Krašto apsaugos ministerijoje – konferencija „Lietuvos saugumas ir gynybos politika“


Spalio 7 d. Krašto apsaugos ministerijoje vyks konferencija „Lietuvos saugumas ir gynybos politika“. Ją organizuoja Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų instituto Strateginių tyrimų centras.

Konferencijoje, kurioje siekiama suburti Lietuvos saugumo, užsienio ir gynybos politikos sprendimų priėmėjus, ekspertus, žiniasklaidos atstovus, bus gvildenamos tokios temos, kaip JAV vykstanti diskusija dėl Baltijos šalių apginamumo, Rusijos užsienio ir informacinės politikos perspektyvos, Kaliningrado srities geostrateginės svarbos pokyčiai, Baltijos valstybių gynybos gebėjimų pokyčiai, kt.

Taip pat bus aptariamos Lietuvos gynybos politikos aktualijos – teritorinės gynybos ir manevrinio karo sampratos, karininkų rengimo sistemos permainos, kintanti Lietuvos saugumo kultūra.

Konferencijoje dalyvaus ir savo pranešimus skaitys žymūs akademinės bendruomenės nariai, analizuojantys šiandieninės geopolitinės padėties iššūkius. Dalyvaus Lietuvos karo akademijos, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto, Vytauto Didžiojo universiteto, Klaipėdos universiteto ir Rytų Europos studijų centro atstovai, politologai, ekspertai. Taip pat atvyks svečių iš Latvijos universiteto, Vadybos ir ekonomikos universiteto (ISM University of Managment and Economics).

Kaip jau tapo tradicija, visi konferencijos dalyvių pranešimai, kurie parengti remiantis moksliniais tyrimais, bus publikuojami Lietuvos metinėje strateginėje apžvalgoje. Ją planuojama išleisti kitais metais.

 Lietuvos metinė strateginė apžvalga – tai kartą per metus lietuvių ir anglų kalbomis leidžiamas periodinis recenzuojamas mokslinis leidinys. Jis skirtas kompleksiškam esmingų ir svarbiausių Lietuvos nacionaliniam saugumui pokyčių, vykstančių regioniniame ir nacionaliniame lygmenyse tyrinėjimui, maksimaliam Lietuvos nacionalinio saugumo problematikos pristatymui platesnei besidominčiųjų ir suinteresuotųjų auditorijai šalyje ir už jos ribų.

Pagrindinis Lietuvos metinės strateginė apžvalgos leidėjas yra Lietuvos karo akademija. Leidinį spaudai rengia Lietuvos karo akademijos ir Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto 2001 m. sutartimi įsteigtas Strateginių tyrimų centras. Nuo 2010 metų Strateginių tyrimų centras veikia kaip Lietuvos karo akademijos Karo mokslų instituto padalinys. Nuo 2010 metų leidinį remia ir Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas.

Informacijos šaltinis – Krašto apsaugos ministerija.

2016.10.07; 05:05

print