvius, taip prisidėdami prie lietuvybės puoselėjimo. Smagu matyti, kaip aktyviai Jūs dalyvaujate kultūrinėje ir pilietinėje veikloje, mokote vaikus lietuvių kalbos ir tęsiate renginių tradicijas. Tai yra didelė parama ugdant patriotiškumą. Ryšių su Tėvyne išlaikymas, bendrų projektų vykdymas, neatitrūkimas nuo valstybės gyvenimo leidžia vienaip ar kitaip, sugrįžus į Lietuvą ar gyvenant užsienyje, dalyvauti mūsų šalies ateities kūrime“, – sveikindamas kalbėjo viceministras ir linkėjo neblėstančios energijos ir entuziazmo kartu kuriant globaliąją Lietuvą.
 
Aktyviai bendruomenės veikloje dalyvaujantiems Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės atstovams viceministras N. Germantas įteikė užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus padėkas.
 
Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė įkurta 1947 m. Didžiosios Britanijos lietuvių sąjungos vardu, primenama Užsienio reikalų ministerijos pranešime spaudai. Jos įkūrėjas – lietuvis verslininkas Petras B. Varkala. Visą savo veikos gyvavimo laikotarpį JKLB skatino puoselėti lietuvišką kultūrą ir tapatybę, saugoti lietuvių kalbą. JKLB veikla neapsiribojo tik kultūrine veikla, nors meninės saviveiklos kolektyvai sėkmingai veikė visose lietuvių kolonijose, kur lietuviai būrėsi dainai, šokiui, teatrui.
 
Per 70 savo gyvavimo metų JKLB kūrė fondus, rėmė Lietuvoje persekiojamus disidentus, žuvusiųjų Sibire ir Sausio 13-osios žudynėse nukentėjusiais šeimas, kovojant už Lietuvos Nepriklausomybę aktyviai dalyvavo Baltų Taryboje, Antibolševikinėje Tautų lygoje, Europiečių ryšių palaikymo grupėje, palaikė ryšius su Britanijos parlamentu ir Lordų rūmais.
 

Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, suaktyvėjusi lietuvių emigracija į Jungtinę Karalystę sąlygojo ir pokyčius lietuvių bendruomenėje. Ji tapo daug gausesnė, jaunesnė amžiumi, ieškanti naujų veiklos formų, siekianti į savo gretas pritraukti kuo daugiau įvairiose Jungtinės Karalystės vietose gyvenančių lietuvių. Šiuo metu bendruomenei vadovauja pirmininkė Dalia Asanavičiūtė.

Informacijos šaltinis – ELTA

 
2017.06.04; 06:45
print