Lietuvos kariai išvyksta į ES karinę jūrų operaciją prie Somalio krantų


Lietuvos kariai išvyksta į ES karinę jūrų operaciją prie Somalio krantų. KJP nuotr.
Į Europos Sąjungos karinę jūrų operaciją ATALANTA prie Somalio krantų išlydima 5-oji Lietuvos kariuomenės Autonominė laivo apsaugos grupė (ALAG). Kariai operacijos metu vykdys Pasaulio maisto programos laivo, gabenančio humanitarinę paramą Somalio žmonėms, apsaugą, praneša Krašto apsaugos ministerija.
 
Penktoji Lietuvos karių pamaina operacijoje, skirtoje kovoti su piratavimu ir plėšimais Indijos vandenyne prie Somalio krantų, planuojama, bus dislokuota nuo rugpjūčio vidurio iki metų pabaigos. Išvykstančią ALAG pamainą sudaro specialiai šiai tarptautinei operacijai parengtų 12 Lietuvos karių.
 
Pasak į operaciją išvykstančios Lietuvos kariuomenės Autonominės laivo apsaugos grupės vado, maisto paramos programa ypač svarbi Somalio vaikams, kurie yra viena labiausiai pažeidžiama gyventojų dalis neramumų krečiamoje šalyje.
 
„Stabilus maisto tiekimo Somalio gyventojams užtikrinimas prisideda sudarant galimybę vykdyti politines ir socialines reformas būtinas šalies stabilizavimui ir ekonominiam augimui. Todėl šių resursų apsauga yra viena iš kertinių operacijos ATALANTA, tuo pačiu ir mūsų grupės užduočių“, – sakė Lietuvos karinių jūrų pajėgų karininkas.
 
Operacijos metu ALAG karių aprūpinimą organizuos ir koordinuos du Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Nacionalinės paramos elemento kariai.
 
2013–2018 metų laikotarpiu Lietuvos kariuomenė buvo dislokavusi iš viso keturias Autonomines laivo apsaugos karių grupes, tuo pačiu laikotarpiu buvo skiriamas ir vienas Lietuvos karinių jūrų pajėgų karininkas tarnybai operacijos ATALANTA kariniame laive įsikūrusioje pajėgų vadavietėje.
 
Siųsdama savo karius dalyvauti į ES vadovaujamas tarptautines operacijas, Lietuva prisideda kovojant su tarptautinėmis krizėmis ir stiprina ES bendrąją saugumo ir gynybos politiką, pažymima Krašto apsaugos ministerijos pranešime. Lietuva operacijoje ATALANTA dalyvauja nuo 2011 metų. Šiuo metu Lietuva skiria vieną štabo karininką tarnybai ATALANTA operacinio lygmens vadavietėje Rotoje, Ispanijoje.
Lietuvos kariai išvyksta į ES karinę jūrų operaciją prie Somalio krantų. KJP nuotrauka
 
ES karinė jūrų operacija ATALANTA pradėta 2008 metų pabaigoje, reaguojant į itin išaugusį piratavimų skaičių prie Somalio krantų.
 
Operacijoje dalyvaujantys karo laivai Adeno įlankoje ir Somalio vandenyse eskortuoja Pasaulio maisto programos laivus, gabenančius paramą Somalio gyventojams, atgraso ir sulaiko piratus, ginkluotus plėšikus operacijos rajone, palaiko kitas Europos Sąjungos tarptautines operacijas ir organizacijas, siekiančias stiprinti jūrų saugumą ir pajėgumus regione.
 
ES operacijoje ATALANTA dalyvauja kariai iš ES valstybių ir šalių partnerių, taip pat skiriami laivai ir orlaiviai.
 
Informacijos šaltinis – ELTA
 
2019.08.15; 09:20
print