Kodėl aukštosios mokyklos siekia panaikinti studentų atstovybes?


Susidarius situacijai, kuomet teisinėje demokratinėje valstybėje aukštosios mokyklos siekia panaikinti jiems nepalankias studentų atstovybes, Lietuvos studentų atstovybių sąjunga (LSAS) kreipiasi į visų aukštųjų mokyklų vadovus ir prašo užtikrinti elementarius demokratijos principus. Kreipimąsi paskatino įvykiai Tarptautinės teisės ir verslo aukštojoje mokykloje (TTVAM), kurios vadovybė visomis įmanomomis priemonėmis stengiasi panaikinti studentų atstovybę.

„Po Mokslo ir studijų įstatymo priėmimo, padidėjus realiam studentų įsitraukimui į aukštųjų mokyklų valdymą bei sprendimų priėmimą (ko reikalauja Bolonijos deklaracija, kurią Lietuva yra pasirašiusi), kai kurių aukštųjų mokyklų vadovai imasi bet kokių priemonių, jog diskredituotų jų aukštosiose mokyklose veikiančias studentų atstovybes bei jų narius. Taip siekiama valdyti studentų atstovybes „iš šono“, kad jos nesikištų į aukštosios mokyklos reikalus“, – piktinasi LSAS prezidentas Arūnas Mark.

Anot LSAS vadovo, įvykiai TTVAM, kuomet administracija visais įmanomais būdais siekia sužlugdyti studentų atstovybę, tik parodo, kad Lietuvoje atgyja sovietinių laikų priespauda, o studentų atstovų veikla Lietuvoje tampa panaši į situaciją Baltarusijoje, kur studentų atstovams draudžiama kelti akademinius klausimus, kitaip jie tiesiog sodinami į kalėjimą.

„Galima būtų ieškoti teisinių argumentų ir ginčytis, tačiau viską aiškiausiai parodo ant studentų atstovybės durų nuo praėjusio ketvirtadienio kabanti nauja administracijos spyna. Ir tai daroma tuo metu, kai iki studentų atstovų rinkimų liko kelios dienos. Savaime suprantama, jog aukštosios mokyklos administracija imasi tokių priemonių tik dėl vienintelio tikslo – kiek įmanoma įbauginti studentų atstovus ir panaikinti galimą studentų opoziciją aukštosios mokyklos valdyme“, – piktinasi TTVAM studentų atstovybės prezidentas Vitalijus Kitovas.

LSAS primena aukštųjų mokyklų administracijų atstovams, jog Lietuvos studentai yra ir Europos Sąjungos piliečiai, kur žmogaus teisė į laisvą nuomonę yra ypatingai vertinama. Taip pat atkreipia dėmesį, kad pagal asociacijų įstatymą valstybės ir savivaldybių institucijoms, politinėms partijoms ir politinėms organizacijoms, bei kitoms organizacijoms ar asmenims draudžiama kištis į asociacijų veiklą ir jos vidaus reikalus.

Gintaro Visocko nuotr.

www.tinklink.lt

2009.12.18

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.