Lietuvos teritorinėje jūroje ir išskirtinėje ekonominėje zonoje – pratybos BALTRON SQUADEX II-16


Rugpjūčio 22-26 d. Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir išskirtinėje ekonominėje zonoje vyks kasmetinės Baltijos šalių karinių laivų junginio (BALTRON) pratybos BALTRON SQUADEX II-16. 

Baltijos šalių karinių laivų junginio (BALTRON) pratybos BALTRON SQUADEX II-16.
Baltijos šalių karinių laivų junginio (BALTRON) pratybos BALTRON SQUADEX II-16.

Šiose pratybose dalyvauja Lietuvos, Latvijos ir Vokietijos kariniai vienetai. Lietuvos Karinėms jūrų pajėgoms (toliau – KJP) atstovauja šie laivai – priešmininiai laivai M52 „Sūduvis“ ir M54 „Kuršis”, patrulinis laivas P12 „Dzūkas” bei Karinių jūrų pajėgų Povandeninių veiksmų komanda. Latvijos KJP atstovauja priešmininis laivas „Talivaldis”. Vokietijos kariniam laivynui atstovauja priešmininis laivas „Weilhem“.

Pratyboms vadovauja BALTRON junginiui 2016 m. vadovaujantis kmd. ltn. Tadas Jablonskis (Lietuva).

Pratybas sudaro dvi dalys. Kranto dalies metu rugpjūčio 18-21 d. vyko pasiruošimas jūrinei daliai. Į Klaipėdos uostą rugpjūčio 18 d. atvyko Latvijos laivas „Talivaldis“ bei rugpjūčio 19 d. Vokietijos laivas „Weilhem“. Rugpjūčio 19 d. Lietuvos KJP Karo laivų flotilėje vyko pasirengimo pratyboms konferencija, laivai krantinėje vykdė kovos už laivo gyvybingumą treniruotes.

Pratybų jūrinės fazės metu nuo rugpjūčio 22 iki 26 d. Baltijos jūroje bus tobulinami laivų įgulų įgūdžiai: laivų manevravimas, ryšių procedūros, atliekami artileriniai šaudymai bei gynyba nuo antvandeninių taikinių, minų medžiojimas, paieškos ir gelbėjimo mokymai, bei gynybos nuo asimetrinės grėsmės mokymai. Taip pat pratybose priešmininiai laivai vykdys minų medžiojimo procedūras.

BALTRON sudaro priešmininiai laivai ir štabo laivas, taip pat tarptautinis štabas, kuriuos rotacijos pagrindu vienerių metų laikotarpiui į eskadrą skiria Lietuva ir Latvija. Laivų junginiui vadovauja vienos iš minėtų dviejų šalių skiriamas karininkas, kuriam įgaliojimus vadovauti BALTRON vienetams suteikia Lietuvos, Latvijos ir Estijos kariuomenių vadų komitetas.

BALTRON veikia pagal Lietuvos, Latvijos ir Estijos kariuomenių vadų komiteto patvirtintą metinį BALTRON veiklos planą. 

Prieš išplaukiant į karines pratybas.
Prieš išplaukiant į karines pratybas.
Baltron pratybose be Lietuvos karo laivų dalyvauja ir Vokietijos bei Latvijos karo laivai.
Baltron pratybose be Lietuvos karo laivų dalyvauja ir Vokietijos bei Latvijos karo laivai.

Bendradarbiaudamos karinėje srityje 1998 metais Lietuva, Latvija ir Estija įkūrė Baltijos šalių karinių laivų junginį (BALTRON), kurio pagrindiniai tikslai yra prisidėti prie Baltijos jūros regioninio saugumo.

BALTRON tikslai – mažinti jūros minų pavojų Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybių teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėse ekonominėse zonose, išplėsti tarpusavio supratimą ir didinti gebėjimą veikti bendrai, bei bendradarbiauti su NATO šalių kariniais vienetais.

Nuo 2015 metų Estijai atsisakius toliau dalyvauti, BALTRON laivų junginio veiklą toliau vykdo Lietuva ir Latvija. Patirtis dalyvaujant BALTRON veikloje naudinga ruošiantis budėti NATO greitojo reagavimo pajėgose arba dalyvauti NATO nuolatinės parengties priešmininės kovos laivų junginyje.

Informacijos šaltinis – Krašto apsaugos ministerija (KAM).

Nuotraukos – Karinių jūrų pajėgų (KJP).

2016.08.22; 03:15.

print