Lietuvos ginklų kontrolės inspektorius lankosi Rusijos sunkiųjų bombonešių divizijoje


Lietuvos ginklų kontrolės inspektorius trečiadienį Turkijos vadovaujamos inspektorių grupės sudėtyje lankosi Rusijos 22-ojoje sunkiųjų bombonešių aviacijos divizijoje, dislokuotoje Engelse. Ginklų kontrolės inspektoriai atliks vertinamąjį vizitą pagal Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) 2011 m. Vienos dokumentą.

Vizito metu Lietuvos ir Turkijos ginklų kontrolės inspektoriai išklausys Rusijos divizijos vado pranešimą apie dalinį ir turės galimybę gauti informaciją apie junginyje tarnaujančio personalo skaičių, deklaruojamų orlaivių kiekį, taip pat juos apžiūrėti.

Lankydamiesi Rusijos aviacijos bazės padaliniuose ir bendraudami su ten tarnaujančiu kariniu personalu inspektoriai taip pat galės susipažinti su kasdiene divizijos veikla.

Remiantis vertinamojo vizito metu gauta informacija, ginklų kontrolės inspektoriai parengs ir ESBO šalims išplatins ataskaitą, kurioje pateiks vertinimą, kaip Rusija laikosi Vienos dokumento įsipareigojimų.

Šiemet tai bus pirmasis Lietuvos ginklų kontrolės inspektoriaus vizitas užsienio šalyje. Rusijoje Lietuvos atstovas su vertinamuoju vizitu pastarąjį kartą lankėsi 2017 m. sausį, o Rusijos inspektoriai karinę veiklą Lietuvoje tikrino 2017 m. lapkritį.

2011 m. Vienos dokumentas įpareigoja ESBO priklausančias valstybes kasmet pateikti informaciją apie savo karines pajėgas, gynybinių pajėgumų plėtojimo planus ir karinį biudžetą, iš anksto informuoti apie planuojamą stambaus masto karinę veiklą. Valstybės taip pat įsipareigoja priimti savo teritorijoje nustatytą kiekį kitų šalių karinių ekspertų inspekcijų bei vizitų į karinius dalinius.

Remiantis šiuo dokumentu, kiekviena ESBO priklausanti šalis turi teisę patikrinti, ar kita šiai organizacijai priklausanti valstybė nevykdo stambaus masto karinės veiklos, apie kurią būtina pranešti iš anksto, ir ar neturi nedeklaruotų karinių pajėgumų.

Informacijos šaltinis – ELTA

2018.02.18; 02:30

print