Lietuvos ir Lenkijos gynybos ministrai pasirašė bendradarbiavimo komunikatą


Lietuvos krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis ir Lenkijos krašto apsaugos ministras Mariuszas Baszczakas, vykstant pirmajai gynybos ministrų tarybai Vilniuje, pasirašė bendrą komunikatą, kuriuo įtvirtino abiejų šalių glaudesnio bendradarbiavimo sritis.
 
Vilniuje vyksta pirmoji Lietuvos ir Lenkijos gynybos ministrų taryba, kurioje krašto apsaugos ministras R. Karoblis ir Lenkijos krašto apsaugos ministras M. Baszczakas aptarė konkrečius regioninį saugumą stiprinančius veiksnius – karinių pajėgų bendradarbiavimą užtikrinant Suvalkų koridoriaus apginamumą, nacionalinių oro erdvės ir gynybos sistemų integravimo galimybes ir siekį išlaikyti nepertraukiamą JAV karių buvimą regione.
 
Be bendradarbiavimo komunikato, Lietuvos ir Lenkijos kariuomenių vadai taip pat pasirašė Lietuvos kariuomenės mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ ir Lenkijos kariuomenės 15-osios mechanizuotosios brigados prisijungimo prie Tarptautinio Šiaurės rytų divizijos štabo aktą, kuriuo bus įtvirtintas abiejų šalių karių siekis treniruotis ir veikti kartu, ginant Suvalkų koridorių.
 
Brigados „Geležinis Vilkas“ prisijungimas prie Tarptautinio Šiaurės rytų divizijos štabo atvers platesnes galimybes per mokymus ir pratybas užtikrinti tinkamą brigados pasirengimą veikti divizijos sudėtyje. Kartu tai padės užtikrinti ir geresnį sąveikumą su Lenkija, viena patikimiausių mūsų sąjungininkių saugumo ir gynybos srityje, ir kitais Aljanso sąjungininkais.
 
Lietuvos ir Lenkijos gynybos ministrų taryba rengiama, siekiant įgyvendinti bendrą Lietuvos ir Lenkijos prezidentų deklaraciją dėl partnerystės saugumo srityje, kuri buvo paskelbta 2019 m. vasario 21 d. Deklaracijoje sutarta bendromis jėgomis siekti regiono gynybai kertinių tikslų dvišaliu, NATO ir ES pagrindu.
 
Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimas gynybos ir saugumo srityje
 
Pasak KAM, Lietuvos bendradarbiavimas su Lenkija gynybos srityje yra labai svarbus tiek Lietuvos, tiek viso regiono saugumui. Intensyvūs dvišaliai santykiai karinėje srityje plėtojami nuo 1993 metų. Vienas naujausių Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo gynybos srityje pavyzdžių – 2019 m. pasirašytas dvišalis susitarimas dėl saugaus ryšio, skirtas keistis radarų duomenimis. Tai padės stiprinti viso regiono gynybą kartu su partneriais, plėtojant vieningą oro gynybos sistemą.
 
Lenkija taip pat yra viena aktyviausių NATO oro policijos misijoje Baltijos šalyse dalyvaujančių šalių – šalis jau devynis kartus siuntė karinių oro pajėgų karius ir naikintuvus saugoti Baltijos šalių erdvės. Lenkija NATO oro policijos misijai karinius oro pajėgumus planuoja skirti ir 2020 metais.
 
Nuo 2003 m. Lietuva dalyvauja Lenkijoje esančio NATO Šiaurės-Rytų korpuso veikloje. Korpusas yra arčiausiai Lietuvos esantis NATO karinis korpusas (Ščecine), nuo 2015 metų čia tarnauja ir aštuoni Lietuvos kariai. Lenkų iniciatyva 2017 m. pradėtas kurti tarptautinis Šiaurės rytų divizijos štabas, kuris taikos metu per nacionalines brigadas koordinuoja Baltijos šalyse ir Lenkijoje dislokuotų NATO priešakinių pajėgų batalionų kovinių grupių mokymus ir pratybas, sąveikumą. Nuo 2017 m. čia tarnauja ir du Lietuvos karininkai.
 
Lietuva ir Lenkija bendradarbiauja planuojant NATO pratybas regione. 2016 m. pratybų tikslais Lietuvos teritorijoje du kartus buvo dislokuotos Lenkijos rotacines pajėgas, kurios reikšmingai prisidėjo prie regiono saugumo stiprinimo. Tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje vyksta reguliarios tarptautinės pratybos, kuriose dalyvauja Lenkijos ir Lietuvos kariai. Taip yra didinamas ne tik Lenkijos ir Lietuvos kariuomenių gebėjimas veikti kartu, bet taip pat ir siunčiamas stiprus atgrasymo signalas.
 
Taip pat dvišalis Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimas plėtojamas ES formatu. 2018 metų lapkritį Lenkija prisijungė prie Lietuvos inicijuoto Europos Sąjungos kibernetinių greitojo reagavimo pajėgų kūrimo projekto. Lietuvos iniciatyva siekiama sukurti kas pusmetį rotuojamas ES Kibernetines greito reagavimo komandas, kurias sudarytų projekte dalyvaujančių šalių kibernetinių incidentų tyrimų ir kitų saugumą užtikrinančių institucijų specialistai. Planuojama, kad projekte dalyvaujančių ES šalių narių kibernetinio saugumo padaliniai reikšmingo kibernetinio incidento atveju virtualiu, o jeigu reikia – ir fiziniu būdu, įsijungtų į incidento likvidavimą bei tyrimą. Už kibernetinių incidentų tyrimus ir valdymą atsakingos Lietuvos ir Lenkijos tarnybos taip pat priklauso ES reagavimo į kompiuterių saugumo incidentus tarnybų tinklui (CSIRTs Network). Tinklą sudarančios ES šalių ir ES reagavimo į kompiuterių incidentus (CERT-EU) tarnybos keičiasi informacija ir koordinuojasi veiksmus dėl kibernetinių incidentų, plėtoja tolesnes operatyvinio bendradarbiavimo formas.
 
Tarp Lietuvos ir Lenkijos vyksta dvišalis bendradarbiavimas ginkluotės įsigijimų srityje. Lietuvos kariuomenė tęsia trumpo nuotolio priešlėktuvinės sistemos GROM įsigijimą iš Lenkijos. Taip pat Lenkija yra perdavusi Lietuvos kariuomenei du skraidančius modelius (Twin Star), skirtus oro gynybos mokymo tikslams.
 
Lietuva su Lenkija ir Ukraina nuo 2014 m. yra įsteigusios ir plėtoja bendrą karinį projektą – trišalę brigadą LITPOLUKRBRIG, kurios vadavietė įsikūrusi Ščecine, Lenkijoje. 2017 m. brigadai suteiktas LDK didžiojo etmono Konstantino Ostrogiškio vardas ir šalių gynybos ministrų lygmeniu sutarta, kad brigada ar jos elementai gali būti naudojami tarptautinėse operacijose, remiantis tarptautinės teisės nuostatomis ir principais. Lietuva brigadai yra priskyrusi Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono karius. Brigados štabui papildomai priskirti penki Lietuvos karininkai, vienas kurių eina brigados vado pavaduotojo pareigas.
 
Informacijos šaltinis – ELTA
 
2020.01.29; 13:00
print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *