Lukiškių tardymo izoliatoriuje – kalėjime kalinamo Konstantino Michailovo pareiškimas


V I E Š A S    K R E I P I M A S I S

Nuo neteisėtai nuteisto ir nepagrįstai nuteisto Konstantino Michailovo, gim. 1967 m., neteisėtai kalinamo Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime, Lukiškių skg. 6.

2012 m. gruodžio 18 d. Lietuvos Apeliacinis teismas, Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko, teisėjo Aloyzo Kruopio asmenyje, eilinį kartą paskelbė atsisakąs patenkinti mano prašymą nedelsiant nutraukti Europos Žmogaus teisių konvencijos ir Lietuvos Baudžiamojo proceso įstatymų pažeidinėjimą, bei nutraukti neteisėtą mano laisvės atėmimą.

2012 m. gruodžio 18 d. paskelbta Apeliacinio teismo nutartis savo turiniu atskleidžia keletą šios bylos politinių- teisinių aspektų:

1. Visišką profesinės kompetencijos stoką, kuria sunku patikėti tokioje aukštoje teismo instancijoje;

2. Visišką bylos medžiagos ir įrodymų bazės nežinojimą, kuo taip pat nesinorėtų tikėti, tačiau šio proceso ypatumai nesuteikia man kito pasirinkimo;

3. Visišką nežinojimą arba absoliutų Lietuvos baudžiamojo proceso įstatymų, Lietuvos baudžiamojo kodekso normų, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, o taip pat Tarptautinio Romos Baudžiamojo Tribunolo statuto reikalavimų ignoravimą;

4. Visišką nežinojimą arba absoliutų pagrindinio baudžiamosios teisės principo – įstatymo galiojimo ir veikimo laike – ignoravimą;

5. Visišką nežinojimą arba absoliutų dar 2003 m. Generalinės prokuratūros prašymu Vilniaus miesto teismo patvirtinto mano alibi fakto, o taip pat jo reikšmės ignoravimą;

6. Visišką nežinojimą arba absoliutų pasibaigusių patraukimo baudžiamojoj atsakomybėn Senaties terminų iki šiol neatskleisto pareigūnų nužudymo 1991-07-31 Medininkų muitinės ir pasienio poste atžvilgiu reikšmės ignoravimą;

7. Visišką nežinojimą arba absoliutų baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės pagrindinių asmens patraukimo baudžiamojoj atsakomybėn principų ignoravimą, nepagrįstai ir neteisėtai nuteisinat nekaltą, nusikaltimo nepadariusį ir prie jo padarymo neprisidėjusį asmenį bei atimant jam laisvę;

8. Visišką nežinojimą arba absoliutų elementarių logikos taisyklių ir sveiko proto ignoravimą;

9. Visišką ignoravimą arba absoliutų proceso pusių lygiateisiškumo ir asmens teisės į savalaikę ir išsamią gynybą nesuvokimą;

10. Visišką privalomo reiklumo prokurorams dėl jų bendro pasiruošimo procesui, o taip pat ir dėl jų pateikiamų „įrodymų“ savalaikiškumo, leistinumo, o taip pat jų sąsajų ir ryšio su nagrinėjama byla nebuvimą, priešingai nei to nuolat reikalaujama iš mano gynėjų;

Visa tai, kas išdėstyta aukščiau, atvirai ir neabejotinai liudija tyčinį politinį susidorojimą, įsiteikiant asmenims, atsakingiems už savalaikį ir kruopštų Jūsų valstybės muitinės ir policijos pareigūnų nužudymo Medininkų poste, su kuriuo aš- Konstantinas Michailovas (Nikulinas) visiškai ir niekaip nesu susijęs, išaiškinimą ir ištyrimą, tačiau daugiau nei per 20 metų neatlikusiems savo tiesioginių pareigų;

Be kita ko, visa, kas aukščiau išdėstyta, liudija ir suteikia man pilną pagrindą teigti, kad mano atžvilgiu vykstantis „procesas“ turi aiškius nusikalstamų veikų požymius, o būtent:

1. Tyčinio ir žinomai melagingo, absoliučiai nepagrįsto, nekalto asmens patraukimo baudžiamojoj atsakomybėn su tolimesniu jo nuteisimu aukščiausiąja bausme požymius;

2. Tyčinio ir visiškai nepagrįsto – neteisėto laisvės atėmimo nekaltam asmeniui ir jo laikymo daugiau kaip 5 metus suimtu kalėjimo sąlygomis požymius;

3. Tyčinio neišmatuojamos žalos padarymo asmeniui, neturinčiam nei menkiausio ryšio su nusikaltimu ir pačiai Lietuvos Respublikos Valstybei, kurios vardu vykdomi neteisėti veiksmai ir politinis– teisinis savavaliavimas, tenkinant atskiros grupės asmenų ambicijas, požymius.

Remdamasis aukščiau išdėstytu ir tuo, kad mano prašymai ir teikimai iki šiol visiškai buvo visiškai ignoruojami dėl nenoro arba nesugebėjimo pateikti detaliai išsamų ir faktais pagrįstą atsakymą, reikalauju:

1. Nedelsiant aiškiai, pagrįstai, remiantis faktais, jeigu tokie kieno nors supratimu yra bylos medžiagoje, paprastai ir suprantamai raštu paaiškinti man, mano laikymo daugiau nei 5 metus kalėjime priežastis ir pagrindus;

2. Nedelsiant nutraukti jau daugiau nei 5 metus besitęsiantį neteisėtą mano laisvės atėmimą ir paleisti mane iš suėmimo;

3. Nedelsiant paskirti ir pradėti asmenų, organizavusių ir vykdančių neteisėtą mano patraukimą baudžiamojon atsakomybėn ir neteisėtai atėmusių man laisvę, veiklos ir veikų tyrimą;

4. Nedelsiant nutraukti mano atžvilgiu vykdomą politinę – teisinę savivalę, o asmenis, organizavusius šią savivalę ir prisidėjusius prie jos, patraukti baudžiamojon teisinėn atsakomybėn.

Šis buvusio Rygos OMON milicininko Konstantino Michailovo – Nikulino viešas laiškas gruodžio 18-ąją buvo išsiųstas:

Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkui,

Lietuvos Respublikos apeliacinio teismo kolegijos, nagrinėjančios apeliacinį skundą pirmininkui Aloyzui Kruopiui,

Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui Dariui Valiui,

Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkui,

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui,

Europarlamentarui, pirmajam Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios tarybos – Atkuriamojo Seimo pirmininkui, profesoriui Vytautui Landsbergiui,

Jos Ekscelencijai, Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei,

Lietuvos žurnalistams ir žiniasklaidos priemonėms.

Vilnius, 2012-12-18

Gintaro Visocko (Slaptai.lt) nuotraukoje: Konstantinas Michailovas – Nikulinas.

(Išversta iš rusų kalbos)

2012.12.23

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *