Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė raginama būti visiems vienodai teisinga


VŠĮ “Karių teisių gynimo centras” gavo informacijos apie atliktą tarnybinį patikrinimą ir surašytą 2010.09.06 tarnybinio patikrinimo dėl Birutės bataliono karių buvimo neblaiviais stovykloje išvadą Nr. 2TP – 26 (toliau – išvada).

Išvadoje j.srž. Remigijui Izokaičiui siūloma drausminė nuobauda pagal LR Kariuomenės drausmės statuto 75 straipsnį – atleidimas iš profesinės karo tarnybos. 2010.10.08 KAM ministrės Rasos Juknevičienės įsakymu “Dėl drausminės nuobaudos j.srž. R.Izokaičiui skyrimo ir jo išleidimo į atsargą” (Nr. P – 1376) buvo nuspręsta 2010.10.22 nutraukti PKT (privalomosios karo tarnybos) sutartį ir išleisti karį iš PKT į atsargą.

Išanalizavus VŠĮ “Karių teisių gynimo centre” gautą tarnybinio patikrinimo medžiagą ir įvertinus atliktas drausmės pažeidimo aplinkybes manome, kad drausminė nuobauda j.srž. Remigijui Izokaičiui paskirta nepagrįstai.

VŠĮ “Karių teisių gynimo centro” motyvai

Norėtume atkreipti dėmesį, kad j.srž. R.Izokaitis nežinojo, jog jis galimai yra karinėje teritorijoje, todėl šioje situacijoje taikyti LR alkoholio kontrolės įstatymo 22-ojo straipsnio nuostatų negalima.

Dėl karių supažindinimo su poligono, dalinio ar karinės teritorijos ribomis atsako vadovybė. Minėtas karys iki 2010.06.10 nebuvo supažindintas nei su poligono ribomis, nei su poligono vidaus tvarkos taisyklėmis.

Pabrėžiame, kad poligonas – tai karinė teritorija tik ta apimtimi, į kurią įeina poligono kaip padalinio, dalinio štabo, kareivių, sandėlių, saugyklų ir kiti administraciniai pastatai, šaudyklos, šaudyklos bokštai, budėjimo postai, turintys aiškiai nubrėžtą ribą, tvorą ir infrastruktūrą. Visa kita yra tik LR nekarinės teritorijos miškai ir laukai, kurie savavališkai negali būti perkvalifikuojami ir vertinami kaip karinė teritorija. R.Izokaitis buvo apsistojęs miške, palapinėje, o ne dalinyje ar jo karinėje teritorijoje.

J.srž. R.Izokaitis 2010.06.09 buvo ne tarnybos metu, kadangi vieną butelį alaus išgėrė apie 23.50 valandą, pasibaigus dienos pratyboms ir laisvu nuo tarnybos metu. Tai įvertinta ir patvirtinta pačioje išvadoje.

Prasidėjus tarnybos metui 2010.06.10 ryte karys buvo blaivus.

Taip pat papildomai norime priminti pačios KA ministrės Rasos Juknevičienės priimtą 2010.04.20 dienos įsakymą Nr. V – 408, kuriame patvirtinamos alkoholio vartojimo taisyklės karinės tarnybos metu. Taip pat primename KA minstrės R.Juknevičienės viešai išreikštą poziciją: “ (…) nieko blogo šiandien tikrai beįvyko. Tik po vieną šampano taurę dvidešimtmečio proga!”

Primename, kad j.srž R.Izokaičio situacija – kur kas palankesnė. Išgertas butelis alaus. Išgertas ne ministerijoje ar gynybos štabe. Jis išgertas miške … gerų praėjusių pratybų proga. Aplinkybės R.Izokaičiui – žymiai palankesnės. Priešingai nei per KA ministrės R.Juknevičienės organizuotą renginį, kuriame buvo išgerta po taurę šampano, R.Izokaitis alaus butelį išgėrė ne tarnybos metu, be uniformos ir ne karinėje teritorijoje.

Remadamiesi išdėstytais motyvais ir siekdami ateityje išvengti dvigubų standartų bei teisminio bylinėjimosi dėl kario atleidimo iš privalomosios karinės tarnybos, kviečiame KA ministrę atšaukti įsakymą Nr. P – 1376 ir nutraukti neteisėtą j.srž R.Izokaičio atleidimą iš PKT.

Kviečiame ginčą nagrinėti taikiai, abiejų šalių susitikimo metu išklausant šalių pozicijas.

Siūlome po išreikštos pozicijos “Tik po vieną šampano taurę dvidešimtmečio proga” tvirtai laikytis visiems kariams, generolams ir pareigūnams vienodų taisyklių, neišskiriant ir j.srž R.Izokaičio.

Vytauto Visocko (Slaptai.lt) nuotraukoje: krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė.

2010.10.21

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.