Mokslo inovacijas ir verslo sinergiją skatins naujas Komunikavimo ir technologijų perdavimo centras


Kaune, Aleksandro Stulginskio universitete duris atvėrė aukščiausio lygio Baltijos jūros regione Komunikavimo ir technologijų perdavimo centras (KTPC), kuriame prioritetas teikiamas agro-biotechnologijoms, maisto, energetikos, miškininkystės moksliniams tyrimams ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercializavimui, sinergijos tarp mokslo ir verslo kūrimui.

Pirmasis tokio pobūdžio technologijų perdavimo bei komunikacijų centras Lietuvoje – tai tęstinė integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ plėtros programos dalis. Investicijos į centrą, kuriame jau veikia 2 technologinės laboratorijos, siekia 2,3 mln. eurų, o inovatyvią verslo veiklą žemės ūkyje vystančių įmonių laukia 20 naujų patalpų. 

Pasak ūkio ministro Evaldo Gusto, norėdami išlaikyti konkurencinį pranašumą versle privalome nuolat taikyti inovacijas. Ūkio ministerija Komunikavimo ir technologijų perdavimo centro plėtrai skyrė Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Šiame centre atsirado naujų galimybių kuriamas žemės, miško ir maisto ūkio technologijas taikyti ir diegti ne tik moksle, bet ir pramonėje.

Naujo Komunikavimo ir technologijų perdavimo centro veikla orientuota įinovacijų skatinimą, technologijų perdavimą bei  mokslo tiriamųjų paslaugų komercializavimą. Taip pat bus remiamas inovacijoms imlių įmonių inkubavimas, patentavimas, vykdomi rinkotyros ir rinkodaros vykdomieji tyrimai, atliekami agroinovacijų ekonominiai įvertinimai, konsultuojama dėl rizikų žemės ūkyje valdymo ar virtualių produktų kūrimo žemės ūkio verslo, mokslo, studijų srityje.

„Aukštųjų technologijų sprendimais Lietuva jau konkuruoja su užsienio lyderiais,tačiau kartu vis dar diskutuojama apie didelį atotrūkį tarp akademinės ir verslo bendruomenės. Tad naujasis centras – tiltas tarp mokslininko ir verslininko, realios, praktiškai įgyvendinamos sinergijos ir bendradarbiavimo užtikrinimas tarp mokslinių inovacijų ir verslo. Tai – labai svarbi technologijų perdavimo inovatyvioms verslo, ypatingai jauno, įmonėms, mechanizmo grandis“, – teigia ASU rektorius prof. dr. Antanas Maziliauskas.

Komunikavimo ir technologijų perdavimo centras įsikūrė Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) teritorijoje, kurioje jau 5 metus veikia integruotas mokslo, studijų ir verslo centras „Nemunas“, skirtas Lietuvos žemės, miškų ir maisto ūkio sektoriui plėtoti.

Bendras Komunikacijų ir technologijų perdavimo centro plotas siekia 1383 kv. m. Verslo inkubatoriuje iš viso numatyta 10 technologinių laboratorijų bei 10 verslo inkubatorių, aprūpintų naujausia įranga testuojamiems produktams ar prototipams. Įrengtose patalpose planuojančios įsikurti įmonės jau yra pateikusios paraiškas.

Apie „Nemuno“ slėnį:

Kaune, Aleksandro Stulginskio universitete kartu su Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centru bei Kauno technologijos universitetu įkurtas „Nemuno“ slėnis išskirtinai orientuojasi į Lietuvos žemės, miškų ir maisto ūkio sektoriaus plėtrą ir yra vienintelis toks Lietuvoje. Išbandyti ir įgyvendinti savo idėjas galima 8 atviros prieigos mokslinių tyrimų centruose. Juose įrengta moderni įranga, pritaikyta sudėtingiems bandymams atlikti. Slėnio įrengimui investuotaapie 230 mln. eurų.

Kontaktinė informacija:  Ernesta Karalienė („Ad verum“ projektų vadovė, ernesta@adverum.lt).

2015.11.21; 07:39

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.