Ką veikia prancūziškas Direction de la Surveillance du Territoire?


Direction de la Surveillance du Territoire – Teritorijos stebėjimo tarnyba, Prancūzijos specialioji tarnyba, įsteigta 1944 metais. Ji pakeitė kontržvalgybos padalinį ST – Surveillance du Territoire – Teritorijos stebėjimą, kuris įėjo į Sûreté Générale. DST buvo iškeltas uždavinys – vykdyti kontržvalgybą ir kovoti su terorizmu.

DST pavaldi Vidaus reikalų ministerijai ir pagal tradiciją jai vadovauja policijos karininkas, kuris iki tol ėjo policijos komisaro pareigas. Pagal nuostatus, DST atsakinga „už užsienio organizacijų inspiruojamų ir remiamų (gal dalyvaujant jų agentams) ir keliančių pavojų valstybės saugumui akcijų Prancūzijos Respublikos teritorijoje užkardymą ir išvengimą…“.

Laikoma, kad DST turi didesnę operatyvines galimybes ir dokumentų bazę, negu jos konkurentė iš Gynybos ministerijos – DGSE (buvusi SDESE). 

Per Prancūzijos ir Alžyro konfliktą šeštajame praėjusio šimtmečio dešimtmetyje DST agentas netyčia pagarsino vieną slaptą SDESE operaciją. DST pavyko infiltruoti savo žmonių į Alžyro sukilėlių stovyklą, tačiau tos žinybos laimėjimai nublanksta grandioziškesnių – nors teisingumo paisymo požiūriu kartais abejotinų – SDESE ir Antrojo biuro veiksmų fone.

„Šaltojo karo“ metais pagrindinis SDT uždavinys buvo užkirsti kelią sovietų žvalgybos ardomajai veiklai ir išvengti sovietų agentūros bandymų infiltruotis į Prancūzijos valstybines struktūras (ypač specialiąsias tarnybas). KGB turėjo Paryžiuje vieną iš gausiausių savo užsienio rezidentūrų. Kažkuriuo momentu sovietų rezidentūrai dirbo apie 700 žmonių, ir dauguma iš jų turėjo diplomatinę priedangą.

DST užsiima užsienio ambasadų ir misijų telefonų pasiklausymu, radijo ryšio perėmimu ir informacijos rankiojimu iš Prancūzijoje gyvenančių legalių žvalgų. Per vieną iš sėkmingiausių DST operacijų „šaltojo karo“ metais perbėgėlis iš KGB pravarde „Atsisveikinimas“ perdavė prancūzams žinių, kuriomis remiantis 1983 metais iškart 47-iems rusams buvo pateikti kaltinimai šnipinėjimu: 40-čiai diplomatinių darbuotojų, penkiems prekybos atstovams ir dviem sovietų informacinės agentūros TASS korespondentams. Visi jie buvo išsiųsti iš Prancūzijos.

Dar trys sovietų diplomatai buvo paskelbti nepageidautinais asmenimis 1987 metais, po to, kai DST pavyko atskleisti priešišką agentūrą (kuriai priklausė penki prancūzai), vogusią iš Prancūzijos jos kosminę technologiją. Konkrečiai rusai norėjo gauti informacijos apie prancūzų raketą-nešėją Arian, kuri išveda palydovus į orbitą.

Kai kas tvirtina, kad kovai su terorizmu Prancūzijoje išleidžiama apie ketvirtadalis visų DST lėšų. Labai sėkmingi buvo 1976 metai, kai atvykęs į Prancūziją buvo suimtas Palestinos „Juodojo rugsėjo“ grupuotės lyderis Abu Daudas. Bet kai DST bendradarbiai norėjo perduoti jį į rankas Vakarų Vokietijos valdžiai dėl įtarimo, kad A.Daudas nužudė Izraelio sportininkus (incidentas įvyko per Miuncheno olimpiadą 1972 metais), staiga išaiškėjo, kad palestinietis atvyko į Prancūziją leidus SDESE. Todėl teko jį paleisti.

2013.08.16

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.