Juozo Zikaro kūrybos pėdsakais


2009 metų lapkričio 18-20 dienomis, minint žymaus skulptoriaus ir tapytojo Juozo Zikaro 128-jį gimtadienį, Vilniuje ir Kaune vyko šio žymaus menininko atminimui skirti renginiai. Kauno kolegijos  J.Vienožinskio menų fakultete, buvusios dailininko studijoje, surengta J.Zikaro vardu pavadintos auditorijos atidarymo ceremonija. Šioje patalpoje 1928-1944 metais dirbo studentų mėgstamas profesorius Juozas Zikaras. Jo mokiniais buvo vėliau garsūs menininkai Napoleonas Petrulis, Vytautas Kašuba, Aleksandras Marčiulionis, Ona Dokalskaitė bei kiti žymūs tapytojai ir skulptoriai. Nuo 1996 metų skulptoriaus marčios pastangomis įsteigta ir kasmetinė J.Zikaro premija, įteikiama gabiausiems Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto auklėtiniams. Prie auditorijos atidengta dailininko Artūro Rimkevičiaus sukurta memorialinė lenta, atidarymo ceremonijoje kalbėjo Kauno kolegijos direktoriaus pavaduotojas Antanas Vaidelys, Menų fakulteto dekanė Sigita Saulėniene, dėstytoja Aušrinė Peleckienė, dėstytoja doc. Lolita Tarbūnaitė-Grabauskienė.

Dekanė S.Saulėnienė teigė: “Šiandien norime grąžinti istorinį teisingumą ir įamžinti žymaus skulptoriaus Juozo Zikaro atminimą“. Kitų kalbėjusiųjų teigimu, J.Zikaras, kaip ir J.Vienožinskis, buvo vienas iš kelių žymiausių tarpukariu veikusios Kauno Meno mokyklos pedagogų.

Vėliau renginio dalyviai nuvyko į netoliese esantį Juozo Zikaro memorialinį muziejų, kuris, menininko vaikų pastangomis, neoficialiai pradėjo veikti nuo 1959 metų lapkričio 18 dienos (tik 2001 metų rudenį surengtas oficialus Juozo Zikaro muziejaus atidarymas), tad šis renginys peraugo į muziejaus 50-mečio paminėjimą. Apie keturiasdešimt minėjimo dalyvių susidomėję išklausė muziejaus vedėjos R.Ruibienės pasakojimą apie muziejaus įsikūrimą ir veiklą, apžiūrėjo muziejaus ekspoziciją, bendravo tarpusavyje. Ekspozicijoje yra nemažai Juozo Zikaro sukurtų skulptūrų ir bareljefų, keletas tapybos darbų, asmeniniai daiktai. J.Zikaras 1910-1942 metais sukūrė skulptūras “Mastytojas“, “Motina“, “Laisvė“, “Knygnešys“, “Atlantai“ ir kitas. Be to, jis sukūrė ir J.Basanavičiaus, V.Kudirkos, S.Daukanto biustus ir daug kitų vertingų kūrinių.

J.Zikaro muziejaus vedėja Rasa Ruibienė šiam muziejui vadovauja nuo 2001 metų. Jos teigimu, muziejuje saugoma apie šimtas Juozo Zikaro darbų. Dalis jų eksponuojama, dalis yra archyve. R.Ruibienė džiaugėsi ir tuo, kad palaikomi ryšiai su Australijoje gyvenančiu skulptoriaus sūnumi Teisučiu Zikaru. Šis Australijoje žinomas lietuvių kilmės tapytojas muziejui dovanojo keletą savo paveikslų. Vaizdingoje Kauno Žaliakalnio vietoje buvusiame skulptoriaus name įkurtas muziejus bendradarbiauja ir su kitais Lietuvos muziejais, ekspoziciją kasmet aplanko nemažai svečių iš Lietuvos bei užsienio šalių.

Juozas Zikaras gimė 1881 metų lapkričio 18 dieną Panevėžio rajone, Paliukų kaime. Dar būdamas vaikas jis drožinėjo, lipdė. 1899 metais, baigęs Pumpėnų keturmetę mokyklą, išvyko į Panevėžį, įsidarbino sargu Panevėžio mokytojų seminarijoje. Tuo pačiu pramoko groti smuiku ir grieždavo nedideliame orkestre. 1902 metais apsigyveno Latvijoje, bet po metų, 1903 metų rudenį, grižo į Lietuvą. 1904-1906 metais J.Zikaras gyveno Vilniuje, remiamas mecenatų G.Petkevičaitės – Bitės ir J.Jablonskio, mokėsi Ivano Trutnevo meno mokykloje. 1906 metų pabaigoje jaunas menininkas išvyko į Peterburgą. Šiame mieste 1907-1910 metais mokėsi draugijos Dailei skatinti mokykloje. 1910 metrais įstojo į Peterburgo Dailės akademijos Skulptūros fakultetą, kurį baigė 1916 metais. 1916-1917 metais J.Zikaras tarnavo Rusijos kariuomenėje, o nuo 1917 metų rudens mokytojavo. 1918 metais su šeima grižo į Lietuvą. Nuo 1919 metų dirbo Panevėžio gimnazijoje.

Gyvendamas Panevėžyje, bendravo su vyskupu K.Paltaroku, kunigu, rašytoju J.Linde-Dobilu ir kitais vietos dvasininkais, meno ir kultūros veikėjais. 1928 metais pakviestas dėstyti Kauno Meno mokykloje, su šeima persikėlė į Kauną. Čia jis buvo vertinamas kaip gabus skulptorius ir pedagogas. 1932-1938 metais vadovavo ir Lietuvos dailininkų sąjungai.

Antrojo pasaulinio karo pabaigoje visi trys J.Zikaro sūnūs pasitraukė į Vakarus, o skulptorių ėmė persekioti sovietinis saugumas. Po žiaurių saugumo tardymų 1944 metų lapkričio 10 dieną, siekdamas apsaugoti nuo galimų represijų savo šeimą, kuriai grėsė tremtis, J.Zikaras nusižudė. Palaidotas Kaune, Petrašiūnų kapinėse. J.Zikaro vardu pavadintos gatvės Kaune ir Panevėžyje. 1991 metais Panevėžio rajono Paįstrio mokyklai suteiktas Juozo Zikaro vardas. 2001 metais išleistas žymaus skulptoriaus atminimui skirtas pašto ženklas. Vienas ryškiausių menininko kūrinių – prie Kauno Karo muziejaus esanti Laisvės angelo skulptūra.

Nuotraukoje: žymus skulptorius ir tapytojas Juozas Zikaras.

2010.01.03

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.