Kastytis Stalioraitis. Tas, kas viešai paskleidė apie mirusįjį melagingus prasimanymus…


Kastytis Stalioraitis, šio komentaro autorius. Slaptai.lt nuotr.

„Rašydamas raportus ar laiškus, promemorijas ar „atsiminimus“, „istorines“ knygas Škirpa visą laika manipuliuoja, kombinuoja faktus ir postfaktinį sužinojimą, retrospektyvines konstrukcijas ir nutylėjimus, pirminių šaltinių kupiūravimą ir kūrybiškus perrašymus. Šalia to, žinoma, parašo ir daug tikslių dalykų, ir tai daro jo pasakojimus dar pavojingesniais. ŠKIRPA YRA VIENAS DIDŽIAUSIŲ LIETUVOS ISTORIJOS RAŠYMO SUKČIŲ, DARĘS TAI, BEJE, NIEKIENO NEVERČIAMAS“.

Tai – ištrauka iš istoriko Nerijaus Šepečio posto feisbuke apie mirusio iškilaus Lietuvos valstybės aukšto pareigūno Kazio Škirpos asmenį. Tai ne nuomonė, o tvirtinimas. Akivaizdus, akivaizdžiau nebūna, Kazio Škirpos atminimo paniekinimas, jei tai netiesa. O tiesa, ar netiesa, tegali išaiškinti teismas.

Pulkininkas Kazys Škirpa

313 straipsnis. Mirusiojo atminimo paniekinimas

1. Tas, kas siekdamas paniekinti mirusįjį ar jo artimuosius sutrikdė laidotuvių rimtį, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir
baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.

2. Tas, kas viešai paskleidė apie mirusįjį melagingus prasimanymus, galinčius nulemti žmonių panieką ar pakirsti pagarbą jo atminimui, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.

3. Už šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytas veikas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas ar prokuroro reikalavimas.

Nežinau, kas gali save laikyti nukentėjusiu, gal tie Vilniaus miesto Tarybos nariai, kuriems prieš balsavimą dėl Kazio Škirpos alėjos pervadinimo buvo pateikta galimai melaginga Nerijaus Šepečio informacija? Teisininkai turėtų atsakyti į šį klausimą. Nežinau koks pilietis gali būti teisėtu atstovu (gal palikuonis?), bet kreiptis į prokuratūrą grupei Kazį Škirpą užjaučiančių Seimo narių tikrai verta. Tai pagal visus požymius valstybinės reikšmės reikalas.

sepetys
Nerijus Šepetys. Vytauto Visocko (Slaptai.lt) nuotr.

Štai tada prokuroras, Kazio Škirpos interesus atstovaujanti Seimo narių grupė, teismas kreipsis ne į politikus – Vilniaus miesto tarybos narius, o į specialistus, galinčius pateikti objektyvią informaciją apie tai, ar ŠKIRPA YRA

VIENAS DIDŽIAUSIŲ LIETUVOS ISTORIJOS RAŠYMO SUKČIŲ, DARĘS TAI, BEJE, NIEKIENO NEVERČIAMAS.

O Nerijus Šepetys pats, ar jo advokatas, galės įrodinėti, kad jis teisus.

2019.07.25; 17:00

print