Lietuvos rusai tyčiojasi iš Kovo 11-osios?


Visuomenės aktualijų portalas Slaptai.lt dar kovo viduryje, pateikdamas savo įspūdžius apie Kovo 11-osios minėjimą Vilniuje, pastebėjo, jog kolonoje, žygiavusioje nuo Katedros aištės iki Seimo rūmų, nebuvo nė vienos Rusijos vėliavos. Gausioje Lietuvos tautinių bendrijų kolonoje plaikstėsi graikų, lenkų, ukrainiečių, rumunų, bulgarų, azerbaidžaniečių, net čečėniškos vėliavos. O štai Lietuvos rusų nešamos Rusijos federacijos vėliavos nepastebėjome. Kovo viduryje pateikėme savo atsargius vertinimus: gal tiesiog nepastebėjome Rusijos vėliavos, gal Rusijos vėliava plaikstėsi kažkur kitur, gal Lietuvos rusai tuo metu dalyvavo kituose svarbiuose su Kovo 11-ąja susijusiuose renginiuose. Juk iškilmingame Seimo posėdyje Lietuvos rusų bendruomenės organizacijas atstovaujančios moterys buvo pasodintos itin garbingose tribūnose.

Šiandien jau susidarėme žymiai griežtesnę nuomonę. Pasirodo, kai kuriems Lietuvos rusams mūsų nepriklausomybės šventė tiesiog – svetima. Kai kurie Lietuvos rusai atvirai nekenčia mūsų laisvės, mūsų nepriklausomybės, mūsų tradicijų. Ir apie tą neapykantą Kovo 11-ąjai kalba ne koks nors Mindaugas Murza iš Vieningojo Lietuvos nacionaldarbininkų sąjūdžio. Apie tai prabilo mūsų šalyje rusų kalba leidžiamas savaitraštis “Litovskij kurjer”, šių metų 11-ame numeryje paskelbęs straipsnį “Rusų Lietuvoje nėra?”. Įdomu tai, kad po šiuo straipsniu niekas nedrįso pasirašyti. Kas jo tikrasis autorius – žino tik “Litovskij kurjer” redaktorius Denisas Tarasenka. Taigi į klausimą, kodėl šventinėje Kovo 11-osios kolonoje Vilniuje nesiplaikstė nė viena Rusijos vėliava, keli “Litovskij kurjer” kalbinti rusų tautybės žmonės, sprendžiant iš publikacijos konteksto – ne eiliniai, atsakė kategoriškai: “Argi tai – šventė. Mums – ne”, “politinėse intrigose mes nežaidžiame”, “tai – farsas, ir mums žygiuoti greta – gėda”. “Litovskij kurjer” neatskleidžia pavardžių tų Lietuvos rusų, kurie ištarė Lietuvą niekinančius žodžius.

Beje, tame “Litovskij kurjer” rašinyje esama kai kurių netikslumų. Publikacijoje tvirtinama, esą Lietuvos tautinių bendrijų niekas specialiai neinformavo ir nekvietė į Kovo 11-osios eiseną. Taip, registruotų laiškų su asmeniniais pakvietimais tikrai niekas neišsiuntė. Tačiau Lietuvos tautinių bendrijų taryba, į kurią įeina trys šalyje veikiančių rusiškų visuomeninių organizacijų atstovai, net du kartus viešai, oficialiai svarstė su Kovo 11-osios renginiais susijusius klausimus. Taip pat visiems žinoma, jog Lietuvos tautinių bendrijų taryba elektroniniu paštu visų bendrijų vadovams iš anksto išsiuntė visą būtiną informaciją: kada, kur rinktis, kam, esant neaiškumams, skambinti. Taigi rusų tautinę mažumą Lietuvoje atstovaujančios moterys negalėjo nežinoti, kada ir iš kur pajudės Lietuvos tautines bendrijas atstovaujanti kolona. Negalėjo nežinoti dar ir dėl to, kad kai kurie Lietuvos rusų mažumos atstovai iškilmingo posėdžio Seime metu buvo susodinti į itin garbingas vietas. Žodžiu, kada ateiti į Seimą jie puikiai žinojo. Maža to, Tatjana Michniova yra dar ir oficiali Lietuvos premjero Andriaus Kubiliaus patarėja tautinių mažumų klausimais. Į šias pareigas T.Michniovą pasiūlė, mūsų žiniomis, konservatorius – krikščionis demokratus atstovaujantis parlamentaras Jurgis Razma.

Taigi premjeras A.Kubilius ir parlamentaras J.Razma privalo paklausti ponios T.Michniovos, kodėl Kovo 11-ąją iškilmingoje eisenoje nebuvo nė vienos rusiškos vėliavos. Privalo ne tik paklausti, bet ir išsiaškinti: didžioji ar mažoji Lietuvos rusų dalis paniekinančiai spjauna į Lietuvos nepriklausomybę.

Gintaro Visocko nuotr.

2010.03.30

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.