Lietuvių ir lenkų dialogui – nauji vėjai


Šeštadienį Vilniuje, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute susirinkę Lietuvos intelektualai, žurnalistai ir visuomenės veikėjai įsteigė Jerzy Giedroyco dialogo ir bendradarbiavimo forumą, kurio pagrindinis tikslas skatinti lietuvius ir lenkus bendradarbiauti įvairiausiose srityse.

Steigiamajame susirinkime, kurį moderavo istorikas Alvydas Nikžentaitis ir politologas Alvydas Jokubaitis, dalyvavo ir forumo dalyvius pirmiausia pasveikino kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus.

V. Adamkus susirinkusiems papasakojo neseniai girdėtą istoriją, kuri, jo nuomone, yra puikus perėjimo iš konflikto į dialogą pavyzdys. 1950 m. Harvardo universitete viename kambaryje apsigyveno du studentai, lietuvis ir lenkas. Iš pradžių jie nepasitikėjo vienas kitu, piktai žiūrėjo, bet ilgainiui tapo gerais draugais.

Tie studentai buvo a. a. Vytautas Kavolis ir Zbygniew Brzezinski. Su pastaruoju V. Adamkus neseniai kalbėjosi telefonu ir sulaukė ne tik entuziastingo palaikymo naujai kuriamam J.Giedroyco forumui, bet ir pastabos, kad galbūt toks susibūrimas taps būtent tuo keliu, kuris nutrauks bereikalingą įtampą tarp kaimyninių tautų.

„Iš mūsų akiračio išslydo suvokimas, kad valstybių santykiai niekada nėra baigtiniai ir reikalauja nuolatinio dialogo. Tikiu, kad ši iniciatyva prisidės kuriant konstruktyvų Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimą“, – sakė V. Adamkus.

Buvusio prezidento nuomone, dabartiniai tarpvalstybiniai santykiai nenaudingi nei vienai, nei kitai šaliai. Dialogo atstatymą jis vertinąs labai teigiamai. „Manau, padėsime tvirtus pamatus ateičiai“, – teigė V. Adamkus. Politikas taip pat įsipareigojo būti vienu iš forumo globėjų.

Į forumą sveikinimo laišku kreipėsi ir premjeras Andrius Kubilius, kuris negalėjo atvykti į steigiamąjį susirinkimą, nes dalyvavo tuo pat metu vykusiame paskutiniame Seimo posėdyje.

Premjero patarėjas Laimonas Talat-Kelpša perskaitė Andriaus Kubiliaus sveikinimą: „Tai, kad su J.Giedroyco vardu šiandien buriasi valstybių santykių puoselėtojai, yra džiugi žinia“. A. Kubilius taip pat linkėjo forumo iniciatoriams sėkmės stiprinant dvišalį Lietuvos ir Lenkijos dialogą.

Vienas iš forumo iniciatyvinės grupės narių, istorikas A. Nikžentaitis atskleidė, kad sąmoningai vengta kviesti į forumą politikus, nors buvo tokių, kurie siūlėsi. Anot istoriko, šiuo metu abiejų valstybių visuomenėse vėl išryškėjo tam tikras nepasitikėjimas vienas kitais ir auganti nepakantumo atmosfera. Todėl ir nuspręsta konsoliduotis bei stengtis vystyti Lietuvos ir Lenkijos dialogą iš apačios, inicijuojant ir skatinant abiejų tautų atstovų bendradarbiavimą įvairiausiose srityse (švietimas, mokslinė veikla, žiniasklaida).

Preliminariai numatyta, kad š.m. spalio 5-7 d. Druskininkuose įvyks pirmasis Lietuvos-Lenkijos santykių atspindėjimo spaudoje monitoringo pristatymas. A.Nikžentaitis akcentavo, kad bus stebimi ne tik negatyvūs, bet ir pozityvūs šalių santykių aspektai, o tyrimų rezultatai bus pristatyti visuomenei, kad daugiau žinotume vieni apie kitus.

