Kariškos akimirkos – Slaptai.lt nuotraukose


Slaptai.lt pateikia pluoštą nuotraukų, kuriose – mūsų ir mūsų sąjungininkų kariai, iškilmingos rikiuotės sostinėje bei provincijoje, paradai, kariuomenės vadai, užsienio šalių gynybos atašė, inscenizuoti senovės mūšiai bei kautynės.

Nuotraukų autorius – Vytautas Visockas (Slaptai.lt).

Viena iš kariškos šventės akimirkų šūviai į orą. Viena iš kariškos šventės akimirkų šūviai į orą.
Garbės sargybos kuopa - lyjant lietui. Garbės sargybos kuopa - lyjant lietui.
Viduramžių riteris. Viduramžių riteris.
Lietuvos garbės sargybos kuopos kariai. Lietuvos garbės sargybos kuopos kariai.
Karišku žingsniu - į Daukanto aikštę. Karišku žingsniu - į Daukanto aikštę.
Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir kariuomenės vadas generolas jonas Vytautas Žukas. Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir kariuomenės vadas generolas jonas Vytautas Žukas.
Salvės iš senoviškų patrankų Daukanto aikštėje prie Prezidentūros. Salvės iš senoviškų patrankų Daukanto aikštėje prie Prezidentūros.
Kautynių inscenizacija. Vingio parkas Vilniuje. Kautynių inscenizacija. Vingio parkas Vilniuje.
Į aikštę įnešamos Lietuvos ginkluotųjų pajėgų vėliavos. Į aikštę įnešamos Lietuvos ginkluotųjų pajėgų vėliavos.
Vilniečiai stebi, kaip Lietuvos partizanai ruošiasi atremti sovietinių okupantų ataką. Vilniečiai stebi, kaip Lietuvos partizanai ruošiasi atremti sovietinių okupantų ataką.
Prie Valdovų rūmų - viduramžių kariūnai. Prie Valdovų rūmų - viduramžių kariūnai.
Užsienio šalių gynybos atstovai - Arkikatedros aikštėje. Užsienio šalių gynybos atstovai - Arkikatedros aikštėje.
Viduramžių stovykla. Viduramžių stovykla.
Amerikiečių kariai Lietuvos sostinėje - Arkikatedros aikštės prieeigose. Amerikiečių kariai Lietuvos sostinėje - Arkikatedros aikštės prieeigose.
Senieji mūsų savanoriai. Senieji mūsų savanoriai.
Garbės sargybos kuopa - scenoje. Garbės sargybos kuopa - scenoje.
Taip ginklavosi senovės lietuvių kariai. Taip ginklavosi senovės lietuvių kariai.
Centre - JAV karys, pasakojantis, iš kur atvykęs. Centre - JAV karys, pasakojantis, iš kur atvykęs.
Prisimenant Oršos kautynes. Žygūnai Vilniaus gatvėse. Prisimenant Oršos kautynes. Žygūnai Vilniaus gatvėse.
Senovės karžygių uniformomis dėvintys lietuviai - Maišiagaloje. Senovės karžygių uniformomis dėvintys lietuviai - Maišiagaloje.
Vaikams visuomet įdomu ranka paliesti tikrą ginklą. Vaikams visuomet įdomu ranka paliesti tikrą ginklą.
Lietuvos specialiųjų pajėgų kariai Vilniuje prie Baltojo tilto. Lietuvos specialiųjų pajėgų kariai Vilniuje prie Baltojo tilto.
Ginklų apžiūra - pačiame Vilniaus centre, prie Baltojo tilto. Ginklų apžiūra - pačiame Vilniaus centre, prie Baltojo tilto.
Tokias unformas dėvėjo mūsų partizanai. Tokias unformas dėvėjo mūsų partizanai.
Senovės riterių kautynės - Karaliaus Gedimino paminklo papėdėje. Senovės riterių kautynės - Karaliaus Gedimino paminklo papėdėje.
Parašiutininko rankose - Lietuvos vėliava. Parašiutininko rankose - Lietuvos vėliava.
Lietuvos karinės jūrų pajėgos Lietuvos karinės jūrų pajėgos
Prie kariškos palapinės - sargybinis. Prie kariškos palapinės - sargybinis.
Šis sraigtasparnis galįs Šis sraigtasparnis galįs
Karinė rikiuotė - prie Neries. Karinė rikiuotė - prie Neries.

2016.09.24; 16:28

print