KAM inicijuoja nepatikimų technologijų įsigijimų užkardymą


Lietuvos krašto apsaugos ministerija. Slaptai.lt nuotr.

Krašto apsaugos ministerija parengė Viešųjų pirkimų įstatymų pakeitimus, kuriais siekiama suvaldyti rizikas nacionaliniam saugumui, kylančias dėl nepatikimų informacinių technologijų, įrangos ar paslaugų naudojimo.
 
Įstatymo pakeitimai nustatytų kriterijus ir sąlygas, pagal kuriuos viešojo sektoriaus subjektai pirkimo konkursų metu turėtų prievolę šalinti nepatikimų technologijų, įrangos ar paslaugų pasiūlymus. Pakeitimai taip pat praplėstų konkursų metu įrangos ir paslaugų patikimumą tikrinančių organizacijų sąrašą. Reguliavimas būtų taikomas perkančiajai organizacijai, kuri yra ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros valdytoja, dalyvauja vykdant mobilizacines užduotis, veikia gynybos srityje ar nacionaliniam saugumui svarbiame sektoriuje. Tokių subjektų Lietuvoje yra beveik 400.
 
„Dabar galiojantis įstatymas numato galimybę tikrinti tiekėjus nacionalinio saugumo aspektu, tačiau nėra aiškių kriterijų, kuriais turėtų vadovautis perkančiosios organizacijos. Įstatymų pakeitimai įpareigotų iškart atmesti nepatikimus pasiūlymus. Dabartinei Vyriausybei pradėjus realiai spręsti Kinijos gaminamos įrangos naudojimo problemas, Krašto apsaugos ministerija į jas tikrai nežiūrės abejingai. Žinome problematiką ir nedelsdami imamės sprendimų“, – teigia krašto apsaugos viceministras Margiris Abukevičius.
 
Siūlomais įstatymų pakeitimais būtų užkirstas kelias Lietuvai įsigyti Kinijos, Rusijos ir Baltarusijos gamintojų technologijas. Pakeitimai nustato pareigą konkursuose iškart atmesti pasiūlymus, jei perkamų prekių tiekėjas, subtiekėjas, gamintojas ar juos kontroliuojantis asmuo yra iš valstybių, kurių tiekėjai, subtiekėjai, gamintojai ar įrangos palaikytojai nelaikomi patikimais. Konkursuose pasiūlymai iškart turėtų būti atmetami ir tokiu atveju, jei iš nepatikimų valstybių yra teikiamos įrangos priežiūros ar palaikymo paslaugos.
 
Vyriausybė rizikas nacionaliniam saugumui keliančių valstybių sąrašą nustatys pagal šiuo metu atnaujinamos Nacionalinio saugumo strategijoje įvardintas grėsmes.
 
„Siekiame, kad techninė bei programinė įranga būtų įsigyjama iš valstybių, kurių tiekėjai yra patikimi, tai yra – NATO, Europos Sąjungos, Europos Laisvosios Prekybos Asociacijos bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių. Kitos valstybės bus įvertintos Vyriausybės“, – sako viceministras M. Abukevičius.
 
Viešųjų pirkimų įstatymų pakeitimai galėtų įsigalioti įsigijimams nuo 2022 metų liepos, o iki šiol įsigytos įrangos palaikymą būtų galima įsigyti iki 2025 metų sausio.
 
Eleonora Budzinauskienė (ELTA)
 
2021.11.16; 03:50
print