Kitas GDB (J.Giedroyco dialogo ir bendradarbiavimo) forumo iniciatyvinės grupės narys rašytojas Herkus Kunčius išsakė mintį, kad Lenkijoje per mažai Lietuvos ir priminė dar 2011 m. spalį išplatintą bendrą abiejų valstybių PEN centrų pareiškimą.

Pareiškime išsakyta pozicija, kad Lietuvos lenkų ir Lenkijos lietuvių bendruomenių problemos turėtų būti sprendžiamos jautriai ir kantriai. Be to, abiejų pusių santykiuose neturi dominuoti nelemtų prisiminimų, fobijų ir neprielankumo retorika.

Lenkijai ir Lietuvai šiandien reikia keitimosi informacija ir tarpusavio supratimo. Viena iš tinkamiausių priemonių – kultūrų mainai. Abiejų šalių rašytojai ragina politikus rengti bendrus meno projektus, kultūros, mokslo ir švietimo įstaigas bendradarbiauti, užsiimti literatūros vertimais, rengti edukacines programas ir steigti stipendijas. Taip siūloma kovoti su šiuo metu abiejų kraštų viešojoje nuomonėje pastebimu susvetimėjimu.

H. Kunčiaus teigimu, jau inicijuota keletas naujų projektų – netrukus turėtų pasirodyti XX a. lietuvių poezijos rinktinė lenkų kalba ir dar 11 šiuolaikinių Lietuvos autorių knygų (ne tik grožinės literatūros, bet ir eseistikos bei politinės minties). Beveik suderintos 3 edukacinės stipendijos Gdanske.

Visuomenės apžvalgininkas Saulius Spurga priminė Sąjūdžio laikus ir Nepriklausomybės pradžią, kai Lietuvos ir Lenkijos santykiai išgyveno aukso amžių. Anot S. Spurgos, apie tarpusavio santykius dažniausiai tekalba 3-4 proc. tautos atstovų, kurie neperteikia tikros visuomenės nuomonės. Apžvalgininkas išreiškė viltį, kad GDB forumas taps dviejų tautų visuomenių susikalbėjimo erdve.

Forumo steigėjai – daugiau kaip šimtas žinomų šalies žmonių, kurie prieš mėnesį paskelbė kreipimąsi į Lenkijos visuomenę, ragindami perimti iš politikų iniciatyvą kurti naują nepolitinę erdvę dialogui bei bendradarbiavimui.

Tarp steigėjų – ambasadorius prie Šv. Sosto, dr. Vytautas Ališauskas, doc. Guoda Azguridienė, istorikai,  prof. Alfredas Bumblauskas, prof. Zenonas Butkus, prof. Zigmantas Kiaupa, prof. Arūnas Gumuliauskas, dr. Alvydas Nikžentaitis, prof. Rimvydas Petrauskas, dr. Eligijus Raila, teatro režisierius Oskaras Koršunovas, Lietuvių PEN centro prezidentas Herkus Kunčius, fizikas prof. Ramūnas Katilius, rašytojas Tomas Venclovas, buvęs užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas, istorikas ir žurnalistas Virginijus Savukynas, žurnalistai Rimvydas Valatka ir Vidmantas Valiušaitis ir kt., iš viso 121 žmogus.

Šeštadienio susitikime dalyvavo apie pusšimtį žmonių. GDB forumas patvirtino įstatus, išsirinko valdybą, kurią sudarys 15 forumo steigėjų ir 3 asmenų revizijos komisiją. Valdybos pirmininku išrinktas profesorius Alvydas Nikžentaitis. Savo ruožtu panašų forumą įsteigs ir Lenkijos intelektualai.

Asociacijos juridinę formą pasirinkusio J.Giedroyco forumo dalyviai sieks analizuoti tarpvalstybinių santykių būklę, daryti abiejų šalių žiniasklaidos monitoringą, skirs premijas mokslininkams, rašytojams, žurnalistams ir kitiems prie Lietuvos ir Lenkijos santykių skatinimo prisidėjusiems asmenims.

Nuotraukoje: Jerzy Giedroycas, kurio vardu pavadintas dialogo ir bendradarbiavimo forumas.

www.vtv.lt

2012.07.01

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *