Latvį Gerbertą Cukursą likvidavo Izraelio specialiosios tarnybos


Latvis Gerbertas Cukursas iškart po Antrojo pasaulinio karo kartu su šeima persikėlė gyventi į Braziliją, kur netoli San Paulo miesto įkūrė privačią skraidymo mokyklą ir ekskursijų biurą. Nors jis buvo tikras Latvijos pilietis (gimė ir užaugo Latvijoje Liepojos miestelyje), Brazilijoje įsigijo dokumentus, teigiančius, jog yra brazilas iki kaulo smegenų.

Nepaisant padirbtų dokumentų apie brazilišką kilmę, Izraelio specialiosios tarnybos nesunkiai surado G.Cukursą netoli San Paulo ir 1965 metų vasario 23 dieną nužudė. Maždaug po dviejų savaičių Urugvajaus policija surado G.Cukurso kūną su ant krūrinės uždėta lentele: “Už 30 tūkst. žydų nužudymą”.

Ar Latvijos lakūnas G.Cukursas, išgarsėjęs tuo, kad 1933 metais lėktuvu C- 3 sugebėjo nuskristi iki Gambijos Afrikoje ir laimingai sugrįžti (tapo Latvijos didvyriu ir moterų numylėtiniu), tikrai kaltas dėl 30 tūkst. žydų mirčių vokiečių okupacijos metais? Kai kurie Latvijos istorikai, sakykim, Andrievas Ezergailis, tvirtina, kad iki Antrojo pasaulinio karo lakūnas G.Cukursas buvo Latvijoje žinomas ir mėgiamas žmogus ir į jokius konfliktus nei su žydais, nei su komunistais nesivėlė. Tačiau 1941-aisiais birželio mėnesį ėmė tarnauti vokiečiams – savanoriškai įsirašė į būrį, kurio tikslas buvo kovoti su “nusikalstamais elementais Latvijoje”. Tiksliau tariant, jam buvo pavesta persekioti komunistus, žydus, čigonus. Kapitono laipsnį turėjęs lakūnas tapo Viktoro Araiso asmeniniu vairuotoju ir adjutantu. O štai V.Araisą jau galima įtarti šiokiomis tokiomis nuodėmėmis. 1943-aisiais Airasą vokiečiai apdovanojo nacistiniu Kryžiumi – už karinius nuopelnus. Bet lakūnas G.Cukursas, lyginant su V.Araisu, vadovavusiu specialiam būriui, tebuvo nežymi figūra.

Ir vis dėlto “Mossad” jį surado net Brazilijoje.

Latvijoje dėl šio 1965-aisiais nužudyto asmens kilo tarptautinį skandalą primenantis triukšmas. Mat Latvijos ultrapatriotinė organizacija “Nacionala speka savieniba” pasirūpino išleisti kelis šimtus vokų, kuriuose pavaizduotas lakūnas G.Cukursas. Kad Latvijos nacionalistai savo reikmėms naudoja vokus su G.Cukurso portretu, pirmasis pranešė rusų kalba Latvijoje išeinantis laikraštis “Čas”. Įsidėmėtina, kad vokus išspausdino privati leidykla. Valstybinis Latvijos paštas čia nieko dėtas. Jis tokių vokų nespausdino ir neplatino.

Tačiau Latvijos užsienio reikalų ministerijos vadovybei (tuometinis ministras Erikas Jakobsonas) vis dėlto teko aiškintis, kodėl Latvijos teritorijoje galima įsigyti vokų su fašistinei Vokietijai tarnavusio lakūno atvaizdu. Iš pradžių Latvijos URM tvirtino, kad nieko nežino apie jokį G.Cukursą. Dar vėliau Latvijos diplomatai pareiškė išsiaiškinsią, dėl kieno kaltės pasirodė žydus įžeidžiantys vokai.

Žinoma, Latvijos diplomatus aiškintis privertė garsiojo Vyzentalio centro vadovai ir Izraelio ambasada Latvijoje. Oficialiuose Izraelio atstovų pareiškimuose piktinamasi, jog Latvijoje liaupsinamas G.Cukursas, kuris esą aktyviai dalyvavo žudant Latvijos žydus prie Rumbulės gyvenvietės.

Organizacijos “Nacionala speka savieniba” vadovas Aigaras Prusis tvirtino, jog jis garsina ne žydų žudiką, o Latvijos lakūną, sugebėjusį kadaise nuskristi iki Gambijos. Be to, G.Cukurso kaip vokiečių pakaliko ir žydų žudiko neteisė joks teismas. Taigi kaltinimų dėl žydų žudymo nėra patvirtinęs nė vienas Latvijos teismas. Ypač įdomu tai, kad į Latvijos prokuratūrą yra kreipęsis kitas nacionalistinės organizacijos lyderių – Guntaras Landmanis. Jis pareikalavo, kad Latvijos prokuratūra išsiaiškintų, kokiomis aplinkybėmis ir dėl kieno kaltės 1965-aisiais buvo nužudytas Latvijos pilietis G.Cukursas. Latvijos prokuratūra atsakė, kad nužudymo aplinkybes ištyrė Urugvajaus prokuratūra, o oficialioji Ryga G.Cukurso veiksmus vokiečių okupacijos metais tiek 1996, tiek 2002 metais įvertino “kaip genocidą”.

Nuotraukoje: latvių lakūnas Gerbertas Cukursas, kurį likvidavo Izraelio slaptosios tarnybos.

2011.04.23

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.