Jurgis Razma. Premjeras į Lietuvą žvelgia pro rožinius akinius


Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius ilgokoje spaudos konferencijoje mėgino apžvelgti praėjusiais metais atliktus darbus.

Kartu su premjeru galima pasidžiaugti, kad išliekantis ekonomikos augimas ir to nulemtas mokestinių įplaukų didėjimas leido padidinti kai kurių biudžetinių darbuotojų atlyginimus, pensijas, minimalią mėnesinę algą ir neapmokestinamąjį pajamų dydį.

Teigiamai vertintinas ir ankstesnės vyriausybės suplanuotų ir pradėtų strateginių energetikos projektų tęsimas ar užbaigimas.

Tačiau vertinant premjero pasisakymą norisi išsakyti ir keletą kritinių pastabų. Pirmiausia – tai buvo ūkininko, o ne politiko – stratego kalba. Premjeras išvardijo daug atliktų ūkinių projektų, kuriuos ir taip visi žino, bet neįvardijo tų strateginių proveržio krypčių, kuriomis jis turėtų vesti šalį, siekdamas kuo spartesnės pažangos, ir nenurodė, kiek tose kryptyse pasistūmėta.

Kalboje taip pat pasigendu savikritiškumo. Juk akivaizdu, kad net geriausiai dirbančiam premjerui ne viskas pavyksta: nutylėtas įklimpimas Seime priimant naujojo socialinio modelio projektus, nors pats premjeras labai garsiai skelbė, kad tai bus padaryta rudens sesijoje, o to nepadarius – ji būtų pratęsta. Nėra nei to paketo priėmimo, nei sesijos pratęsimo.

Neišsakoma aiški pozicija dėl naujos atominės elektrinės statybos, tik žurnalistams paklausus, aiškinama, kad estai vis dar vertina projekto ekonominį pagrįstumą. O pati mūsų vyriausybė, ar yra paskelbusi, kad ji pasiskaičiavo ir mato tą ekonominį pagrįstumą? Per kiek tokiu atveju mato projekto atsipirkimą?

Pažymėtina, kad Ministras Pirmininkas neįvardija konkrečių darbų ir pasiekimų užsienio politikos srityje, nutyli pabėgėlių klausimo sprendimą, nes apie tai prabilus tektų pripažinti menką pasirengimą skirtos Lietuvai pabėgėlių kvotos priėmimui.

Keista, kad teoriškai kairiąja laikomos socialdemokratų vyriausybės premjeras giriasi priimtu sprendimu atiduoti strateginių objektų – oro uostų valdymą privačiam koncesininkui. Beje, tam sprendimui dar nepritarė Seimas ir nežinia, ar pritars.

Premjeras savo kalboje beveik neužsimena apie daugelį svarbių vyriausybės veiklos sričių, pavyzdžiui, aplinkosaugos. Prabilus apie ją, tektų pripažinti be įstatyminio pagrindo sukurtas Aplinkos ministerijos centrines struktūras su keliasdešimt darbuotojų, neteisėtai pradėtus naikinti regioninius aplinkosaugos departamentus, galvotrūkčiais chaotiškai baiginėjamus daugiamilijoninius regioninius atliekų rūšiavimo projektus.

Matyt, tektų nenutylėti ir garsiojo ypač skubiai priimto vyriausybės nutarimo, panaikinusio kurortines apsaugos zonas, kuris dėl vadinamojo „Druskininkų skandalo“ yra tapęs Seimo Antikorupcijos komisijos tyrimo objektu.

Negirdėti premjero skelbiamų pasiekimų ir žmonėms labai svarbioje sveikatos apsaugos srityje: kaip pagerėjo sveikatos paslaugų prieinamumas, kiek sumažėjo eilės patekti pas specialistus, kaip sumažėjo vaistų kainos?

Matyt, ypatingų pasiekimų nesama, tad neatsitiktinai ir Prezidentei tenka čia rodyti iniciatyvas siūlant įstatymu nustatyti maksimalias trukmes patekti pas specialistus.

Premjero kalboje, deja, lieka giliau neaptartos ir kitos labai svarbios sritys: švietimas, kultūra, žemės ūkis, neišgirdome paaiškinimo, kodėl nesant šalyje ekonominės krizės praėjusiais metais staiga išaugo emigracijos srautas, kodėl stoja mūsų eksporto augimas? O grįžtant prie jau premjero minėtų socialinių pasiekimų, būtų įdomu išgirsti, kodėl Lietuvai aplenkus Estiją pagal Bendrąjį vidaus produktą, tenkantį vienam gyventojui, pensijos ir atlyginimai Lietuvoje, deja, yra apie trečdaliu mažesni negu Estijoje?

Būtų buvę svarbu sužinoti, ką premjeras nuveikė, kad prieš įvedant eurą taip iškilmingai skelbti susitarimai su verslininkais, kad nebus didinamos prekių ir paslaugų kainos, būtų realiai įgyvendinti?

Nutylėtos problemos ir nesėkmės, deja, jų nepanaikina, bet gal būt suteikia vilčių premjerui, kad apie jas nekalbant ir rinkėjai jas mažiau prisimins artėjančiuose Seimo rinkimuose.

Premjeras, nors akinių ir nebenešioja, bando žvelgti į viską pro „rožinius akinius“, bet ar taip pažvelgs ir Lietuvos piliečiai?

Nuotraukoje: Jurgis Razma, Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pirmasis pavaduotojas.

Informacijos šaltinis – tsajunga.lt portalas.

2016.01.05; 12:10

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.