Mįslingas AOTD pareigūno skambutis


Visuomenės aktualijų portalas Slaptai.lt skelbia VšĮ “Karių teisių gynimo centro” generalinio direktoriaus Laimono Jako laišką, kuriame kritikuojami mūsų karinės žvalgybos ir kontržvalgybos veiksmai bei priekaištaujama KAM ministrei Rasai Juknevičienei.

“Karių teisių gynimo centro” vadovas Laimonas Jakas informuoja, kad yra sulaukęs KAM Antrojo operatyvinių tarnybų departamento dėmesio. AOTD darbuotoju prisistatęs pareigūnas reikalavo, kad L.Jakas su juo susitiktų.

Viešosios įstaigos vadovas L.Jakas laiške smulkiai pasakoja apie keistą skambutį. L.Jako laišką publikuojame be sutrumpinimų.

Dėl LR Krašto apsaugos sistemos Antrojo operatyvinių tarnybų departamento pavaldumo ir veiklos

Man, VšĮ “Karių teisių gynimo centras” generaliniam direktoriui Laimonui Jakui, 2010 metų vasario 22-ąją 10.26 į mano mobilųjį telefoną paskambino vyras ir prisistatė esąs krašto apsaugos sistemos Antrojo operatyvinių tarnybų departamento pareigūnas.

Paskambinęs AOTD pareigūnas konkrečiai neprisistatė, tik informavo, kad yra iš AOTD, ir kvietė mane į susitikimą. Man paklausius, kodėl nori susitikti, nieko nepaaiškino, tik paminėjo, jog dėl mano pažįstamo žmogaus. Taip pat nepasakė – dėl kokio konkrečiai. Dar kartą paprašiau prisistatyti, pasakyti savo tarnybinio pažymėjimo numerį, tačiau AOTD pareigūnas vis tiek neprisistatė. Man paaiškinus, kad su nežinomais žmonėmis nesusitinku, jis man pareiškė, kad aš atsisakau susitikti su AOTD pareigūnu (garso įrašą turiu).

Pagal LR Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 3 str. 4 punktą “žvalgybos ir kontržvalgybos tarnyba (AOTD), karo prievolės ir mobilizacijos bei kitos krašto apsaugos ministrui pavaldžios institucijos”. KAS žvalgybos ir kontržvalgybos skyrius, šiuo atveju – AOTD, yra tiesiogiai pavaldus KAM ministrei Rasai Juknevičienei. Vyriausybei vadovauja ministras pirmininkas Andrius Kubilius. Ministrės kontrolę atlieka LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, vadovaujamas Arvydo Anušausko. LR Seimui vadovauja Irena Degutienė. Pagal tokią pavaldumo grandinę pagal šiandieninę situaciją konservatoriai R.Juknevičienė, A.Kubilius, A.Anušauskas ir I.Degutienė turi savo asmeninę žvalgybą – kontržvalgybą ir kurių šiandien niekas nekontroliuoja, išskyrus LR Prezidentę.

Man pateikus kelis raštus LR Seimui apie KAS problemas ir apie KAM ministrės neteisėtus veiksmus sulaukiau paslaptingo AOTD darbuotojo skambučio. Neturiu įrodymų, ar tai buvo atlikta R.Juknevičienės pavedimu, tačiau noriu atkreipti dėmesį, kad būtent jai yra tiesiogiai pavaldi AOTD struktūra, kuri mane kvietė į paslaptingą susitikimą.

Pagal esamą situaciją ne kariuomenės vadas, bet KAM ministrė duoda tiesioginius nurodymus AOTD. Todėl jos galimybės rinkti informaciją apie sau ir savo partijai nepalankius partnerius, partijas, įstaigas, LR piliečius yra neribojamos ir, KAM ministrei panorėjus, ji tai gali atlikti AOTD pagalba, kuri turi neribotas galimybes vykdyti operatyvinę veiklą. Tokia teisinė praktika yra iš esmės įdinga, nes politikas savo rankose turi AOTD, kuris yra politiko tiesioginiame pavaldume. Pagal tarptautinę demokratinės valstybės praktiką, tokioms struktūroms turi vadovauti kariuomenės vadas arba aukšto rango pareigūnas, pavaldus kariuomenės vadui. Nes kariškis yra nepolitiškas, nešališkas vienos ar kitos partijos interesams bei ideologijai. Dar daugiau: AOTD vadą skiria KAM ministrė, kariuomenės vadą skiria LR Prezidentas. Tad jei KAM ministrei nepaklustų AOTD vadas, jis būtų pašalintas už neva prastai atliekamas pareigas. O kariuomenės vado pašalinti taip lengvai negalėtų, nes jį skiria ir atleidžia LR prezidentė. Pažymėtina, kad žvalgyba ir kontržvalgyba yra LR saugumui užtikrinti, o ne KAM minstrės galimoms užgaidoms įgyvendinti.

Jei aukščiausi LR pareigūnai, iš esmės nesiimdami spręsti KAS problemų, tik formaliai reaguos į mūsų raštuose pateiktą informaciją, būsime priversti kreiptis į ES ir NATO politines organizacijas bei tarnybas, informuodami apie KAS ir KAM egzistuojančius nestatutinius santykius, dvigubus standartus, diskriminaciją, apie Lietuvos kariuomenės aukščiausių pareigūnų nebaudžiamumą dėl pažeidinėjamų įstatymų, apie LR valdžios institucijų apatišką požiūrį į KAS egzistuojančias problemas.

Remdamasis šia informacija prašau LR Seimo pirmininkės I.Degutienės ir Seimo NSGK vadovo A.Anušausko atlikti patikrinimą, ar mano atžvilgiu AOTD nenusižengė įstatymams.

Nuotraukoje: KAM Antrojo operatyvinių tarnybų departamento (AOTD) ženklas.

2010.07.12

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.