Konstantinas Michailovas – Nikulinas: “Neprivalau įrodinėti savo nekaltumo”


2011-01-10 vykusiame teismo posėdyje kolegijos pirmininkė Sigita Bieliauskienė paskelbė apie liudytojų apklausos pabaigą, palikdama teismo posėdyje neapklaustais apie 100 valstybės kaltinimo liudytojų, kurių parodymai išdėstyti kaltinamajame akte, o jie patys nurodyti kviestinų į teismo posėdį liudytojų sąraše. Tokiu būdu ši kolegija neabejotinai sąmoningai atėmė mano teisę apklausti valstybės kaltinimo liudytojus teismo posėdyje ir nuodugniai patikrinti jų parodymus bei jų reikšmę ir sąryšį su man pateiktu kaltinimu, įvykdžius žmogžudystę. Tokiu būdu kolegija, pažeisdama Lietuvos BPK ir Žmogaus teisių Konvencijos normas, atėmė iš manęs teisę į savalaikę ir veiksmingą gynybą.

Be to, nagrinėjant bylą teisme iš esmės, nebuvo logiškai užbaigtos daug valstybės kaltinimo liudytojų ir net nukentėjusiojo pono Tomo. Šerno apklausų. Be to, daugeliui liudytojų, apklausiant juos teisme, turint tikslą patikslinti paviršutiniškai jų išdėstytas aplinkybes, iškilo būtinumas atsakyti į papildomus mano advokatų klausimus. Vienok ši kolegija pastoviai, nuolat atidėliodavo tokių liudytojų apklausų loginį užbaigtumą, nurodydama, kad tai bus padaryta vėliau. Visa tai patvirtina tiek paties teismo, tiek mano advokatų padaryti teismo posėdžių garso įrašai. Be to, iki šiol dar lieka neišspręsti byloje surinktų įrodymų, kaip daiktinių, taip ir įvairių ekspertizių aktų ištyrimo klausimai.

Dėl šios priežasties klausimas dėl mano apklausos 2011-ųjų sausio 12-osios teismo posėdyje yra nederamas, nelogiškas ir netgi prieštarauja pačios kolegijos sprendimui, kad mano apklausos klausimas bus spręndžiamas teismui apklausus visus liudytojus ir ištyrus visus įrodymus, esančius byloje.

Dar kartą Jums pareiškiu, kad aš, Konstantinas Michailovas, nepadariau nusikaltimo, kuriuo Lietuvos valstybės vardu mane kaltina prokuratūra, ir jokiu būdu nesu su juo susijęs. Dėl šios priežąsties, kaip ne sykį esu atkreipęs Jūsų dėmesį, man pareikštas kaltinimas yra visiškai nepagrįstas ir neteisėtas, kaip ir daugiau nei 3 (tris) metus besitęsiantis laikymas manęs suimtu.

Atkreipiu Jūsų dėmesį į tai, kad 2008 m. sausio mėnesį, pristačius mane į Lietuvos generalinę prokuratūrą, pas prokurorą Rolandą Stankevičių, dar pirmosios apklausos jo kabinete metu paaiškinau prokurorui, kad apie visas man žinomas ir tyrimą dominančias aplinkybes jau esu papasakojęs ankstesnių apklausų metu ir galiu pakartotinai papasakoti. Vienok man buvo pareikšta, kad prokuratūrai pilnai ir puikiai yra žinoma apie mano kaltę, nes jie turintys visus įrodymus. Tačiau iki šiol net teismui tokie įrodymai nepateikti, o į mano pareiškimus, prašymus ir skundus atkreipti į tai tinkamą dėmesį nebuvo ir iki šiol nėra deramai atsižvelgiama, kad ir kiek kartų besikreipčiau. Todėl turiu visus pagrindus tvirtinti, jog bandymas apklausti mane 2011-ųjų sausio 12-osios dienos teismo posėdyje yra absoliutus formalumas, o ne siekis nustatyti tiesą šioje byloje.

Remdamasis išdėstytais faktais Jums pareiškiu, kad proceso eiga šioje byloje suteikia man pagrindą pagrįstai manyti, jog bet kokie mano duoti parodymai bus panaudoti prieš mane patį.

Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytus pagrindus, šios dienos (2011 01 12) teismo posėdyje neketinu duoti jokių parodymų, nes, remiantis nekaltumo prezumpcijos principu, neprivalau įrodinėti savo nekaltumo.

Klausimą dėl parodymų davimo teismui spręsiu po to, kai teismas, laikydamasis nekaltumo prezumpcijos principo ir Žmogaus teisių Konvencijos reikalavimų, tinkamai atliks visų likusiųjų liudytojų apklausas ir ištirs turimus įrodymus.

Šį mano pareiškimą prašau prijungti prie bylos medžiagos.

Gintaro Visocko nuotraukoje: buvęs Rygos OMON pareigūnas Konstantinas Michailovas – Nikulinas.

2011.01.13

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.