Kviečiame į mokslinę konferenciją „Pilietinė visuomenė – misija visų ir kiekvieno“


2014 m. lapkričio 27 d., 17.00 val. Lietuvos Mokslų Akademijos Mažojoje salėje rengiama mokslinė konferencija „Pilietinė visuomenė – misija visų ir kiekvieno“

Lietuvoje įregistruota per 17 tūkst. nevyriausybinių organizacijų (NVO). 2013 m. priimtas LR Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, kuriuo siekiama kurti palankią aplinką nevyriausybinėms organizacijoms, o iš esmės – kurti pilietinę visuomenę.

Įstatymas (7 str. 1 dalis ) nustato, kad iš valstybės institucijų, įstaigų, savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų pasiūlytų atstovų sudaroma visuomeniniais pagrindais veikianti Nevyriausybinių organizacijų taryba (NVO taryba). Tačiau įstatymas nenustato jokių į NVO tarybą siūlomų atstovų atrankos kriterijų. Visuomenininkų nuomone, NVO taryboje turi būti atstovaujama svarbiausioms visuomenės vystymo kryptims.

Grupė mokslininkų sutiko parengti rekomendacijas LR Vyriausybei, Seimui, kitoms valdžios bei savivaldos institucijoms formuojant NVO tarybą. Lietuvos Mokslų Akademijoje 2014 m. lapkričio 27 d. vyksiančioje atviroje diskusijoje bus aptariamos svarbiausios visuomenės vystymo kryptys bei visuomeninių organizacijų atstovų dalyvavimo NVO taryboje atrankos kriterijai ir tvarka.

Pranešėjai: Krescencijus Stoškus, filosofas, humanitarinių mokslų daktaras; Saulius Arlauskas, teisės filosofas, profesorius; Romas Lazutka, sociologas, ekonomistas, socialinių mokslų daktaras, profesorius; Laurynas Kasčiūnas, politologas, socialinių mokslų daktaras; Rita Aleknaitė – Bieliauskienė, kultūrologė, humanitarinių mokslų daktarė, Mykolo Riomerio universiteto profesorė; Romualdas Grigas, sociologas, habilituotas socialinių mokslų daktaras, Lietuvos mokslų akademijos narys korespondetas; Ignas Stankovičius, dimisijos pulkininkas, diplomuotas gynybos išteklių valdymo specialistas; Jūratė Markevičienė, kultūros antropologė, paveldosaugininkė, tarptautinė kultūros paveldo ekspertė, ICOMOS narė.

Konferencijos organizatoriai – 2014 10 23 NVO pasitarime sudaryta darbo grupė: Konferencijoje dalyvaus ir kiti Lietuvos akademinės bendruomenės atstovai, LR Seimo nariai, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signatarai, nacionalinių skėtinių NVO vadovai. Į konferenciją kviečiami LR Prezidentūros, Vyriausybės ir ministerijų bei savivaldos įstaigų atstovai.

Lietuvos žmogaus teisių asociacija, Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija, Lietuvos graikų visuomeninių organizacijų asociacija, Lietuvos aeroklubas, Vyskupo M. Valančiaus blaivybės sąjūdis, Lietuvos vietos veiklos grupių tinklas, Medardo Čoboto Trečiojo amžiaus universitetas, LR piliečių judėjimo asociacija „Talka tėviškei“, Šiaulių NVO konfederacija, Lietuvos kultūros kongresas, Nevyriausybinių organizacijų koordinacinė taryba (NOKT), Vilniaus miesto seniūnaičių asociacija, Piliečių gynimo paramos fondas, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga.

2014.11.25; 18:16

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.