Jungtinis beprotnamis Niujorke


Kada nors ateityje, nuo globalizmo tamsiųjų metų sveikomis smegenimis išlikę istorikai gal parašys, jog 2009 metų rugsėjį pagaliau pratrūko pamažu augusi ir besiplėtusi šlykšti tironiško globalizmo votis. Tai turėjo pagaliau pastebėti net intelektualiniai tiesos pasaulio bailiai, bijoję pažiūrėti į akis realybei.

2009 -aisiais metais JTO asamblėjoje neišvengiamai kilęs sveiko proto ribose sunkiai įtalpinamas šurmulys dalinai išblaškė tautų laisvės išdavystę pridengusias „internacionalizmo“ JTO miglas. (Žiūr. SĄMOKSLAS PRIEŠ ŽMONIJĄ, 1975 m. V.Bražėno knygą.). Jau tada buvo nurodyta, jog Rytų ir Vakarų globalistai (pasaulinės valdžios kūrėjai) siekė ne savų valstybių interesų, o „Naujos Pasaulio Santvarkos“ įgyvendinimo branduolio sukūrimo. Ši JTO asamblėja nebesugebėjo nuslėpti planuojamos NPS tironijos tariamo neišvengiamumo. Jos tironiški nariai, vyravę asamblėjos nuotaikų iškėlime, aiškiai nušvietė juodos JTO – NPS tironijos ateitį.

Tik pažiūrėkime į šį rugsėjį Niujorke susibūrusią JTO Asamblėją, kurią sunku tiksliau pavadinti kaip Jungtiniu Beprotnamiu. Tai yra tariamos NPS kūrimo mechanikai. Tikrieji NPS architektai sėdi užkulisiuose ir tampo dolerių, eurų bei rublių šokdinamų politinių lėlių virvutes. Jau seniai (1804-1881 gyvenęs) Didžiosios Britanijos ministeris pirmininkas Benjaminas Israelis prasitarė: „Pasaulis yra valdomas visai kitų asmenybių, negu įsivaizduoja užkulisių nežiną žmonės“.

Tačiau, kaip matėme nacistinio ir komunistinio socializmo statybos tikrovėje, purvinąjį ir kruvinąjį tironijos darbą atlieka mechanikai, mūrininkai, o ne architektai.

Jungtinis Beprotnamis pristato NPS mechanikus, kaip Zimbabvės amžiną prezidentą Mugabį. Jis sugebėjo iš pažangios ir derlingos buvusios Rodezijos sukurti bado ir mirties oazę – Zimbabvę. Tai vienas NPS „demokratijos“ kūrimo pavyzdys.

Štai kitas, NPS kūrėjas, Libiją 40 metų valdąs, beduinų apsiaustais apsijuosęs, Kadafis. Didžiausias jo nuopelnas terorizme, kiek žinia, yra keleivinio lėktuvo susprogdinimo užsakymas. Tačiau šiuokart pasirodė ir kaip nesustabdomas kalbėtojas iš „demokratinės“ JTO garbės tribūnos. 2009 metų Jungtinis Beprotnamis suteikia gerą progą būsimiems NPS vergams pajusti galimos pasaulinės tironijos tvaiką. Prie to turėtų prisidėti ir Irano prezidentinių rinkimų „laimėtojas“. Jis visad prisistato kaip „atomo (tikrumoje – atominių bombų) už taiką“ kūrėjas. Todėl jis „taikingai“ iškeikia Ameriką ir ypač Izraelį. Gal todėl, kad Izraelis, be jokių europietiškos diplomatijos ceremonijų yra subombardavęs Irako buvusio „demokrato“ Sadamo slaptą požeminę („taikingą“?) atominio ginklo gamyklą.

Pasirodo – su pagrindu. Staiga trys Vakarų valstybės paskelbė žinias apie Irano slaptas požemines atominių ginklų gamyklas. Net su kai kuriom detalėm. Tačiau niekas Irano nesustabdo: nei nuo „taikingų“ kalbų, nei nuo „taikingų“ bombų gaminimo proceso. Priedu TV ekranuose pamatėme bandomosios, tikriausiai – ilgų atstumų erdvės raketos šūvį.

Jei būčiau JAV karinių raketų generolu, pasinaudočiau proga išbandyti savą naujausią priešraketinę raketą: bandyčiau pašauti Irano bandomąją raketą. (Bandymas prieš bandymą…). Žinoma, Vakarų „taikos mylėtojams“ ir „diplomatinio proceso“ su nediplomatiškais teroristais siūlytojams, tai atrodytų labai nemandagiu ir nedemokratišku žygiu. O kur kitur, jei ne JTO geriausia pasimokyti „demokratijos“. Ten šių metų Jungtiniame Beprotnamyje Niujorke gausu JTO „demokratijos“ steigėjų. Paimkime kad ir dar vieną to amato žvaigždę – Venesuelos („amžiną“?) prezidentą, Putino ir Batistos  bičiulį – Šavezą. Jis, atsistojęs ant naftos statinės, visaip išdergė amerikiečius ir Ameriką. Net JAV prezidentą Bušą pavadino velniu. Ir štai, visokių spalvų globalistų kūrinys – JTO suteikia jam pasaulinės garbės tribūną ir dar plačiau pasireikšti prieš JAV chuliganiškoje diplomatijoje. Ir kur? O gi JAV teritorijoje. O kur dar visa ruja Afrikos  „amžinų imperatorių“, vadų, vadukų ir įvairių spalvų tironų, mitusių ir dar mintančių Vakarų, daugiausiai – JAV, pagalbos pyragais.

Tačiau šio Jungtinio Beprotnamio šešėlyje labiausiai apgailėtini yra JAV mokesčių mokėtojai ir lojalūs piliečiai apskritai. Jie laiku nebojo išminčių įspėjimų: „Jei, pamatęs blogį, neisi jo sunaikinti, jis ateis ir sunaikins tave“. Todėl JAV vyriausybėje pamažu įsitvirtino globalizmo agentai ir vykdo priešvalstybinę, prieštautinę, priešreliginę, JAV suverenitetą naikinančią politiką. Tai įsidėmėtina ypač mažesnių tautų patriotams. Mažas tautas, jei jos nesipriešina jų sunaikinimui, lengviau nužudyti pagal Stalino receptą: „Jei mums pavyks panaikinti bent vienos kartos patriotizmą ir pasididžiavimą sava tauta, būsime nužudę tautą“.

Tačiau mažoms tautoms, kurių yra dauguma, lengviau susitelkti kovai už išlikimą, naudojant Stalino įspėjimą. Joms lengviau žinoti apie savų vadų patikimumą ir susitelkti patriotizmo ir pasididžiavimo kėlimo visokio amžiaus tautiečių tarpe. Tad prisiminkime ir kunigo Stasio Ylos įspėjimą 1950-siais metais: „Kas liaujasi kovojęs – miršta“.

Kartojau, kartoju ir kartosiu: kovokime už mūsų garbingos tautos išlikimą. Nemirkime! Netapkime gyvais lavonais! Grąžinkime gyvus, vaikščiojančius, lavonus į gyvųjų, už tautos išlikimą kovojančiųjų, tarpą. Be pasišventimo, be pasiaukojimo nėra kovos už Tėvynę Lietuvą, ką parodė net visai neseni metai. Yra už ką kovoti! Tai liudijo Lietuvos dainius Maironis: „Ne veltui bočiai Tave taip gynė, ne veltui dainiai Tave išgyrė“.

2009 10 03

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.