Mokysis iš britų, kaip tramdyti neklaužadas


Pirmą kartą Lietuvos mokykloms parengtas rekomendacijų projektas, numatantis leistinas poveikio priemones netinkamai besielgiantiems vaikams.

Dokumentas, kuriame numatoma ir fizinio poveikio moksleiviui galimybė, parengtas remiantis Didžiosios Britanijos pedagogų patirtimi. Taip praneša Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai. Šiomis rekomendacijomis siekiama padėti mokyklų darbuotojams efektyviai reaguoti į kraštutinius netinkamo elgesio atvejus ir užtikrinti psichologiškai ir fiziškai saugią aplinką mokyklos bendruomenėje.

Rekomendacijose bus apibrėžta, kas laikoma netinkamu mokinio elgesiu, kokios gali būti mokyklos darbuotojo poveikio priemonės – veiksmai, kuriais siekiama tai nutraukti.  

Svarstys patys pedagogai

„Projektas bus pateiktas svarstyti mokykloms, pedagogų profesinėms organizacijoms, socialiniams partneriams – kartu nutarsime, kokios priemonės leis užtikrinti darbingą ir draugišką aplinką mokyklose, garantuos tvarką ir efektyvius drausminimo būdus tais atvejais, kai įžūlus mokinio elgesys akivaizdžiai trukdo pamoką, – sako švietimo ir mokslo viceministras Vaidas Bacys. – Mokyklų bendruomenėms reikia turėti aiškias gaires, kaip elgtis vienu ar kitu konfliktišku atveju, apibrėžti, kas mokytojui leistina, kas ne“. 

Pasak viceministro V. Bacio,  projekte aptariami ir tokie jautrūs dalykai, kada ir kaip gali  būti patikrinti mokinio daiktai arba kokie galimi su fiziniu kontaktu susiję mokyklos darbuotojo  veiksmai, kai siekiama užkirsti kelią mokinio elgesiui, keliančiam realų pavojų jo paties ar aplinkinių gyvybei, sveikatai ar saugumui.

„Norime aiškiai reglamentuoti, kokiose situacijose ir kokiomis poveikio priemonėmis mokytojas turi drausminti agresyviai besielgiantį auklėtinį. Taip pat bus nurodyta, kokie veiksmai laikomi nepagrįstais, draudžiamais ir gali būti traktuojami kaip smurtas prieš mokinį. Tokių elgesio taisyklių labai reikia šiuolaikinėje mokykloje, kad mokiniai ir mokyklos darbuotojai žinotų savo elgesio „raudonąsias linijas“, kurių  peržengti nevalia“, – sako viceministras.   

Kokie fiziniai veiksmai pagrįsti?

Pirmiausia dera akcentuoti, kad šiose rekomendacijose numatytos priemonės galės būti taikomos tik tais atvejais, jeigu pokalbiai su mokiniu, tėvais, švietimo pagalbos priemonės nedavė jokių rezultatų. Mokykla, norinti taikyti tokias poveikio priemones, savo vidaus dokumentuose turės nustatyti poveikio priemonių taikymo sąlygas ir tvarką ir supažindinti mokinių tėvus.

Pagal pirminį rekomendacijų projektą, kuris pateiktas Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro interneto svetainėje, mokyklos darbuotojas pagrįstus fizinius veiksmus mokinio atžvilgiu gali taikyti tik tais atvejais, kai siekiama: apsaugoti mokinį nuo savęs ar kitų asmenų (su)žalojimo mokinio įsiaudrinimo metu; užkirsti kelią ir (ar) nutraukti smurtinį mokinio elgesį prieš kitus mokinius, mokyklos darbuotojus ar kitus aplinkinius asmenis; neleisti mokiniui palikti patalpos, jeigu jo pasišalinimas kelia grėsmę jo paties ar kitų asmenų saugumui; nutraukti mokinių tarpusavio muštynes, jei mokinys(-iai) nereaguoja į žodinius mokyklos darbuotojo paliepimus jas nutraukti;
nutraukti mokinio veiksmus, kuriais niokojamas turtas, ir (ar) apsaugoti turtą nuo galimo sunaikinimo ar sugadinimo arba sustabdyti netvarką; atskirti mokinį, griaunantį bendrą klasės tvarką ar mokyklos renginį, kai jis nepaiso pakartotinių reikalavimų ir raginimų laikytis elgesio taisyklių, išvedant jį iš patalpos ir pan.

Kokie fiziniai veiksmai gali būti taikomi?

Projekte numatyta, kad pagrįsti fiziniai veiksmai gali varijuoti nuo stovėjimo tarp mokinių gresiant potencialiam atviram jų konfliktui, stovėjimo prieš mokinį, siekiant užkirsti kelią pavojingam mokinio elgesiui, vedimo paėmus už rankos, iki mokinio sulaikymo, fiziškai apribojant mokinio veiksmus.

Mokinio sulaikymas gali būti naudojamas tik ekstremaliose situacijose (pavyzdžiui, kai siekiama nutraukti mokinių muštynes arba savęs žalojimą ir pan.).

Nepagrįsti fiziniai veiksmai

Dokumento projekte rašoma, kad fiziniai veiksmai laikomi nepagrįstais, draudžiamais ir traktuojami kaip smurtas mokinio atžvilgiu tokiais atvejais, kai jie: naudojami kaip bausmė; naudojami norint pademonstruoti savo viršenybę; naudojami siekiant sukelti vaikui skausmą; naudojama didesnė nei yra būtina fizinė jėga.

www.vtv.lt

2012.08.05

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.