Liūdna žinia: mirė garsus Lietuvos teisininkas advokatas Kęstutis Stungys


Slaptai.lt pasiekė liūdna žinia. Vilniuje lapkričio 21 d. netikėtai mirė vienas žinomiausių Lietuvos teisininkų, baudžiamųjų bylų advokatas, Mykolo Riomerio universiteto docentas, socialinių mokslų daktaras Kęstutis Stungys.

Kęstutis Stungys gimė 1940 m. gegužės 13 d. Joniškėlyje. 1968 metais baigė Vilniaus Unversiteto Teisės fakultetą, vėliau, 1973 metais – Maskvos M. Lomonosovo universiteto Teisės fakulteto aspirantūrą, apsigindamas teisės mokslų disertaciją.

Nuo 1998 m. Lietuvos teisės universiteto (vėliau – Mykolo Riomerio Universiteto) docentas, nuo 1998 m. iki 2000 m. Teisės fakulteto dekanas. Specializavosi baudžiamojoje teisėje, kaip advokatas atstovavo gynybą baudžiamosiose bylose. Savo kolegų teisininkų buvo aukštai vertinamas. Nuo 1992 m. iki 1998 m. buvo Lietuvos teisininkų draugijos pirmininkas.

Nuo 1975 m. iki paskutinio atodūsio Kęstutis Stungys buvo advokatas.

Kęstutis Stungys imdavosi pačių sudėtingiausių bylų. Todėl jo pavardė labai dažnai buvo minima žiniasklaidoje, kurioje jis buvo įvertintas kaip priklausantis advokatų elitui.

Toli gražu ne visais atvejais jo ginamieji pelnė visuomenės simpatijas, tačiau gindamas net ir teismo pripažintus nusikaltėliais žmones ir net Lietuvos prezidentus, ypatingą dėmesį Kęstutis Stungys skirdavo jų teisių pažeidimų teisminio proceso metu aspektams, kaip jie traktuojami Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijoje. 

Turėdamas darbo teisminės ekspertizės srityje (kurį laiką buvo Teismo ekspertizės mokslinio tyrimo instituto skyriaus vedėju) patyrimą Kęstutis Stungys baudžiamosiose bylose ne tik kritiškai vertindavo ekspertų išvadas, bet ir kėlė klausimą dėl ekspertų nepriklausomumo Lietuvos teisinėje sistemoje apskritai.  

Tie, kuriems teko laimė klausytis Kęstučio Stungio ginamųjų kalbų, negalėjo nesižavėti jo įtikinamais argumentais, griežta logika ir pagaliau retoriniais sugebėjimais. Nesvarbu, ar jie buvo skirti galimos bausmės žudikui sušvelninimui ar visiškam kaltinamojo išteisinimui. Jis buvo ryškiai vakarietiško mentaliteto advokatas geriausia šio žodžio prasme.   

Kęstutis Stungys buvo vienas iš nedaugelio advokatų, noriai bendradarbiavusių su žiniasklaida, taip pat ir su portalu Slaptai.lt, už ką jam liekame labai dėkingi. 

Urna su velionio palaikais pašarvota Vilniuje laidojimo namuose „Nutrūkusi Styga“ (Ąžuolyno 10), lankymo pradžia – sekmadienio 10 valanda. Palaikai išvežami į Šiaulius pirmadienį 13 val.

Slaptai.lt nuotraukoje: Lietuvos teisininkas, baudžiamųjų bylų advokatas, Mykolo Riomerio universiteto docentas, socialinių mokslų daktaras Kęstutis Stungys.

2014.11.22; 18:32

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *