Kokia vidinė Lietuvos grėsmė?


Vyriausybę pasiekusiame naujos Nacionalinio saugumo strategijos projekte rašoma, kad Lietuvai didžiausią išorės grėsmę kelia ekonominė ir energetinė priklausomybė, o vidaus – netolygi socialinė ir ekonominė raida.

Naujoji strategija, kuria bus iš esmės peržiūrėtas 2002 metais Seimo patvirtintas dokumentas, taip pat turėtų išryškinti Lietuvai iškylančius pavojus dėl informacinių atakų. Pasak strategijos projekto autorių, Lietuvai didelį pavojų kelia energetinė priklausomybė: “Energetikos sektoriaus izoliacija nuo ES energetinių tinklų ir sistemų, visiška priklausomybė nuo vienintelio išorinio energijos išteklių tiekėjo kelia grėsmę patikimam ir saugiam energijos išteklių ir energijos tiekimui”.

Ekonominė ir energetinė priklausomybė išskirta pirmuoju punktu, apibrėžiant “stiprėjančius išorinės rizikos veiksnius, pavojus ir grėsmes, kuriems nacionalinį saugumą užtikrinančios institucijos turi skirti ypatingą dėmesį”. Antruoju punktu nurodoma kitų valstybių veikla prieš Lietuvos Respubliką.

Pasak strategijos projekto, šalies suverenitetui ir nacionaliniams interesams didelę grėsmę gali kelti kitų šalių pastangos daryti įtaką politinei sistemai, kariniams pajėgūmams, socialiniam ir ekonominiam gyvenimui, kultūriniam tapatumui, taip pat kitų valstybių žvalgybos tarnybų veiksmai.

Trečiu ir ketvirtu punktu išskiriamos informacinės ir kibernetinės atakos: “Valstybės, nusikalstamos grupuotės, politinės jėgos, atskiri asmenys ir kiti veikėjai vis plačiau naudojasi tarptautine ir nacionaline informacine erdve neobjektyviai ir klaidinančiai informacijai skleisti, viešajai nuomonei formuoti”. Tarp stiprėjančių vidaus rizikos veiksnių pirmuoju numeriu išskiriama netolygi socialinė ir ekonominė raida.

Strategijos rengėjai pabrėžia, kad išliekantys ar didėjantys gyvenimo lygio tarp įvairių visuomenės grupių skirtumai gali skatinti nepasitikėjimą valstybės institucijomis ir demokratine politine sistema, politinį ekstremizmą, nusikalstamumą, socialinius neramumus. Antruoju punktu tarp didžiausių rizikos veiksnių, pavojų ir grėsmių išskiriama korupcija, trečiuoju – didelė gyventojų emigracija.

2011.04.19

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.