Kaip Rusijos FSB “štampuoja“ šachidus


Specialistai teigia, kad pagrindinis motyvas, žmones verčiantis į šachidus, yra kerštas. Ir tos klaikios savižudiškos akcijos vyksta beveik kas dieną, tiek pačiame Šiaurės Kaukaze,  tiek maršrutiniame autobuse Maskvoje prie “Kaširskoje“ metro stoties, tiek požeminiuose Maskvos. Ir jos yra ne kas kitas, o būtent keršto akcijos.  Šachidų atėjimas į Rusijos miestus – logiška išdava tų žiaurių ir beprasmiškų teritorijų valymų Šiaurės Kaukaze ( “začystkų” ), kurių metu Rusijos jėgos struktūros “skandina tualetuose“ dažniausia nieko dėtus civilius gyventojus. Tipišką atvejį aprašo “The News Times”.

23-ių metų Dagestano miesto Chasavjurto gyventojas Muslimas Chavzajevas žuvo tokių “začystkų“ metu 2009 metų gruodžio 2 dieną.  Rusijos masinės informacijos agentūros suskubo pranešti, kad “specialiosios operacijos metu buvo nukautas 23 metų amžiaus banditas M. Chamzajevas slapyvardžiu “Xamza”. “Dagestano VRM pranešė, kad minėtasis asmuo atsisakė paklusti VRM ir FSB pareigūnams, pradėjo į juos šaudyti iš automatinio ginklo, metė į pareigūnus granatą, paskui bandė pasislėpti statomame name, kuriame ir buvo sunaikintas. Pas šį asmenį buvo rastas Kalašnikovo automatas, dujinis pistoletas, perdarytas šaudyti koviniais šoviniais, dvi granatos bei 300 šovinių. Ši naujiena buvo nepastebėta, nes tokių pranešimų iš Šiaurės Kaukazo per savaitę ateina per dešimt, tai tapo tiesiog kasdienybe.

Tačiau balandžio 29 dieną, po keleto valandų po sprogimų Maskvos metro, į “The News Times” redakciją atėjo VRM atsargos papulkininkis Aleksejus Tuchvatulinas, kuris perdavė savo buvusių bendradarbių – OMCN  ( Maskvos Centrinio Administracinio vieneto) pareigūnų laišką, kuriame buvo nuodugniai papasakota, kaip ir kodėl buvo nužudytas M. Chamzajevas. Pasirodo, šį žmogų nužudė vien todėl, kad jis buvo kaukazietis. OMCN pareigūnai turėjo galimybę jį vežti į ligoninę, tačiau tada jiems būtų reikėję atsakyti už neteisėtą ginklo panaudojimą. Vienas iš OMCN pareigūnų, pamatęs M. Chanzajevą, sušuko – “jis gi čiurka, kaukazietis, tokius reikia naikinti“, ir metė į šį beginklį žmogų granatą. Pamatę, kad šis žmogus dar gyvas, jį paprasčiausiai pribaigė.

VRM papulkininkio A. Tuchvatulino nuomone, tai, kas vyksta Šiaurės Kaukaze, reikia sustabdyti, nes kitaip visa Rusija užsprings krauju. Pats A. Tuchvatulinas 18-a metų tarnavo įvairiuose VRM specialiuose padaliniuose – OMON, SOBR, o tarnybą pabaigė specialiame milicijos būryje – OMCN. Tarnybą baigė todėl, kad pradėjo konfliktuoti su padalinio vadovybe, kuri pro pirštus žiūrėjo į tokius taikių žmonių žudymus. Padalinio darbuotojai su panašaus turinio laišku jau buvo kreipęsi į RF VRM vidaus saugumo tarnybą ir FSB padalinį “M“, atsakingus už tokių atvejų tyrimą. Tačiau į šį laišką šiuose struktūrose niekas nekreipė dėmesio. A.Tuchvatulinas pranešė redakcijai pasirašiusiųjų pareigūnų pavardes, tačiau prašė jų nepranešti dėl pačių pareigūnų saugumo. “The News Times” redakcija kreipėsi oficialiai į VRM ir FSB, tačiau atsimušė į abejingumo ir tylos sieną. 

