Krašto apsaugos viceministras E. Kerza M. Romerio universitete pristatė kibernetinio saugumo iššūkius


Balandžio 13 d. Mykolo Romerio universiteto organizuojamoje konferencijoje „ES prioritetai ir teisės vystymosi perspektyvos sunkumų ir krizių akivaizdoje“ Krašto apsaugos viceministras Edvinas Kerza skaitė pranešimą tema „Lietuvos gynybos politika ES saugumo politikos kontekste: kibernetinio saugumo stiprinimas ir iššūkiai“.

Spartus technologijų vystymasis, saugumo iššūkiai ir besikeičiantis grėsmių pobūdis nulemia ir naujų saugumo sričių įsigalėjimą visuomenėje. Dėl išaugusio informacinių technologijų reikšmingumo, padidėjo ir kibernetinių atakų skaičius, o kibernetinė erdvė tapo svarbia komunikacijos ir duomenų saugojimo aplinka. Todėl formuojant saugumo diskursą, kibernetinio saugumo tema tampa svarbi ne tik nacionaliniu lygmeniu, tačiau ir tarptautiniu – kibernetinis saugumas yra viena iš sudėtinių ES saugumo ir gynybos politikos sričių, o NATO yra patvirtinusi kibernetinės gynybos koncepciją, įsteigusi centrą Taline, Estijoje.

Skaitydamas pranešimą viceministras E. Kerza akcentavo praktinę kibernetinio saugumo pusę, Lietuvos, NATO ir ES kibernetinio saugumo integravimą į gynybos politiką. Pasak viceministro, pažvelgus į ES prieš 10 metų, būtų galima matyti atsilikimą, sprendžiant kibernetinio saugumo klausimus. „Šiandien iš ES vykdomos kibernetinio saugumo politikos – pakankama teisinė aplinka, IT įrankių šiuolaikiškumas, ENISA agentūros, padedančios užkirsti kelią tinklų ir informacijos saugumo problemų atsiradimui, sukūrimas – gali pasimokyti ir Lietuva“, – sakė E. Kerza.

Kitas svarbus aspektas, aptartas konferencijos metu – Lietuvos gynybos politikos iššūkiai kibernetinio saugumo srityje.

„Labai svarbus teisinis reglamentavimas ir bendradarbiavimas tarp valstybių, elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinių bei kitų, kibernetiniu saugumu besirūpinančių, institucijų. Kylant iššūkiams šiose srityse, ypatingai svarbus ir tokių mokslinių konferencijų organizavimas bei naujų grėsmių ir saugumo iššūkių aptarimas“, – konferencijoje teigė viceministras.

Kibernetinis saugumas ir toliau išliks viena svarbiausių sričių formuojant gynybos politiką, o kylantys iššūkiai parodys valstybių atsparumą ir pasiruošimą kibernetinėms grėsmėms.

Informacijos šaltinis – Krašto apsaugos ministerija.

2017.04.14: 15:41

print