NATO misijos Afganistane vadovybė išgyrė Lietuvos karius


Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis balandžio 13 d. baigė vizitą Afganistane, kur susitiko su NATO misijos „Tvirta parama“ vadovybe bei joje tarnaujančiais Lietuvos kariais. Ministras su delegacija taip pat lankėsi šios misijos Vakarų regiono mokymo, patarimo ir paramos vadavietėje Herate.

Susitikimų metu ministrui buvo pristatyta saugumo padėtis regione bei misijos veikla. Jos užduotys skirtos Afganistano nacionalinėms saugumo pajėgoms rengti ir yra nekovinio pobūdžio. Misijos pagrindinis tikslas – mokyti, patarti ir remti šalies nacionalines saugumo pajėgas, ministerijas ir kitas valdžios institucijas užtikrinant stabilumą šalyje.

„Padėtis Afganistane negerėja taip greitai, kaip norėtųsi: reformų vykdymui trukdo neramumai regione bei aukštas korupcijos lygis, tačiau bendromis NATO sąjungininkų pastangomis šalyje pavyko užtikrinti tam tikrą stabilumą, – po vizito susitikimų su misijos vadovybe sakė R. Karoblis. – Tačiau ši misija būtina kaip saugumo garantija, siekiant užkirsti kelią terorizmo bei narkotikų verslo plėtrai. Tai – globalus rūpestis, ir kantrybė šioje kovoje yra strateginės reikšmės“. Pasak ministro, tą puikiai supranta misijoje dalyvaujančios NATO šalys ir toliau siunčiančios savo karius į tarnybą šioje misijoje.

Susitikimų metu aptartas ir Lietuvos indėlis į saugumo užtikrinimą regione. Pernai Lietuva padidino savo indėlį misijoje ir atsiuntė į Afganistaną šešis karius. Iš viso šiuo metu čia tarnauja 21 Lietuvos karys, vasarą jų gretos pasipildys dar aštuoniais.

„Nuoširdžiai didžiuojuosi mūsų kariais – misijos vadovai ne kartą pabrėžė jų profesionalumą ir atsidavimą tarnybai, – sakė R. Karoblis. – Susitikimų metu misijos vadovybė ne kartą dėkojo Lietuvai už indėlį misijoje – lietuviai kariai čia vertinami tik labai gerai“.

Ministrą vizito metu lydėjęs Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo viršininkas generolas majoras Vitalijus Vaikšnoras sakė, jog Lietuvos kariams dalyvavimas tarptautinėse misijose yra neįkainojama patirtis, kur jie įgyja naujų įgūdžių ir dirba aukščiausių standartų aplinkoje. „Mūsų kariai Afganistane yra verti didžiausios pagarbos ir padėkos žodžio ne tik už tai, kad profesionaliai vykdo užduotis, bet ir labai garbingai atstovauja Lietuvos kariuomenei ir mūsų valstybei“.

Pakeliui į Vilnių ministras ir delegacija taip pat sustojo Tbilisyje, kur apsilankė bendrame NATO bei Gruzijos mokymo ir vertinimo centre. Lietuva remia šio centro veiklą; jame kartu su kolegomis iš Šiaurės ir Baltijos šalių tarnauja ir Lietuvos karininkas.

Nuo 2015 metų pradžios Afganistane NATO vykdo misiją „Tvirta parama“ (angl. „Resolute Support Mission“). Joje dalyvauja 39 šalys. Pernai liepą vykusiame Varšuvos viršūnių susitikime NATO šalys bei operacijos partnerės sutarė tęsti šią misiją ir iki 2020 m. pabaigos kasmet skirti daugiau nei 800 mln. JAV dolerių Afganistano saugumo pajėgų finansavimui.

Misijos „Tvirta parama“ vadavietė yra dislokuota Kabulo mieste, Afganistano sostinėje. Aštuoni Lietuvos kariai vykdo užduotis skirtinguose štabo skyriuose, pagal savo veiklos sritis. Vadavietėje taip pat tarnauja Lietuvos karo policininkų grupė, kuri vykdo tarptautines karo policijos funkcijas kartu su Australijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų karo policininkais – užtikrina karių drausmę, vykdo nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų prevenciją. Taip pat Lietuvos kariai užtikrina ir nacionalinio paramos elemento funkcijas, teikia logistinę paramą Afganistane tarnaujantiems Lietuvos kariams.

Vakarų regiono mokymo ir konsultavimo vadavietėje, kuri dislokuota Šiaurės vakarų Afganistane šalia Herato miesto, tarnauja penki Lietuvos kariai iš skirtingų kariuomenės padalinių. Kariai vykdo užduotis skirtinguose štabo skyriuose.

Lietuvos dalyvavimas misijoje Afganistane yra didžiausias ir ilgiausiai trunkantis tarptautinis Lietuvos įsipareigojimas – nuo 2002 m. čia tarnavo daugiau nei 3 tūkst. Lietuvos karių.

Informacijos šaltinis – Kašto apsaugos ministerija.

2017.04.18; 08:28

print