LSAS: Mokslo ir studijų įstatymo korekcijos dar nebaigtos


Įvykus paskutiniam Seimo valdybos sudarytos darbo grupės dėl Mokslo ir studijų įstatymo pataisų rengimo posėdžiui, suformuoti galutiniai siūlymai įstatymo korekcijoms.

Daugiau kaip mėnesį veikusi darbo grupė artimiausiu metu akademinės bendruomenės ir Seimo svarstymams pateiks siūlymus dėl aukštųjų mokyklų valdymo, privačių mokyklų finansavimo ir kitų klausimų.

„Lietuvos studentų atstovybių sąjunga, išskirtinai visų studentų atstovų, dalyvavusių darbo grupės veikloje, siūlė ne vieną pataisą ar visą pasiūlymų paketą, kurie buvo svarstyti šios grupės posėdžiuose. Buvo patvirtinta LSAS pozicija turėti 2 studentų balsus strateginius sprendimus priimančiame valdymo organe – taryboje. Taip pat buvo nuspręsta, jog studentas, išėjęs akademinių atostogų, išlaikys studijų finansavimą. Tai itin reikšmingi pasiekimai.“ – sako Lietuvos studentų atstovybių sąjungos (LSAS) prezidentas Vilius Morkūnas.

Sudarytos grupės siūlymuose įtvirtinti nauji aukštųjų mokyklų tarybų formavimo principai, kuomet iš 9 arba 11 narių daugumą sudarys akademinės bendruomenės atstovai, o pati akademinė bendruomenė lems šio valdymo organo formavimą. Performavus Tarybos sudėtį, buvo nuspręsta jai priskirti iš esmės tas pačias funkcijas, kurios galiojo iki LR Konstitucinio Teismo 2011 m. gruodžio 22 d. nutarimo. Tuo pačiu numatytas glaudesnis senato (akademinės tarybos) ir tarybos bendradarbiavimas priimant sprendimus.

Taip pat darbo grupės posėdžiuose LSAS siūlė keisti studentų rotacijos mechanizmą ir įstatymu apibrėžti gerai besimokančio studento sąvoką. Buvo siūloma po kiekvieno akademinio mokymosi laikotarpio valstybės finansuojamą vietą skirti studentui, neturinčiam akademinių skolų ir pagal tos studijų programos studentų svertinių vidurkių prioritetinę eilę (nuo dižiausio iki mažiausio) patenkančiam į toje studijų programoje esamą valstybės finansuojamų vietų skaičių. Posėdyje pritūkus tik vieno balso, šis pasiūlymas nebuvo priimtas, paliekant šiuo metu galiojančią rotacijos tvarką. 

Pasak Lietuvos studentų atstovybių sąjungos prezidento Viliaus Morkūno, kadangi toks rotacijos principas buvo atmestas, LSAS planuoja šį siūlymą atskirai teikti Seime, kuomet bus svarstomas visas įstatymo pataisų paketas. Siūlomas mechanizmas leistų garantuoti, jog rotacijos metu visi geriausiai besimokantys valstybės finansuojami ir nefinansuojami studentai turėtų galimybę gauti nemokamą studijų vietą.

Darbo grupės metu buvo įvertinti ir techniniai Mokslo ir studijų įstatymo prieštaravimai, pastebėti įgyvendinant šį įstatymą.  LR Mokslo ir studijų įstatymo pakitimus numatoma priimti jau vykstančioje Seimo pavasario sesijoje.

Nuotraukoje: LSAS prezidentas Vilius Morkūnas.

2012.03.09

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.