Taigi kas įvyko Chasavjurte praėjusiųjų metų gruodžio 2 dieną? Tą dieną VRM specialiosios pajėgos vykdė “įtariamo asmens sulaikymo operaciją“. Pareigūnai savo laiške rašo, kad iš savo namo išbėgo ir mėgino pasislėpti M. Chamzajevas. Pareigūnai pradėjo į jį šaudyti ir sužeidė, nes jį rado pagal kraujo pėdsakus. Pareigūnai suradę jį, suteikė pirmąja pagalbą, po to su juo bendravo Dagestano operatyviniai pareigūnai. Po apklausos jie pareiškė, kad minėtas asmuo jų nedomina, ir “jis jiems nereikalingas“. Po to vietos pareigūnai skubiai pasišalino iš įvykio vietos, palikę sunkiai sužeistą žmogų Maskvos specialiojo dalinio kovotojams. Kuo viskas baigėsi – jau žinoma. Maskvos pareigūnai paprasčiausia “pribaigė“ sužeistą asmenį, nenorėdami per daug su juo terliotis. Reikia pažymėti, kad į įvykio vietą buvo atvežtas ištisas ginklų arsenalas, kad jį butų galima “priklijuoti“ nekaltai žuvusiam M. Chamzajevui.

Vyresnis M. Chamzajevo brolis, kurį “The News Times” redakcija rado Tiumenės mieste, papasakojo šią istoriją: “Žmogus paprasčiausia miegojo savo namuose, kai išgirdo variklių gausmą savo kieme. Išėjo pažiūrėti, kas vyksta. Po to daugiau jo gyvo  niekas nebematė. Brolį rado už dviejų kilometrų nuo namų, visą sušaudytą ir susprogdinta galva. Po kelių valandų į namus atvažiavo daryti kratos vietos milicijos pareigūnai, kurie pareiškė, kad žuvęs yra įtariamasis iš vietos benzino kolonėlės pavogė 1700 rublių ( 150 litų ). Žuvęs jaunuolis studijavo universitete, jis neturėjo jokių ryšių su pasipriešinimu, dar žuvęs jaunuolis turėjo savo verslą – jis gamino šaligatvio plyteles. Kaimynai matė, kaip jis bėgo, ir gali paliudyti, kad jis neturėjo jokio ginklo“.

Į “The News Times” korespondentų klausimą, kodėl žuvusiojo brolis niekur nesikreipė, šis tik liūdnai nusijuokė: “argi jūs nesuprantat, ką paskui jie ( VRM ) su manimi padarytų?“

Tačiau papulkininkis Tuchvatulinas yra įsitikinęs, kad šį nusikaltimą būtina ir galima išaiškinti – Chasavjurtas yra didelis kaimas, kuriame visi viską žino. Suprantama, eiliniai pareigūnai nėra kalti dėl tokių nusikaltimų, tačiau VRM vadai yra atsakingi, kad leidžia tokius precedentus.

Štai tokios istorijos ir virsta kraupiomis tragedijomis Maskvoje, įsitikinęs A. Tuchvatulinas. Tokios istorijos plinta dideliu greičiu, ir nenuostabu, kad už savo artimųjų žūtį kalniečiai pratę keršyti. Būtent po sprogimų Maskvos metro papulkininkis ir atėjo į “The News Times” redakciją su laišku, kurį redakcija persiuntė į Rusijos Generalinę Prokuratūrą. Redakcija seks tyrimo eigą ir laukia atsakymo.

Newtimes.ru

Iš rusų kalbos vertė Vadimas Juška

2010.04.14

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.