LITPOLUKRBRIG kariai dalyvauja pratybose „Anakonda 16” Lenkijoje


Karinių pratybų ANAKONDA - 2016 dalyviai.
Karinių pratybų ANAKONDA – 2016 dalyviai.

Lenkijoje vykstančiose tarptautinėse pratybose „Anakonda 16“ dalyvauja ir trišalės Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos brigados LITPOLUKRBRIG kariai. Lenkijos kariuomenės Nowa Deba (lenk. Nowa Dęba) poligone treniruojasi ir penki Lietuvos kariai, tarp jų ir trišalės brigados štabui vadovaujantis Lietuvos karininkas pulkininkas leitenantas Eligijus Senulis.

Pasak LITPOLUKRBRIG vado brigados generolo Adamo Jokso (Adam Joks) pratybos „Anakonda 16“ suteikia brigados vadovybei ir prisikirtiems elementams galimybę pasitikrinti gebėjimą veikti bendrai brigados viduje ir bendradarbiauti su galimais ir esamais vieneto parneriais. Jis taip pat pabrėžia, kad šios pratybos yra ir pirmieji tokios svarbos mokymai brigadai nuo tada, kai šių metų sausio pabaigos buvo atidarytas brigados štabas.

Brigada pratyboms birželio 6-17 d. dislokavo vadavietę, kuri rengs įsakymus priskirtiems pratybų elementams ir vadovaus jiems per simuliuotas pratybų operacijas.

Pratybose „Anakonda 16“, kurios vyksta aštuoniuose didžiausiuose Lenkijos kariuomenės poligonuose, dalyvauja 31 tūkst. karių iš 24 valstybių. (Lietuvai šiose pratybose atstovauja apie 150 karių iš Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ štabo, Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kovinių inžinierių skyriaus, LDK Kęstučio mechanizuotojo pėstininkų bataliono).

Apie brigadą LITPOLUKRBRIG

Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos bendras karinis vienetas – brigada LITPOLUKRBRIG – buvo įsteigta šalių gynybos ministrams 2014 metų rugsėjo 19 d. Varšuvoje pasirašius brigados steigimo sutartį.

2015 m. sausio 25 d. oficialiai atidarius Liubline įsikūrusios brigados LITPOLUKRBRIG štabą buvo pažymėti štabo pasiekti pirminiai operaciniai pajėgumai Taip kariškais terminais vadinama vieneto parengties stadija, kai yra sukomplektuota 90 proc. jo personalo, parengti štabo veiklai būtini dokumentai, patvirtintas biudžetas, užtikrinta karių ir jų šeimų narių gerovė ir kitos sąlygos vienetui veikti.

Štabui pasiekus visus operacinius pajėgumus jame tarnaus apie 100 karių ir civilių, o visoje brigadoje apie 3,5-4 tūkst. karių.

Brigada formuojama pagal Europos Sąjungos daugianacionalinių kovai su krizėmis skirtų kovinių grupių pavyzdį. Brigadą sudaro tarptautinis štabas, trys batalionai ir specializuoti padaliniai.

Lietuva, Lenkija ir Ukraina brigadai skiria po pėstininkų batalioną, personalą specializuotiems junginiams ir brigados štabui formuoti. Lietuvos brigadai skiriamas batalionas suformuotas iš Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono karių.

Brigadai priskirti kariai dalyvauja bendrose pratybose ir mokymuose. Prireikus, brigada ar atskiri jos elementai galės būti siunčiami į tarptautines operacijas, kurioms suteiktas Jungtinių Tautų Organizacijos Saugumo Tarybos mandatas. Sprendimą dėl brigados panaudojimo tarptautinėse operacijose turėtų priimti brigadoje dalyvaujančios šalys bendru sutarimu.

Brigados batalionai dislokuojami juos priskyrusių šalių teritorijose, o priėmus sprendimą aktyvuoti brigadą arba jos dalį – į užduoties vietą vyks junginio sudėtyje.

LITPOLUKRBRIG steigimo susitarime numatyta, kad prie junginio bendru šalių-steigėjų kvietimu galės prisijungti ir kitos valstybės.

Informacijos šaltinis – kam.lt (LITPOLUKRBRIG nuotraukos).

2016.06.09; 08:55

print