LEU senatas ir taryba vienbalsiai pritarė memorandumui dėl LEU, VDU, KU ir ŠU klasterio sudarymo


Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) senatas (spalio 7 d.) ir taryba (spalio 16 d.) vienbalsiai pritarė memorandumui dėl Lietuvos edukologijos, Vytauto Didžiojo, Klaipėdos ir Šiaulių universitetų klasterio steigimo.

Klasterio steigėjai pažymi, kad, „remdamiesi per daugelį dešimtmečių subrandintomis akademinėmis tradicijomis bei vertybėmis, socialinių ir humanitarinių bei kitų sričių studijų ir mokslų, meninės veiklos potencialu ir pasiekimais, pozityvia nacionaline ir tarptautine universitetų patirtimi, įvertindami šalies regionų, didžiųjų ir mažųjų miestų bendradarbiavimo privalumus, vedami akademinės laisvės ir pažangios visuomenės kūrimo siekių, siekdami bendrai dirbti, įgyvendinant savo misijas ir strateginius tikslus“, sutaria įsteigti universitetų klasterį.

LEU rektorius akademikas Algirdas Gaižutis pabrėžia kuriamo klasterio svarbą. Pasak jo, „klasteris padėtų išplėtoti įvairesnes dalykiško bendradarbiavimo galimybes, plačiai taikyti Artes Liberales (laisvųjų menų) principus, kurti perspektyvias bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studijų programas, vykdyti mokslinius tyrimus ir bendrą projektinę veiklą, efektyviau naudoti infrastruktūros išteklius“.

Mokslo ir plėtros prorektorius prof. dr. Aivas Ragauskas teigė, jog „privalome tapti kokybiškesni, tarptautiškesni, apskritai stipresni ne tik šalies, bet ir tarptautinėje mokslo erdvėje. MOSTA (Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro) vertinimas atskleidė, kad labiausiai mokslo ir studijų potencialas yra išskaidytas būtent socialinių ir humanitarinių mokslų srityse“. Pasak jo, „norime atsakingai ir pamatuotai imtis kokybinės lyderystės švietimo studijose ir tyrimuose, telkti šioje srityje visus klasterio narius kuriant pedagogų rengimo kompetencijos centrą ir faktiškai atlikti buvusio pedagogikos instituto funkciją – plėtoti įvairiapusiškus fundamentinius ir taikomuosius  švietimo tyrimus, kuriais būtų grindžiama atsakinga švietimo politika Lietuvoje“.

Memorandumo pasirašymo procedūra numatyta 2015 m. lapkričio 3 d.

2015.10.19; 15:10

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.